Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omhändertagen på godtycklig grund? - En utredning om rättssäkerheten vid tvångsomhändertaganden av barn som lever i en skadlig miljö

Eliasson, Sofia LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Staten kan under vissa förutsättningar omhänderta barn som lever i en skadlig miljö. Det är av yttersta vikt att så inte sker helt sonika. Denna uppsats syftar till att utreda huruvida det sätt på vilket tvångsomhändertaganden ska ske och faktiskt sker, är förenligt med föreställningen om ett rättssäkert samhälle. Många har i den juridiska litteraturen presenterat teorier om vad begreppet rättssäkerhet innebär. Att förutsebarhet är ett nödvändigt krav för sådan, råder det enighet kring. Vissa menar att det dessutom krävs att rätten fylls med ett etiskt godtagbart innehåll.

I lagtexten stipuleras att vård ska beredas det barn som på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet,... (More)
Staten kan under vissa förutsättningar omhänderta barn som lever i en skadlig miljö. Det är av yttersta vikt att så inte sker helt sonika. Denna uppsats syftar till att utreda huruvida det sätt på vilket tvångsomhändertaganden ska ske och faktiskt sker, är förenligt med föreställningen om ett rättssäkert samhälle. Många har i den juridiska litteraturen presenterat teorier om vad begreppet rättssäkerhet innebär. Att förutsebarhet är ett nödvändigt krav för sådan, råder det enighet kring. Vissa menar att det dessutom krävs att rätten fylls med ett etiskt godtagbart innehåll.

I lagtexten stipuleras att vård ska beredas det barn som på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, löper en påtaglig risk att skadas. Vidare får ett omhändertagande endast ske om det anses vara till barnets bästa. Ur rättssäkerhetssynpunkt kan särskilt regleringens vaga rekvisit ifrågasättas då sådana medför ett ökat domarinflytande och mer in casu-betonade beslut. Det är även problematiskt att ingen säkert kan veta vad som är det bästa för ett barn eller huruvida en påtaglig risk för skada föreligger.

Den gällande ordningen kan kritiseras ur rättssäkerhetssynpunkt då den inbjuder till diskrepans mellan rättsregler och den praktiska tillämpningen av dem. Det är till exempel så att många andra aktörer än domstolen och barnet har stort inflytande vid förfarandet och denna inverkan är inte ordentligt reglerad och kontrollerad. Vidare förekommer brister i utredningarna kring barnet då exempelvis vissa önskade utredningsåtgärder inte kan vidtas, det ibland råder tidsbrist och då det kan vara svårt att få fram ett barns verkliga vilja. (Less)
Popular Abstract
Children living in a harmful environment might compulsorily be taken into care by the social services. It is of utmost importance that this is not done arbitrarily. The purpose of this essay is to investigate if this act of the State is being done in consistency with the notion of the rule of law. In the judicial doctrine many people have presented theories of the meaning of the rule of law. All of them have at least one thing in common: they impose a requirement of predictability. Some of them also require that the law itself must be filled with ethically acceptable content.

The law stipulates that compulsory removal by the State should be given to children who run a substantial risk of being injured due to maltreatment, lack of care... (More)
Children living in a harmful environment might compulsorily be taken into care by the social services. It is of utmost importance that this is not done arbitrarily. The purpose of this essay is to investigate if this act of the State is being done in consistency with the notion of the rule of law. In the judicial doctrine many people have presented theories of the meaning of the rule of law. All of them have at least one thing in common: they impose a requirement of predictability. Some of them also require that the law itself must be filled with ethically acceptable content.

The law stipulates that compulsory removal by the State should be given to children who run a substantial risk of being injured due to maltreatment, lack of care or any other harmful condition in the home to him or her. Moreover, the State can only take care of a child if it is considered to be in the best interests for the individual. The lack of clarity of the law causes an increased influence by judges and individualised decisions. It is also problematic that no one can be certain what is actually the best for a child, and if there is a substantial risk of injury.

The applicable law might be criticised in this aspect of the rule of law even in other ways. The legal position may cause a discrepancy between the law itself and its practical application. As an illustration, other actors than the Court and the individual child might have a substantial influence on the decisions that are to be made. This influence is not properly regulated and controlled. Furthermore, there are sometimes deficiencies in the investigations concerning the children. For instance, all desirable acts of an investigation cannot be executed, due to haste or difficulties to evaluate the true opinion and wishes of a child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialrätt, LVU, Rättssäkerhet, Tvångsomhändertagande
language
Swedish
id
5431110
date added to LUP
2015-07-03 15:03:32
date last changed
2015-07-03 15:03:32
@misc{5431110,
 abstract   = {Staten kan under vissa förutsättningar omhänderta barn som lever i en skadlig miljö. Det är av yttersta vikt att så inte sker helt sonika. Denna uppsats syftar till att utreda huruvida det sätt på vilket tvångsomhändertaganden ska ske och faktiskt sker, är förenligt med föreställningen om ett rättssäkert samhälle. Många har i den juridiska litteraturen presenterat teorier om vad begreppet rättssäkerhet innebär. Att förutsebarhet är ett nödvändigt krav för sådan, råder det enighet kring. Vissa menar att det dessutom krävs att rätten fylls med ett etiskt godtagbart innehåll.

I lagtexten stipuleras att vård ska beredas det barn som på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, löper en påtaglig risk att skadas. Vidare får ett omhändertagande endast ske om det anses vara till barnets bästa. Ur rättssäkerhetssynpunkt kan särskilt regleringens vaga rekvisit ifrågasättas då sådana medför ett ökat domarinflytande och mer in casu-betonade beslut. Det är även problematiskt att ingen säkert kan veta vad som är det bästa för ett barn eller huruvida en påtaglig risk för skada föreligger.

Den gällande ordningen kan kritiseras ur rättssäkerhetssynpunkt då den inbjuder till diskrepans mellan rättsregler och den praktiska tillämpningen av dem. Det är till exempel så att många andra aktörer än domstolen och barnet har stort inflytande vid förfarandet och denna inverkan är inte ordentligt reglerad och kontrollerad. Vidare förekommer brister i utredningarna kring barnet då exempelvis vissa önskade utredningsåtgärder inte kan vidtas, det ibland råder tidsbrist och då det kan vara svårt att få fram ett barns verkliga vilja.},
 author    = {Eliasson, Sofia},
 keyword   = {Socialrätt,LVU,Rättssäkerhet,Tvångsomhändertagande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omhändertagen på godtycklig grund? - En utredning om rättssäkerheten vid tvångsomhändertaganden av barn som lever i en skadlig miljö},
 year     = {2015},
}