Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU–rättens etableringsfrihet

Hagmann, Fredrik LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Målet med uppsatsen är att utröna om de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL är förenliga med den EU-rättsliga etableringsfrihet som regleras i art. 49 FEUF.
Med anledning av att EU-kommissionen hösten 2014 har översänt en formell underrättelse till Sveriges regering med budskapet att de svenska reglerna anses kränka etableringsfriheten är ämnet högaktuellt och det finns flera argument både för och emot reglernas förenlighet med unionsrätten.
I uppsatsen gås de svenska reglerna igenom och diskuteras i ljuset av relevant EU-rättslig praxis och doktrin. Genom diskussion och jämförelse kan författaren konstatera att den svenska regleringen med största sannolikhet bryter mot etableringsfriheten då den både är... (More)
Målet med uppsatsen är att utröna om de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL är förenliga med den EU-rättsliga etableringsfrihet som regleras i art. 49 FEUF.
Med anledning av att EU-kommissionen hösten 2014 har översänt en formell underrättelse till Sveriges regering med budskapet att de svenska reglerna anses kränka etableringsfriheten är ämnet högaktuellt och det finns flera argument både för och emot reglernas förenlighet med unionsrätten.
I uppsatsen gås de svenska reglerna igenom och diskuteras i ljuset av relevant EU-rättslig praxis och doktrin. Genom diskussion och jämförelse kan författaren konstatera att den svenska regleringen med största sannolikhet bryter mot etableringsfriheten då den både är diskriminerande och oproportionerlig. Tolkning av praxis ger uppfattningen att EUD vid en prövning av reglerna skulle komma att underkänna dem. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to decide whether the Swedish interest deduction limitation rules in 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL (The Swedish income tax act) are compatible with the freedom of establishment as it is embodied in art. 49 of the TFEU.
Due to the recent undertakings of the European Commission where the Swedish government has been sent a letter of formal notice being informed about the eventual breach of the freedom of establishment, the subject at matter is very topical. There are several arguments both for and against the Swedish rules’ conformity with EU-law. The Swedish rules are presented and discussed in the light of relevant EU case law and literature. Trough discussion and comparison the author can conclude that the Swedish... (More)
The aim of this thesis is to decide whether the Swedish interest deduction limitation rules in 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL (The Swedish income tax act) are compatible with the freedom of establishment as it is embodied in art. 49 of the TFEU.
Due to the recent undertakings of the European Commission where the Swedish government has been sent a letter of formal notice being informed about the eventual breach of the freedom of establishment, the subject at matter is very topical. There are several arguments both for and against the Swedish rules’ conformity with EU-law. The Swedish rules are presented and discussed in the light of relevant EU case law and literature. Trough discussion and comparison the author can conclude that the Swedish legislation almost certainly constitutes a breach of the freedom of establishment since it is both discriminatory and disproportional. Interpretation of case law gives the opinion that the ECJ in a trial would find the rules not in conformity with EU-law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagmann, Fredrik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, EU-law, skatterätt, tax law, ränteavdrag, ränteavdragsbegränsningar, ränteavdragsbegränsningsregler, interest deduction limitation rules, etableringsfrihet, freedom of establishment
language
Swedish
id
5425434
date added to LUP
2015-07-03 15:00:57
date last changed
2015-07-03 15:00:57
@misc{5425434,
 abstract   = {The aim of this thesis is to decide whether the Swedish interest deduction limitation rules in 24 kap. 10 a – 10 f §§ IL (The Swedish income tax act) are compatible with the freedom of establishment as it is embodied in art. 49 of the TFEU.
Due to the recent undertakings of the European Commission where the Swedish government has been sent a letter of formal notice being informed about the eventual breach of the freedom of establishment, the subject at matter is very topical. There are several arguments both for and against the Swedish rules’ conformity with EU-law. The Swedish rules are presented and discussed in the light of relevant EU case law and literature. Trough discussion and comparison the author can conclude that the Swedish legislation almost certainly constitutes a breach of the freedom of establishment since it is both discriminatory and disproportional. Interpretation of case law gives the opinion that the ECJ in a trial would find the rules not in conformity with EU-law.},
 author    = {Hagmann, Fredrik},
 keyword   = {EU-rätt,EU-law,skatterätt,tax law,ränteavdrag,ränteavdragsbegränsningar,ränteavdragsbegränsningsregler,interest deduction limitation rules,etableringsfrihet,freedom of establishment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU–rättens etableringsfrihet},
 year     = {2015},
}