Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kulturellt deltagande och socialt kapital

Åkerström, Alice LU and Snögren, Rasmus LU (2015) STVA22 20151
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Abstract

Tillit mellan medborgare och förtroende för samhällets institutioner har stor betydelse för en fungerande demokrati. Graden av tillit i olika nätverk är en form av socialt kapital, ett fenomen som bland annat Robert D. Putnam har forskat om. Det finns olika orsaker till vad som skapar socialt kapital. En orsak är det medborgerliga engagemanget och deltagandet i organisationer, föreningar eller andra sociala nätverk. Den här uppsatsen kommer specifikt att undersöka om det kan skilja sig åt i tillitsgrad beroende på i vilken typ av organisation deltagandet sker i. Mer specifikt, hur deltagande i en organisation med inriktning på kultur i form av en konstnärlig aktivitet eller kreativ skapandeprocess påverkar det sociala kapitalet... (More)
Abstract

Tillit mellan medborgare och förtroende för samhällets institutioner har stor betydelse för en fungerande demokrati. Graden av tillit i olika nätverk är en form av socialt kapital, ett fenomen som bland annat Robert D. Putnam har forskat om. Det finns olika orsaker till vad som skapar socialt kapital. En orsak är det medborgerliga engagemanget och deltagandet i organisationer, föreningar eller andra sociala nätverk. Den här uppsatsen kommer specifikt att undersöka om det kan skilja sig åt i tillitsgrad beroende på i vilken typ av organisation deltagandet sker i. Mer specifikt, hur deltagande i en organisation med inriktning på kultur i form av en konstnärlig aktivitet eller kreativ skapandeprocess påverkar det sociala kapitalet till skillnad från deltagande i andra organisationer. Tanken och idén om just kulturens påverkan på det sociala kapitalet grundar sig på tidigare forskning om kulturens egenvärde i sig och de positiva hälsoeffekter som kulturellt deltagande leder till. Det empiriska materialet i uppsatsen består av en enkätundersökning utförd av gymnasieelever med frågor som berör tillit och socialt kapital. Studien gav intressanta resultat som visar på ett positivt samband mellan deltagande i kulturellt inriktade organisationer och socialt kapital. Framförallt visar vårt resultat att deltagande i både kulturellt inriktade och i andra sorters organisationer skapar högre socialt kapital än enbart deltagande i en av organisationstyperna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerström, Alice LU and Snögren, Rasmus LU
supervisor
organization
course
STVA22 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Socialt kapital, kultur, tillit, deltagande
language
Swedish
id
5425224
date added to LUP
2015-07-14 11:52:23
date last changed
2015-07-14 11:52:23
@misc{5425224,
 abstract   = {Abstract

Tillit mellan medborgare och förtroende för samhällets institutioner har stor betydelse för en fungerande demokrati. Graden av tillit i olika nätverk är en form av socialt kapital, ett fenomen som bland annat Robert D. Putnam har forskat om. Det finns olika orsaker till vad som skapar socialt kapital. En orsak är det medborgerliga engagemanget och deltagandet i organisationer, föreningar eller andra sociala nätverk. Den här uppsatsen kommer specifikt att undersöka om det kan skilja sig åt i tillitsgrad beroende på i vilken typ av organisation deltagandet sker i. Mer specifikt, hur deltagande i en organisation med inriktning på kultur i form av en konstnärlig aktivitet eller kreativ skapandeprocess påverkar det sociala kapitalet till skillnad från deltagande i andra organisationer. Tanken och idén om just kulturens påverkan på det sociala kapitalet grundar sig på tidigare forskning om kulturens egenvärde i sig och de positiva hälsoeffekter som kulturellt deltagande leder till. Det empiriska materialet i uppsatsen består av en enkätundersökning utförd av gymnasieelever med frågor som berör tillit och socialt kapital. Studien gav intressanta resultat som visar på ett positivt samband mellan deltagande i kulturellt inriktade organisationer och socialt kapital. Framförallt visar vårt resultat att deltagande i både kulturellt inriktade och i andra sorters organisationer skapar högre socialt kapital än enbart deltagande i en av organisationstyperna.},
 author    = {Åkerström, Alice and Snögren, Rasmus},
 keyword   = {Socialt kapital,kultur,tillit,deltagande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kulturellt deltagande och socialt kapital},
 year     = {2015},
}