Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Länkning på internet ur ett upphovsrättsligt perspektiv -Var går gränsen för upphovsmannens ensamrätt?

Apéria, Klara LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den digitala utvecklingen som skett de senaste årtiondena har lett till att internet idag är en nödvändighet för individer, men även samhället i stort, i västvärlden. En värld utan internet är idag otänkbar. För att kunna utnyttja internet till fullo och lyckas navigera i detta gigantiska nätverk är internetlänkar en förutsättning. Länkar kopplar nämligen samman information på internet och underlättar för användaren på så sätt att denne kan hitta till en viss webbsida utan att veta dess exakta webbadress.

Den digitala utvecklingen har resulterat i nya krav på lagstiftningen och rättstillämpningen, där en anpassning hela tiden måste ske efter dagens teknik. Ett av de områden som påverkats av detta är upphovsrätten. Upphovsrätten skyddar... (More)
Den digitala utvecklingen som skett de senaste årtiondena har lett till att internet idag är en nödvändighet för individer, men även samhället i stort, i västvärlden. En värld utan internet är idag otänkbar. För att kunna utnyttja internet till fullo och lyckas navigera i detta gigantiska nätverk är internetlänkar en förutsättning. Länkar kopplar nämligen samman information på internet och underlättar för användaren på så sätt att denne kan hitta till en viss webbsida utan att veta dess exakta webbadress.

Den digitala utvecklingen har resulterat i nya krav på lagstiftningen och rättstillämpningen, där en anpassning hela tiden måste ske efter dagens teknik. Ett av de områden som påverkats av detta är upphovsrätten. Upphovsrätten skyddar den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Skyddet innebär bland annat en ensamrätt för upphovsmannen att tillgängliggöra det upphovsrättsligt skyddade verket för allmänheten, vilket till exempel innefattar rättigheten att överföra verket till allmänheten. För att någon annan än upphovsmannen ska få vidta en sådan åtgärd krävs därför upphovsmannens samtycke. Ett agerande utan ett sådant godkännande betraktas som ett upphovsrättsligt intrång, förutsatt att inskränkningen inte är lagenlig. I Sverige skyddas upphovsmannen genom lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen rättar sig efter det så kallade InfoSoc-direktivet, som Sverige är skyldig att följa som en konsekvens av sitt medlemskap i EU. Sverige har dessutom anslutit sig till ett flertal internationella överenskommelser och konventioner på upphovsrättens område, däribland Bernkonventionen och WIPO-fördraget om upphovsrätt. Direktivet och de internationella överenskommelserna innehåller minimikrav för upphovsmannens rättsskydd som Sverige förbinder sig att upprätthålla. Ett av dessa krav är upphovsmannens ensamrätt att överföra sitt litterära eller konstnärliga verk till allmänheten.

Hur dessa bestämmelser gällande upphovsmannens ensamrätt att överföra verket till allmänheten förhåller sig till länkar på internet är inte helt självklart. Två förhandsavgöranden från EU-domstolen från 2014 behandlar denna fråga, C-466/12 Svensson m.fl. och C-348/13 BestWater. EU-domstolen fastställer i målen att när ett verk finns fritt tillgängligt på internet får allmänheten, utan upphovsmannens medgivande, skapa en klickbar hypertextlänk direkt till detta material förutsatt att det inte medför att verket tillgängliggörs för en ny publik. Trots dessa avgöranden är rättsläget inte helt klargjort och vissa frågetecken kvarstår fortfarande. Det finns ett stort behov av att fastställa vad som egentligen gäller på området och en lösning måste hittas där en stark upphovsrätt garanteras i den digitala miljön, samtidigt som intresset av informations- och yttrandefriheten, där länkar på internet är ett viktigt verktyg, stimuleras. (Less)
Abstract
The digital revolution has changed the way we live, work and interact. Internet, a gigantic network full of information, is today a necessity in Western societies and a world without it is unimaginable. In order to be able to navigate within the Internet and retrieve information, the usage of links is vital since it connects the information available on the Internet. The Internet user can therefore find a web page without knowing its web address.

The digital development has caused new requirements on the legislation and how the legal rules should be applied. One judicial area that has been affected is the copyright law. Copyright law protects anyone who creates a literary or artistic work. The protection for example includes the... (More)
The digital revolution has changed the way we live, work and interact. Internet, a gigantic network full of information, is today a necessity in Western societies and a world without it is unimaginable. In order to be able to navigate within the Internet and retrieve information, the usage of links is vital since it connects the information available on the Internet. The Internet user can therefore find a web page without knowing its web address.

The digital development has caused new requirements on the legislation and how the legal rules should be applied. One judicial area that has been affected is the copyright law. Copyright law protects anyone who creates a literary or artistic work. The protection for example includes the exclusive right to exploit the work by making it available to the public, which is being made inter alia when the work is being communicated to the public. If someone other than the copyright holder makes the work available to the public without the right holder’s authorisation, that person is deemed guilty of a copyright infringement, given that the infringement is not legal according to the law. In Sweden, the copyright is protected in the Act on Copyright in Literary and Artistic Works (SFS 1960:729). Sweden is required to follow the Copyright Directive 2001/29/EC as well as a consequence of their membership in the EU. In addition to this, Sweden has signed international agreements on the copyright area, for example the Bern Convention and the WIPO Copyright Treaty. Both the directive and international agreements provide minimum requirements regarding the copyright holder’s exclusive right that Sweden has committed to maintain. One of these requirements is the copyright holder’s right to communicate the work to the public.

How these rules relate to links on the Internet is not crystal clear. The Court of Justice of the European Union discusses this question in the preliminary ruling cases of Svensson (C-466/12) and BestWater (C-348/13). The Court therein states that a clickable link to a work freely available on another website does not constitute an act of communication to the public within the right holder’s exclusive right. In order to be considered intervening, a secondary communication like this needs to be directed to a new public, which is a public that the right holder did not take into account on the occasion of the initial communication of the work to the public. The decision has clarified some questions but there are still some hesitations to be overcome. The perplexing problem needs to be tackled and a solution must be found where the legislature and legal practitioners ensure a strong copyright protection in the digital environment, which at the same time stimulates the right to freedom of information and expression, where links are an important tool. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Apéria, Klara LU
supervisor
organization
alternative title
Copyright aspects of links on the Internet
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, upphovsrätt, länkar, hypertextlänkar, inlinelänkar, internet
language
Swedish
id
5431121
date added to LUP
2015-06-09 13:58:54
date last changed
2015-06-09 13:58:54
@misc{5431121,
 abstract   = {The digital revolution has changed the way we live, work and interact. Internet, a gigantic network full of information, is today a necessity in Western societies and a world without it is unimaginable. In order to be able to navigate within the Internet and retrieve information, the usage of links is vital since it connects the information available on the Internet. The Internet user can therefore find a web page without knowing its web address. 

The digital development has caused new requirements on the legislation and how the legal rules should be applied. One judicial area that has been affected is the copyright law. Copyright law protects anyone who creates a literary or artistic work. The protection for example includes the exclusive right to exploit the work by making it available to the public, which is being made inter alia when the work is being communicated to the public. If someone other than the copyright holder makes the work available to the public without the right holder’s authorisation, that person is deemed guilty of a copyright infringement, given that the infringement is not legal according to the law. In Sweden, the copyright is protected in the Act on Copyright in Literary and Artistic Works (SFS 1960:729). Sweden is required to follow the Copyright Directive 2001/29/EC as well as a consequence of their membership in the EU. In addition to this, Sweden has signed international agreements on the copyright area, for example the Bern Convention and the WIPO Copyright Treaty. Both the directive and international agreements provide minimum requirements regarding the copyright holder’s exclusive right that Sweden has committed to maintain. One of these requirements is the copyright holder’s right to communicate the work to the public. 

How these rules relate to links on the Internet is not crystal clear. The Court of Justice of the European Union discusses this question in the preliminary ruling cases of Svensson (C-466/12) and BestWater (C-348/13). The Court therein states that a clickable link to a work freely available on another website does not constitute an act of communication to the public within the right holder’s exclusive right. In order to be considered intervening, a secondary communication like this needs to be directed to a new public, which is a public that the right holder did not take into account on the occasion of the initial communication of the work to the public. The decision has clarified some questions but there are still some hesitations to be overcome. The perplexing problem needs to be tackled and a solution must be found where the legislature and legal practitioners ensure a strong copyright protection in the digital environment, which at the same time stimulates the right to freedom of information and expression, where links are an important tool.},
 author    = {Apéria, Klara},
 keyword   = {Immaterialrätt,upphovsrätt,länkar,hypertextlänkar,inlinelänkar,internet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Länkning på internet ur ett upphovsrättsligt perspektiv -Var går gränsen för upphovsmannens ensamrätt?},
 year     = {2015},
}