Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det tjänar att ha en kärna - en begreppsutredande studie om offentlig kärnverksamhet

Ahlin Olofsson, Per LU and von Post, Jacqueline (2015) STVA22 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
De senaste decennierna har det försiggått en marknadsanpassning inom den
offentliga förvaltningen vilket har inneburit att delar av den offentliga sektorn har
outsourcats till den privata sektorn, med intentionen att konkurrensutsätta den
offentliga förvaltningen. Allteftersom det här har fortgått har det blivit mer och
mer relevant att tala om den offentliga kärn- respektive stödverksamheten, då det
är stödverksamheten som kan outsourcas. Det här öppnar upp för en diskussion
om var man bör dra gränsen mellan offentlig kärnverksamhet och offentlig
stödverksamhet. Begreppet “offentlig kärnverksamhet” används ofta i media trots
att det råder vitt skilda meningar om hur begreppet bör definieras. Med hjälp av
två begreppsutredande... (More)
De senaste decennierna har det försiggått en marknadsanpassning inom den
offentliga förvaltningen vilket har inneburit att delar av den offentliga sektorn har
outsourcats till den privata sektorn, med intentionen att konkurrensutsätta den
offentliga förvaltningen. Allteftersom det här har fortgått har det blivit mer och
mer relevant att tala om den offentliga kärn- respektive stödverksamheten, då det
är stödverksamheten som kan outsourcas. Det här öppnar upp för en diskussion
om var man bör dra gränsen mellan offentlig kärnverksamhet och offentlig
stödverksamhet. Begreppet “offentlig kärnverksamhet” används ofta i media trots
att det råder vitt skilda meningar om hur begreppet bör definieras. Med hjälp av
två begreppsutredande teorier som vi kallar semiotisk teori och “mening är
användande”, samt en samling idéer hämtade ur New Public Management, har vi
därför genomfört en begreppsanalys för att reda ut konflikten. Vi har använt oss
av begreppsdefinitioner hämtade ur dagstidningsartiklar och frågat partipolitiker
hur de definierar “offentlig kärnverksamhet” för att ta reda på likheter och
skillnader i användandet av begreppet. Vårt resultat visar att offentlig
kärnverksamhet till stor del anses inkludera de klassiska välfärdstjänsterna vård,
skola, och omsorg, men att det finns ytterligare funktioner hos den svenska staten
som enligt en del borde inkluderas i begreppet, medan det finns andra som tycker
motsatsen. Kort sagt råder det motstridigheter i debatten. Vi kunde dock inte finna
några bevis på att de olika ståndpunkterna har någon ideologisk koppling, vilket
vi inledningsvis trodde. Vi konkluderar att det finns någon form av allmän idé om
vad begreppet betyder, men att definitionen behöver distinktifieras för att det ska
finnas någon mening i att tala om offentlig kärnverksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlin Olofsson, Per LU and von Post, Jacqueline
supervisor
organization
course
STVA22 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Offentlig kärnverksamhet, New Public Management, semiotik, Meaning is Use, floating signifier.
language
Swedish
id
5424957
date added to LUP
2015-07-14 11:46:33
date last changed
2015-07-14 11:46:33
@misc{5424957,
 abstract   = {De senaste decennierna har det försiggått en marknadsanpassning inom den
offentliga förvaltningen vilket har inneburit att delar av den offentliga sektorn har
outsourcats till den privata sektorn, med intentionen att konkurrensutsätta den
offentliga förvaltningen. Allteftersom det här har fortgått har det blivit mer och
mer relevant att tala om den offentliga kärn- respektive stödverksamheten, då det
är stödverksamheten som kan outsourcas. Det här öppnar upp för en diskussion
om var man bör dra gränsen mellan offentlig kärnverksamhet och offentlig
stödverksamhet. Begreppet “offentlig kärnverksamhet” används ofta i media trots
att det råder vitt skilda meningar om hur begreppet bör definieras. Med hjälp av
två begreppsutredande teorier som vi kallar semiotisk teori och “mening är
användande”, samt en samling idéer hämtade ur New Public Management, har vi
därför genomfört en begreppsanalys för att reda ut konflikten. Vi har använt oss
av begreppsdefinitioner hämtade ur dagstidningsartiklar och frågat partipolitiker
hur de definierar “offentlig kärnverksamhet” för att ta reda på likheter och
skillnader i användandet av begreppet. Vårt resultat visar att offentlig
kärnverksamhet till stor del anses inkludera de klassiska välfärdstjänsterna vård,
skola, och omsorg, men att det finns ytterligare funktioner hos den svenska staten
som enligt en del borde inkluderas i begreppet, medan det finns andra som tycker
motsatsen. Kort sagt råder det motstridigheter i debatten. Vi kunde dock inte finna
några bevis på att de olika ståndpunkterna har någon ideologisk koppling, vilket
vi inledningsvis trodde. Vi konkluderar att det finns någon form av allmän idé om
vad begreppet betyder, men att definitionen behöver distinktifieras för att det ska
finnas någon mening i att tala om offentlig kärnverksamhet.},
 author    = {Ahlin Olofsson, Per and von Post, Jacqueline},
 keyword   = {Offentlig kärnverksamhet,New Public Management,semiotik,Meaning is Use,floating signifier.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det tjänar att ha en kärna - en begreppsutredande studie om offentlig kärnverksamhet},
 year     = {2015},
}