Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Le nouvel ordre successoral européen – une perspective franco-suédoise par rapport à l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012

Josefson, Hedvig LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (French)
Ils sont nombreux les citoyens européens qui déménagent au sein de l’UE, et leur nombre augmente constamment. Plus en plus des familles européennes ont un lien international, par exemple par le mariage entre deux personnes qui ont différentes nationalités. Puisque la vie quotidienne est devenue globale et moins attachée aux frontières nationales elle porte des problèmes à cause de la législation qui n’est pas encore assez adaptée.
Il fait pas longtemps depuis l’adoption du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la... (More)
Ils sont nombreux les citoyens européens qui déménagent au sein de l’UE, et leur nombre augmente constamment. Plus en plus des familles européennes ont un lien international, par exemple par le mariage entre deux personnes qui ont différentes nationalités. Puisque la vie quotidienne est devenue globale et moins attachée aux frontières nationales elle porte des problèmes à cause de la législation qui n’est pas encore assez adaptée.
Il fait pas longtemps depuis l’adoption du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, un instrument crée pour l’adaptation du droit européen aux besoins des citoyens dans le but de réussir à la bonne pratique de la libre circulation. L’harmonisation du droit international successoral a pour but de faire les processus successoraux plus efficaces et à la fois de faciliter la vie quotidienne des citoyens de l’UE. Le règlement va entrer en application le 17 août 2015.

Ce mémoire contient un examen des différences du droit successoral suédois et français, et encore si l’un ou l’autre offre plus des avantages pour un Suédois habitant en France. Puis sont examinées les nouveautés introduites par le règlement et aussi ses effets sur les systèmes suédois et français. La conclusion est celle que les ordres successoraux sont plus ou moins similaires, les différences se trouvent que sur des détailles tandis que les structures principaux sont très similaires. Le règlement est le premier droit international successoral européen avec des nouveautés comme entre autres la professio juris. Néanmoins, pour les suédois habitant en France, les ordres successoraux sont toujours trop similaires pour ce que l’un ou l’autre sera plus favorable. (Less)
Abstract (Swedish)
Antalet medborgare inom Europeiska unionen som nyttjar den fria rörligheten ökar konstant. Fler och fler familjer har på något sätt en internationell koppling, ett vanligt exempel är äktenskap mellan två personer med olika medborgarskap. När vardagslivet blivit mer globaliserat och oberoende av nationsgränser blir det ibland problematiskt då lagstiftningen inte anpassats därefter. För bara ett par år sedan antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg som ett led i processen att anpassa europeisk rätt till... (More)
Antalet medborgare inom Europeiska unionen som nyttjar den fria rörligheten ökar konstant. Fler och fler familjer har på något sätt en internationell koppling, ett vanligt exempel är äktenskap mellan två personer med olika medborgarskap. När vardagslivet blivit mer globaliserat och oberoende av nationsgränser blir det ibland problematiskt då lagstiftningen inte anpassats därefter. För bara ett par år sedan antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg som ett led i processen att anpassa europeisk rätt till detta ökade behov. EU:s harmonisering av den internationella privaträtten på det arvsrättsliga området syftar till att underlätta arvsprocessen både i processen och för individen. Förordningen träder i kraft i sin helhet den 17 augusti i år (2015).

Föreliggande uppsats utreder huruvida fransk och svensk intern och internationell arvsrätt skiljer sig åt, om någon av dem kan sägas vara mer fördelaktig för svenskar boendes i Frankrike, samt vilka juridiska nyheter ovan nämnda förordning kommer att leda till inom de bägge rättsystem. Slutsatsen är att svensk och fransk arvsrätt påminner väldigt om varandra. Dess skillnader står att finna främst i smärre detaljer då grundläggande ramar och strukturer är mycket lika. Förordningen innebär en för unionen enad internationell privaträtt, till skillnad från de nuvarande nationella varianterna. Bland annat införs nyheter som ett lagval gällande arv, vilket aldrig tidigare varit tillåtet i varken Sverige eller Frankrike. För svenskar med hemvist i Frankrike, tror författaren varken att svensk eller fransk lag kommer verka mer eller mindre förmånligt även efter att nämnda lagval blir tillåtet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefson, Hedvig LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, EU law, internationell privaträtt, private international law, komparativ rätt, comparative law, arvsrätt, droit successoral, Frankrike, droit français, droit suédois, testamente, testament, succession légale
language
French
id
5431135
date added to LUP
2015-06-01 11:06:11
date last changed
2015-06-01 11:06:11
@misc{5431135,
 abstract   = {Antalet medborgare inom Europeiska unionen som nyttjar den fria rörligheten ökar konstant. Fler och fler familjer har på något sätt en internationell koppling, ett vanligt exempel är äktenskap mellan två personer med olika medborgarskap. När vardagslivet blivit mer globaliserat och oberoende av nationsgränser blir det ibland problematiskt då lagstiftningen inte anpassats därefter. För bara ett par år sedan antogs Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg som ett led i processen att anpassa europeisk rätt till detta ökade behov. EU:s harmonisering av den internationella privaträtten på det arvsrättsliga området syftar till att underlätta arvsprocessen både i processen och för individen. Förordningen träder i kraft i sin helhet den 17 augusti i år (2015).

Föreliggande uppsats utreder huruvida fransk och svensk intern och internationell arvsrätt skiljer sig åt, om någon av dem kan sägas vara mer fördelaktig för svenskar boendes i Frankrike, samt vilka juridiska nyheter ovan nämnda förordning kommer att leda till inom de bägge rättsystem. Slutsatsen är att svensk och fransk arvsrätt påminner väldigt om varandra. Dess skillnader står att finna främst i smärre detaljer då grundläggande ramar och strukturer är mycket lika. Förordningen innebär en för unionen enad internationell privaträtt, till skillnad från de nuvarande nationella varianterna. Bland annat införs nyheter som ett lagval gällande arv, vilket aldrig tidigare varit tillåtet i varken Sverige eller Frankrike. För svenskar med hemvist i Frankrike, tror författaren varken att svensk eller fransk lag kommer verka mer eller mindre förmånligt även efter att nämnda lagval blir tillåtet.},
 author    = {Josefson, Hedvig},
 keyword   = {EU-rätt,EU law,internationell privaträtt,private international law,komparativ rätt,comparative law,arvsrätt,droit successoral,Frankrike,droit français,droit suédois,testamente,testament,succession légale},
 language   = {fre},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Le nouvel ordre successoral européen – une perspective franco-suédoise par rapport à l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012},
 year     = {2015},
}