Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IT och demokratin - En fallstudie av e-demokrati i Lunds kommun

Bengtsson, Oscar LU and Stolt, Kajsa LU (2015) STVA22 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar de e-demokratiska redskap som används av Lunds kommun och vilken demokratisyn de ger uttryck för. Syftet med uppsatsen har varit att försöka belysa e-demokratins roll i samhället. E-demokrati har vi operationaliserat med hjälp av tidigare forskning, och vi har använt oss av informatikern Thierry Vedels principer för att kategorisera redskapen. Med hjälp av Rune Premfors demokratiideal tunn, stark och snabb demokrati har vi sedan gjort en idealtypsanalys. Materialet utgörs huvudsakligen av kommunala dokument och information från Lunds kommuns hemsida och samtalsintervjuer med en lokalpolitiker samt en anställd vid förvaltningen. Studien visade att Lunds kommun främst använde sig av e-demokratiska redskap i syfte att... (More)
Denna uppsats behandlar de e-demokratiska redskap som används av Lunds kommun och vilken demokratisyn de ger uttryck för. Syftet med uppsatsen har varit att försöka belysa e-demokratins roll i samhället. E-demokrati har vi operationaliserat med hjälp av tidigare forskning, och vi har använt oss av informatikern Thierry Vedels principer för att kategorisera redskapen. Med hjälp av Rune Premfors demokratiideal tunn, stark och snabb demokrati har vi sedan gjort en idealtypsanalys. Materialet utgörs huvudsakligen av kommunala dokument och information från Lunds kommuns hemsida och samtalsintervjuer med en lokalpolitiker samt en anställd vid förvaltningen. Studien visade att Lunds kommun främst använde sig av e-demokratiska redskap i syfte att sprida information till medborgarna, vilket gav uttryck för Premfors tunna demokratiideal. Inslag av stark demokrati fanns också, genom att e-demokratiska redskap med syftet att skapa en dialog mellan medborgare och förvaltning användes. Inslag av snabb demokrati gick inte att identifiera. De e-demokratiska redskapens tjänstemanna- och resursberoende, samt synen på e-demokrati som komplement till traditionell medborgardialog, har identifierats som potentiella hinder för kommunen att närma sig det starka eller snabba demokratiiedealet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Oscar LU and Stolt, Kajsa LU
supervisor
organization
course
STVA22 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
E-demokrati, Demokrati, idealtypsanalys, informationsteknologi
language
Swedish
id
5425170
date added to LUP
2015-07-13 12:37:16
date last changed
2015-07-13 12:37:16
@misc{5425170,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar de e-demokratiska redskap som används av Lunds kommun och vilken demokratisyn de ger uttryck för. Syftet med uppsatsen har varit att försöka belysa e-demokratins roll i samhället. E-demokrati har vi operationaliserat med hjälp av tidigare forskning, och vi har använt oss av informatikern Thierry Vedels principer för att kategorisera redskapen. Med hjälp av Rune Premfors demokratiideal tunn, stark och snabb demokrati har vi sedan gjort en idealtypsanalys. Materialet utgörs huvudsakligen av kommunala dokument och information från Lunds kommuns hemsida och samtalsintervjuer med en lokalpolitiker samt en anställd vid förvaltningen. Studien visade att Lunds kommun främst använde sig av e-demokratiska redskap i syfte att sprida information till medborgarna, vilket gav uttryck för Premfors tunna demokratiideal. Inslag av stark demokrati fanns också, genom att e-demokratiska redskap med syftet att skapa en dialog mellan medborgare och förvaltning användes. Inslag av snabb demokrati gick inte att identifiera. De e-demokratiska redskapens tjänstemanna- och resursberoende, samt synen på e-demokrati som komplement till traditionell medborgardialog, har identifierats som potentiella hinder för kommunen att närma sig det starka eller snabba demokratiiedealet.},
 author    = {Bengtsson, Oscar and Stolt, Kajsa},
 keyword   = {E-demokrati,Demokrati,idealtypsanalys,informationsteknologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT och demokratin - En fallstudie av e-demokrati i Lunds kommun},
 year     = {2015},
}