Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Legaliseringen av prostitution i Tyskland - En kränkning av det mänskliga värdet?

Edling, Elsa LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Genom prostitutionslagen som trädde i kraft 2002 blev prostitution lagligt i Tyskland. Syftet med denna uppsats är att reda ut om prostitutionslagen kan anses förenlig med den tyska grundlagens bestämmelser om det mänskliga värdet. Under uppsatsen åläggs ett kritiskt perspektiv på hur de tyska lagstiftarna argumenterar för att prostitution och det mänskliga värdet är förenligt.

I uppsatsen definieras först vad det mänskliga värdet innebär och sedan behandlas prostitution och dess förenlighet med det mänskliga värdet. Uppsatsen fokuserar på om prostitution ska ses som en objektifiering av kvinnor eller om det ska anses ingå i ens självbestämmande att arbeta som en prostituerad. Dessutom anläggs under uppsatsen ett genusperspektiv och en... (More)
Genom prostitutionslagen som trädde i kraft 2002 blev prostitution lagligt i Tyskland. Syftet med denna uppsats är att reda ut om prostitutionslagen kan anses förenlig med den tyska grundlagens bestämmelser om det mänskliga värdet. Under uppsatsen åläggs ett kritiskt perspektiv på hur de tyska lagstiftarna argumenterar för att prostitution och det mänskliga värdet är förenligt.

I uppsatsen definieras först vad det mänskliga värdet innebär och sedan behandlas prostitution och dess förenlighet med det mänskliga värdet. Uppsatsen fokuserar på om prostitution ska ses som en objektifiering av kvinnor eller om det ska anses ingå i ens självbestämmande att arbeta som en prostituerad. Dessutom anläggs under uppsatsen ett genusperspektiv och en argumentation av hur prostitution påverkar dagens könsnormer och på vilket sätt det i sin tur påverkar det mänskliga värdet. Även synen på prostitution inom internationella organisationer såsom EU och FN tas upp. Slutligen analyseras och kritiskt granskas de argument som förts fram för att kunna besvara frågan om Tyskland kränkte sin egen grundlag i och med legaliseringen av prostitution. (Less)
Popular Abstract
Through the Prostitution Act, which came into force in 2002, prostitution became legal in Germany. The purpose of this thesis is to examine however the Prostitution Act can be considered to be compatible with the German Constitution's article on human value. Throughout the thesis is a critical perspective imposed on how the German legislators argue that prostitution and human values are compatible.

Firstly is the human value defined, then will prostitution and its compatibility with the human value be closer examined. In focus for this thesis is whether prostitution should be seen as an objectification of women or not or if it should be considered a part of your right to self-determining to work as a prostitute. During the thesis a... (More)
Through the Prostitution Act, which came into force in 2002, prostitution became legal in Germany. The purpose of this thesis is to examine however the Prostitution Act can be considered to be compatible with the German Constitution's article on human value. Throughout the thesis is a critical perspective imposed on how the German legislators argue that prostitution and human values are compatible.

Firstly is the human value defined, then will prostitution and its compatibility with the human value be closer examined. In focus for this thesis is whether prostitution should be seen as an objectification of women or not or if it should be considered a part of your right to self-determining to work as a prostitute. During the thesis a gender perspective and arguments of how prostitution affects the gender norms will be emphasized and how that in its turn impacts the human value. Also the viewpoint of international organisations such as EU and UN regarding prostitution will be examined. Eventually the arguments that has been brought up will be analysed and criticised in order to make it possible to answer the question whether Germany violated its own Constitution as they legalized prostitution. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edling, Elsa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, EU-rätt, rättsvetenskap, prostitution, Tyskland, människovärde, mänskligt värde
language
Swedish
id
5424989
date added to LUP
2015-07-03 15:03:46
date last changed
2015-07-03 15:03:46
@misc{5424989,
 abstract   = {Genom prostitutionslagen som trädde i kraft 2002 blev prostitution lagligt i Tyskland. Syftet med denna uppsats är att reda ut om prostitutionslagen kan anses förenlig med den tyska grundlagens bestämmelser om det mänskliga värdet. Under uppsatsen åläggs ett kritiskt perspektiv på hur de tyska lagstiftarna argumenterar för att prostitution och det mänskliga värdet är förenligt. 

I uppsatsen definieras först vad det mänskliga värdet innebär och sedan behandlas prostitution och dess förenlighet med det mänskliga värdet. Uppsatsen fokuserar på om prostitution ska ses som en objektifiering av kvinnor eller om det ska anses ingå i ens självbestämmande att arbeta som en prostituerad. Dessutom anläggs under uppsatsen ett genusperspektiv och en argumentation av hur prostitution påverkar dagens könsnormer och på vilket sätt det i sin tur påverkar det mänskliga värdet. Även synen på prostitution inom internationella organisationer såsom EU och FN tas upp. Slutligen analyseras och kritiskt granskas de argument som förts fram för att kunna besvara frågan om Tyskland kränkte sin egen grundlag i och med legaliseringen av prostitution.},
 author    = {Edling, Elsa},
 keyword   = {civilrätt,EU-rätt,rättsvetenskap,prostitution,Tyskland,människovärde,mänskligt värde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Legaliseringen av prostitution i Tyskland - En kränkning av det mänskliga värdet?},
 year     = {2015},
}