Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad händer om vi inte gifter oss? - Sambors ekonomiska efterlevandeskydd i Sverige och Norge

Ottosson, Lisa LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Samlevnadsformen samboskap är idag vanlig. Lagstiftaren i Sverige och Norge har intagit en restriktiv ställning till reglering av samlevnadsformen. Det är ett fåtal sambor som tar reda på exakt vilket skydd de har trots vetskapen om det begränsade ekonomiska skyddet. Antalet par som lever i samboskap har lett till diskussion kring det ekonomiska efterlevandeskyddet. Syftet med uppsatsen är att undersöka det ekonomiska skydd som en efterlevande sambo har i Sverige och Norge. Syftet är därtill att granska om och hur en efterlevande sambo i Sverige och Norge kan uppnå ett starkare ekonomiskt skydd än det rättsliga skydd som sambor per automatik erhåller.

I Sverige och Norge har lagstiftaren valt olika lösningar för att erbjuda... (More)
Samlevnadsformen samboskap är idag vanlig. Lagstiftaren i Sverige och Norge har intagit en restriktiv ställning till reglering av samlevnadsformen. Det är ett fåtal sambor som tar reda på exakt vilket skydd de har trots vetskapen om det begränsade ekonomiska skyddet. Antalet par som lever i samboskap har lett till diskussion kring det ekonomiska efterlevandeskyddet. Syftet med uppsatsen är att undersöka det ekonomiska skydd som en efterlevande sambo har i Sverige och Norge. Syftet är därtill att granska om och hur en efterlevande sambo i Sverige och Norge kan uppnå ett starkare ekonomiskt skydd än det rättsliga skydd som sambor per automatik erhåller.

I Sverige och Norge har lagstiftaren valt olika lösningar för att erbjuda efterlevande sambor någon form av ekonomiskt skydd. I Sverige finns en sambolag innehållande ett visst ekonomiskt skydd. Lagstiftaren i Norge erbjuder ett rättsligt skydd i form av en begränsad legal arvsrätt och en möjlighet att sitta kvar i oskiftat bo. Arvsrätt för sambor saknas i Sverige. Kritik har riktats mot det ekonomiska skydd som efterlevande sambor i Sverige har och det finns en pågående diskussion kring arvsrätt för sambor. Lagstiftaren har än så länge avvisat förslagen. Sambor i Sverige och Norge kan genom avtal utnyttja avtalsfriheten att avtala bort skyddsreglerna eller avtala om egendomsförhållandena. Det finns ett antal komplement till efterlevande sambors ekonomiska skydd. I såväl Sverige som Norge kan sambor teckna olika försäkringar för att stärka sitt efterlevandeskydd. Testamente kan också upprättas för att stärka skyddet för den efterlevande sambon.

Sambor erhåller ett visst begränsat rättsligt skydd. Möjligheten finns att utvidga detta skydd genom olika komplement. Det går till större del att uppnå ett heltäckande skydd för efterlevande sambo i Norge jämfört med Sverige. Det beror främst på den begränsade arvsrätt som sambor i Norge har. För att utvidga det ekonomiska efterlevandeskyddet för sambor i Sverige skulle en begränsad legal arvsrätt införas, avskaffande av laglottsinstitutet alternativt en ökning av antalet prisbasbelopp i lilla basbeloppsregeln. (Less)
Popular Abstract
The form of cohabitating couples is commonly occurring today. The enactors in both Sweden and Norway have a restrictive attitude to the form of coexistence. Despite the knowledge about the limited financial protection cohabitants have, only a handful of cohabitants find out what kind of protection they actually have. Since cohabitation is a common way of living, questions about cohabitants’ financial protection arise. The aim of this essay is to examine the financial protection that a surviving cohabitant have in Sweden and Norway. The intention is to also examine if and how a stronger financial protection is possible to accomplish for surviving cohabitants in Sweden and Norway than the legal protection they have automatically today.

... (More)
The form of cohabitating couples is commonly occurring today. The enactors in both Sweden and Norway have a restrictive attitude to the form of coexistence. Despite the knowledge about the limited financial protection cohabitants have, only a handful of cohabitants find out what kind of protection they actually have. Since cohabitation is a common way of living, questions about cohabitants’ financial protection arise. The aim of this essay is to examine the financial protection that a surviving cohabitant have in Sweden and Norway. The intention is to also examine if and how a stronger financial protection is possible to accomplish for surviving cohabitants in Sweden and Norway than the legal protection they have automatically today.

In Sweden and Norway the enactor have chosen different kinds of solutions for the surviving cohabitant to secure some financial protection. In Sweden there is a law that regulates cohabitants, which contains some financial safety. The enactor in Norway offers a legal protection for cohabitants. The rights cover limited legal rights of inheritance and an opportunity to remain in the shared accommodation. Cohabitating couples in Sweden have no right of inheritance. Criticism has been pointed at the financial protection of the surviving cohabitant in Sweden and there is a discussion about introducing an inheritance right for cohabitants. The enactor has so far rejected this. Cohabitants in Sweden and Norway can through arrangement use the opportunity to waive the protection rules or arrange the property relations. There are a number of complements to the economic guard for the surviving cohabitant. In Sweden and Norway there is the opportunity for cohabitants to draw up different kinds of insurances to strengthen the benefits for the surviving cohabitant. A will can be established for the surviving cohabitant so that he or she can inherit the property.

Cohabitants receive a restricted legal protection. However it is possible to extend the protection through different complements. It is more likely to accomplish a comprehensive protection for surviving cohabitant in Norway compared to Sweden. This is mainly due to the limited inheritance rights for cohabitants in Norway. To extend the financial protection for surviving cohabitants in Sweden a limited legal inheritance right could be adopted, abolition of statutory share of inheritance, or alternatively an increase of the price base amount in the small price base amount rule (in Swedish: lilla basbeloppsregeln). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Lisa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, komparativ rätt. Sambo, ekonomiskt efterlevandeskydd, bodelning, samboavtal, arvsrätt, testamente, Norge.
language
Swedish
id
5431068
date added to LUP
2015-07-06 09:51:29
date last changed
2015-07-06 09:51:29
@misc{5431068,
 abstract   = {Samlevnadsformen samboskap är idag vanlig. Lagstiftaren i Sverige och Norge har intagit en restriktiv ställning till reglering av samlevnadsformen. Det är ett fåtal sambor som tar reda på exakt vilket skydd de har trots vetskapen om det begränsade ekonomiska skyddet. Antalet par som lever i samboskap har lett till diskussion kring det ekonomiska efterlevandeskyddet. Syftet med uppsatsen är att undersöka det ekonomiska skydd som en efterlevande sambo har i Sverige och Norge. Syftet är därtill att granska om och hur en efterlevande sambo i Sverige och Norge kan uppnå ett starkare ekonomiskt skydd än det rättsliga skydd som sambor per automatik erhåller. 

I Sverige och Norge har lagstiftaren valt olika lösningar för att erbjuda efterlevande sambor någon form av ekonomiskt skydd. I Sverige finns en sambolag innehållande ett visst ekonomiskt skydd. Lagstiftaren i Norge erbjuder ett rättsligt skydd i form av en begränsad legal arvsrätt och en möjlighet att sitta kvar i oskiftat bo. Arvsrätt för sambor saknas i Sverige. Kritik har riktats mot det ekonomiska skydd som efterlevande sambor i Sverige har och det finns en pågående diskussion kring arvsrätt för sambor. Lagstiftaren har än så länge avvisat förslagen. Sambor i Sverige och Norge kan genom avtal utnyttja avtalsfriheten att avtala bort skyddsreglerna eller avtala om egendomsförhållandena. Det finns ett antal komplement till efterlevande sambors ekonomiska skydd. I såväl Sverige som Norge kan sambor teckna olika försäkringar för att stärka sitt efterlevandeskydd. Testamente kan också upprättas för att stärka skyddet för den efterlevande sambon. 

Sambor erhåller ett visst begränsat rättsligt skydd. Möjligheten finns att utvidga detta skydd genom olika komplement. Det går till större del att uppnå ett heltäckande skydd för efterlevande sambo i Norge jämfört med Sverige. Det beror främst på den begränsade arvsrätt som sambor i Norge har. För att utvidga det ekonomiska efterlevandeskyddet för sambor i Sverige skulle en begränsad legal arvsrätt införas, avskaffande av laglottsinstitutet alternativt en ökning av antalet prisbasbelopp i lilla basbeloppsregeln.},
 author    = {Ottosson, Lisa},
 keyword   = {Familjerätt,komparativ rätt. Sambo,ekonomiskt efterlevandeskydd,bodelning,samboavtal,arvsrätt,testamente,Norge.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad händer om vi inte gifter oss? - Sambors ekonomiska efterlevandeskydd i Sverige och Norge},
 year     = {2015},
}