Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är du stark måste du vara snäll - Om polisens våldsbefogenheter

Tengemark, Linda LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka polisens laga befogenhet att använda sig av våld och därmed inskränka den enskildes rätt till kroppslig integritet. Målet har varit att undersöka vilka eventuella rättssäkerhetsproblem som uppstår genom våldsbefogenheten och om det på grund av dessa behövs en förändring av regleringen.

Polisen har en komplex roll i samhället. Polismyndigheten ska bl.a. arbeta för att öka tryggheten och ingripa mot eventuella störningar. Polisen är vidare skyldig att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att vidta åtgärder mot brott. Genom polisens uppgifter och våldsbefogenheter är polisen dels beskyddare av människors rättigheter, dels potentiell överträdare.

Polisens våldsbefogenhet... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka polisens laga befogenhet att använda sig av våld och därmed inskränka den enskildes rätt till kroppslig integritet. Målet har varit att undersöka vilka eventuella rättssäkerhetsproblem som uppstår genom våldsbefogenheten och om det på grund av dessa behövs en förändring av regleringen.

Polisen har en komplex roll i samhället. Polismyndigheten ska bl.a. arbeta för att öka tryggheten och ingripa mot eventuella störningar. Polisen är vidare skyldig att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att vidta åtgärder mot brott. Genom polisens uppgifter och våldsbefogenheter är polisen dels beskyddare av människors rättigheter, dels potentiell överträdare.

Polisens våldsbefogenhet innebär att polisen i vissa fall har rätt att använda sig av våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Polisen har dels rätt till våld enligt BrB:s allmänna regler, vidare har de även en rätt enligt 10 § PL att använda sig av det våld som är försvarligt. Försvarlighetsbedömningen är förhållandevis komplex och oklar vilket skapar problem kring förutsebarheten av lagstiftningen.

Jag har i uppsatsen diskuterat regleringen både såsom den är och såsom den borde vara utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta har jag gjort genom att undersöka när våld är försvarligt och hur önskvärda förändringar av lagstiftningen skulle kunna se ut. Sammantaget anser jag dock inte att regleringen innebär något större rättssäkerhetsproblem. (Less)
Popular Abstract
The aim of this bachelor’s thesis is to examine the police's legal authority to use violence and thereby restrict the individual's right to physical integrity. Furthermore, this thesis examines the possible legal problems arising from the misuse of the police's authority and if there is a need for a legislative change.

The police has a complex role in society. They work to increase safety, and handle any disruptions. In addition, the police are obliged to maintain public order and security and to take action against crime. Consequently, the police are both protectors and potential violators of human rights throughout their authority to use violence.

The authority to use violence means that the police, in some cases, have the right... (More)
The aim of this bachelor’s thesis is to examine the police's legal authority to use violence and thereby restrict the individual's right to physical integrity. Furthermore, this thesis examines the possible legal problems arising from the misuse of the police's authority and if there is a need for a legislative change.

The police has a complex role in society. They work to increase safety, and handle any disruptions. In addition, the police are obliged to maintain public order and security and to take action against crime. Consequently, the police are both protectors and potential violators of human rights throughout their authority to use violence.

The authority to use violence means that the police, in some cases, have the right to use violence to implement a task. They have a right to use violence according to the Penal Code's general rules as well as according to § 10 PL. According to § 10 PL, the police can use violence deemed justifiable. It is quite complex and unclear when violence is justifiable. This creates a problem regarding the foreseeability of the law.

In this essay, I have discussed the regulation as it is and as it should be. I have done this by examining when violence is justifiable as well as if and how the legislation could or should change. Altogether, I do not think that the regulation is a large legal problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tengemark, Linda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Criminal law, Law and Political Science, Polisvåld
language
Swedish
id
5430974
date added to LUP
2015-07-06 10:33:33
date last changed
2015-07-06 10:33:33
@misc{5430974,
 abstract   = {Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka polisens laga befogenhet att använda sig av våld och därmed inskränka den enskildes rätt till kroppslig integritet. Målet har varit att undersöka vilka eventuella rättssäkerhetsproblem som uppstår genom våldsbefogenheten och om det på grund av dessa behövs en förändring av regleringen. 

Polisen har en komplex roll i samhället. Polismyndigheten ska bl.a. arbeta för att öka tryggheten och ingripa mot eventuella störningar. Polisen är vidare skyldig att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att vidta åtgärder mot brott. Genom polisens uppgifter och våldsbefogenheter är polisen dels beskyddare av människors rättigheter, dels potentiell överträdare. 

Polisens våldsbefogenhet innebär att polisen i vissa fall har rätt att använda sig av våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Polisen har dels rätt till våld enligt BrB:s allmänna regler, vidare har de även en rätt enligt 10 § PL att använda sig av det våld som är försvarligt. Försvarlighetsbedömningen är förhållandevis komplex och oklar vilket skapar problem kring förutsebarheten av lagstiftningen. 

Jag har i uppsatsen diskuterat regleringen både såsom den är och såsom den borde vara utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta har jag gjort genom att undersöka när våld är försvarligt och hur önskvärda förändringar av lagstiftningen skulle kunna se ut. Sammantaget anser jag dock inte att regleringen innebär något större rättssäkerhetsproblem.},
 author    = {Tengemark, Linda},
 keyword   = {Straffrätt,Criminal law,Law and Political Science,Polisvåld},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är du stark måste du vara snäll - Om polisens våldsbefogenheter},
 year     = {2015},
}