Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Interventioner - ett fenomen präglat av kampen mellan maskulint och feminint?

Håkansson Schmidt, Alexandra LU and Sandholm Duberg, Fanny LU (2015) STVA22 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I följande uppsats undersöks frågeställningen: på vilket sätt kan feminismen förklara varför stater intervenerar? Frågeställningen besvaras genom en kvantitativ studie över 186 länder under tidsperioden 1975-2009. Vidare delas frågeställningen upp i två hypoteser: 1) maskulinitet leder till fler interventioner, 2) jämställda länder tenderar att intervenera i mindre utsträckning. Hypoteserna har sin grund i feministisk teori gällande genusdikotomier och sex equality peace. Dessa teorier menar att staters beteende kan förklaras av genus, där maskulina attribut premieras på femininitetens bekostnad. En hög grad av jämställdhet förväntas även leda till fredligare interaktion mellan stater. Vår statistiska analys bekräftar hypotes ett, vilket... (More)
I följande uppsats undersöks frågeställningen: på vilket sätt kan feminismen förklara varför stater intervenerar? Frågeställningen besvaras genom en kvantitativ studie över 186 länder under tidsperioden 1975-2009. Vidare delas frågeställningen upp i två hypoteser: 1) maskulinitet leder till fler interventioner, 2) jämställda länder tenderar att intervenera i mindre utsträckning. Hypoteserna har sin grund i feministisk teori gällande genusdikotomier och sex equality peace. Dessa teorier menar att staters beteende kan förklaras av genus, där maskulina attribut premieras på femininitetens bekostnad. En hög grad av jämställdhet förväntas även leda till fredligare interaktion mellan stater. Vår statistiska analys bekräftar hypotes ett, vilket medför stöd till tidigare forskning. Hypotes två får inget stöd i analysen, utan visar på ett motsatt samband. Resultatet går emot teorier om sex equality peace, men kan möjligen förklaras av state feminism och forskning kring hur normer kan användas för att legitimera interventioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson Schmidt, Alexandra LU and Sandholm Duberg, Fanny LU
supervisor
organization
course
STVA22 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
intervention, feminism, genus, femininitet, maskulinitet, jämställdhet
language
Swedish
additional info
Stort tack till Per Andersson (Lunds Universitet) för hjälp och handledning.
id
5424897
date added to LUP
2015-07-14 12:11:50
date last changed
2015-07-14 12:11:50
@misc{5424897,
 abstract   = {I följande uppsats undersöks frågeställningen: på vilket sätt kan feminismen förklara varför stater intervenerar? Frågeställningen besvaras genom en kvantitativ studie över 186 länder under tidsperioden 1975-2009. Vidare delas frågeställningen upp i två hypoteser: 1) maskulinitet leder till fler interventioner, 2) jämställda länder tenderar att intervenera i mindre utsträckning. Hypoteserna har sin grund i feministisk teori gällande genusdikotomier och sex equality peace. Dessa teorier menar att staters beteende kan förklaras av genus, där maskulina attribut premieras på femininitetens bekostnad. En hög grad av jämställdhet förväntas även leda till fredligare interaktion mellan stater. Vår statistiska analys bekräftar hypotes ett, vilket medför stöd till tidigare forskning. Hypotes två får inget stöd i analysen, utan visar på ett motsatt samband. Resultatet går emot teorier om sex equality peace, men kan möjligen förklaras av state feminism och forskning kring hur normer kan användas för att legitimera interventioner.},
 author    = {Håkansson Schmidt, Alexandra and Sandholm Duberg, Fanny},
 keyword   = {intervention,feminism,genus,femininitet,maskulinitet,jämställdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interventioner - ett fenomen präglat av kampen mellan maskulint och feminint?},
 year     = {2015},
}