Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strengthening public preparedness - Best practices and an analysis of efforts in Sweden

Rödström, Joel LU (2015) VBR920 20141
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The urban human of today is becoming increasingly dependent on different functions of the society to survive, such as electricity and communications, functions which are sensitive to e.g. storms. The on-going climate change is and will further put a pressure on these functions. Concerns have risen that today’s public is limited in its ability to independently deal with the consequences of societal crises. Therefore, this thesis has examined how public preparedness can be strengthened according to research, if efforts to build public preparedness in Sweden are in line with the research, and how these efforts can be improved. To answer the problem statements, a literature study on risk communication and participatory approaches to disaster... (More)
The urban human of today is becoming increasingly dependent on different functions of the society to survive, such as electricity and communications, functions which are sensitive to e.g. storms. The on-going climate change is and will further put a pressure on these functions. Concerns have risen that today’s public is limited in its ability to independently deal with the consequences of societal crises. Therefore, this thesis has examined how public preparedness can be strengthened according to research, if efforts to build public preparedness in Sweden are in line with the research, and how these efforts can be improved. To answer the problem statements, a literature study on risk communication and participatory approaches to disaster management was performed in order to craft a best practice of the area. The best practice then formed a framework to analyse efforts to build public preparedness launched by Swedish Civil Contingencies Agency, Swedish Civil Protection Association, and the Cities of Malmö and Gothenburg. The analysis revealed that the efforts partly corresponded to the best practice, but that there are many possibilities of improvement. The main finding of the thesis is that public preparedness and the matter of strengthening the same have to be discussed on a political level in order to set clear responsibility (public – municipality – state) frameworks in place. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Arbetet med att uppmuntra allmänheten att skaffa sig en elementär beredskap för att kunna klara av till exempel längre elavbrott eller föroreningar i dricksvatten behöver förbättras på en rad olika punkter, visar ett examensarbete skrivet av Joel Rödström, Lunds Tekniska Högskola.

I det moderna samhället förlitar vi oss på att leveranser av el, mat, vatten och värme fungerar. Att vi vant oss vid detta har i viss mån ökat vår sårbarhet eftersom vi inte längre själva har de kunskaper och resurser som är nödvändiga för att sörja för dessa behov på egen hand. Flera olika organ har dock sjösatt insatser för att öka allmänhetens förmåga att klara sig själva vid eventuella avbrott. I examensarbetet undersöktes några sådana insatser från... (More)
Arbetet med att uppmuntra allmänheten att skaffa sig en elementär beredskap för att kunna klara av till exempel längre elavbrott eller föroreningar i dricksvatten behöver förbättras på en rad olika punkter, visar ett examensarbete skrivet av Joel Rödström, Lunds Tekniska Högskola.

I det moderna samhället förlitar vi oss på att leveranser av el, mat, vatten och värme fungerar. Att vi vant oss vid detta har i viss mån ökat vår sårbarhet eftersom vi inte längre själva har de kunskaper och resurser som är nödvändiga för att sörja för dessa behov på egen hand. Flera olika organ har dock sjösatt insatser för att öka allmänhetens förmåga att klara sig själva vid eventuella avbrott. I examensarbetet undersöktes några sådana insatser från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Civilförsvarsförbundet, Malmö stad och Göteborgs stad.

Enligt examensarbetet måste det först och främst göras tydligare i lagen vem som har ansvaret för att genomföra och finansiera sådana här insatser. Enligt uppsatsen bör MSB samordna insatserna och kommunerna ansvara för att utföra dem lokalt.

Uppsatsen rymmer även rekommendationer kring hur insatserna bör genomföras. Till exempel bör allmänheten få ta större del i utformandet av aktiviteterna, och man bör identifiera de målgrupper som är svåra att nå, för att kunna nå ut med information även till dem.

Examensarbetet kommer även fram till att man måste börja använda sociala medier i mycket större utsträckning än hittills, samtidigt som man upprepar budskap flera gånger.

Examensarbetet genomfördes genom att insatserna jämfördes med hur insatser att bygga allmänhetens beredskap bör göras enligt aktuell forskning. Författaren genomförde också några intervjuer med personer som är aktiva inom området på MSB, Civilförsvarsförbundet och Göteborg och Malmö stad.

Enligt författaren är det svårt att utveckla individens beredskap mot kriser när samhället tillsynes är säkrare än någonsin. Insikten kring detta tydliggör också att behovet av samarbete och kreativitet inom området är avgörande för framgång. Uppsatsens resultat förväntas kunna användas då det svenska samhällets beredskap mot olika typer av katastrofer utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rödström, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
Att bygga individens beredskap - En "best practice" och en analys av åtgärder i Sverige
course
VBR920 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Public preparedness, risk communication, crisis management
report number
5010
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5010--SE
language
English
id
5431107
date added to LUP
2015-06-05 10:58:48
date last changed
2020-12-03 14:26:10
@misc{5431107,
 abstract   = {The urban human of today is becoming increasingly dependent on different functions of the society to survive, such as electricity and communications, functions which are sensitive to e.g. storms. The on-going climate change is and will further put a pressure on these functions. Concerns have risen that today’s public is limited in its ability to independently deal with the consequences of societal crises. Therefore, this thesis has examined how public preparedness can be strengthened according to research, if efforts to build public preparedness in Sweden are in line with the research, and how these efforts can be improved. To answer the problem statements, a literature study on risk communication and participatory approaches to disaster management was performed in order to craft a best practice of the area. The best practice then formed a framework to analyse efforts to build public preparedness launched by Swedish Civil Contingencies Agency, Swedish Civil Protection Association, and the Cities of Malmö and Gothenburg. The analysis revealed that the efforts partly corresponded to the best practice, but that there are many possibilities of improvement. The main finding of the thesis is that public preparedness and the matter of strengthening the same have to be discussed on a political level in order to set clear responsibility (public – municipality – state) frameworks in place.},
 author    = {Rödström, Joel},
 keyword   = {Public preparedness,risk communication,crisis management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strengthening public preparedness - Best practices and an analysis of efforts in Sweden},
 year     = {2015},
}