Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brott, sjukdom eller sexuell läggning? - En rättshistorisk utredning av införandet av en sjukdomsklassificering av homosexualitet

Wennerlund, Victoria LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Att homosexuella personer har varit utsatta för diskriminering och särbehandling är ett samhällsproblem som har funnits en lång tid. Redan i de svenska medeltida lagarna kunde man se att det fanns ett förakt mot homosexualitet då det var kriminaliserat. På 1700-talet fanns en rädsla för homosexualitet vilket syntes i 1734 års lag där man undvek att reglera otuktsbrott i form av homosexualitet för att på så vis inte fresta den svenska befolkningen att begå homosexuella handlingar. Homosexuella handlingar kom dock att återigen bli kriminaliserat i och med 1864 års strafflag.
I samband med avkriminaliseringen 1944 infördes en sjukdomsklassificering av homosexualitet. För oss idag kan ett sådant beslut framstå som osannolikt men vid tiden... (More)
Att homosexuella personer har varit utsatta för diskriminering och särbehandling är ett samhällsproblem som har funnits en lång tid. Redan i de svenska medeltida lagarna kunde man se att det fanns ett förakt mot homosexualitet då det var kriminaliserat. På 1700-talet fanns en rädsla för homosexualitet vilket syntes i 1734 års lag där man undvek att reglera otuktsbrott i form av homosexualitet för att på så vis inte fresta den svenska befolkningen att begå homosexuella handlingar. Homosexuella handlingar kom dock att återigen bli kriminaliserat i och med 1864 års strafflag.
I samband med avkriminaliseringen 1944 infördes en sjukdomsklassificering av homosexualitet. För oss idag kan ett sådant beslut framstå som osannolikt men vid tiden för införandet var en sådan sjukdomsklassificering väl motiverad. En tydlig distinktion gjordes mellan normal och anormal könsdrift där den anormala könsdriften ansågs vara samhällsfarlig ur ett antal synpunkter.
I och med att homosexualitet klassificerades som en sjukdom likt sinnessjukdom var staten berättigad att underställa homosexuella personer sinnessjukvård. Inrättelse på sinnessjukhus ansågs vara den enda tänkbara fungerande lösningen för att råda bot på existerande homosexualitet samt den enda lösningen för att undvika en spridning av homosexualitet. Syftet med inrättelsen på sinnessjukhusen runt om i Sverige var att återställa könsdriften till det normala. I många fall ansågs dock homosexualiteten vara en konstitutionellt betingad företeelse hos den intagne personen vilket resulterade i att sinnessjukvården inte sällan kom att vara tidsobestämd.
De behandlingsmetoder som användes för att återställa könsdriften till det som ansågs vara det normala kan i våra ögon idag framstå som mycket grymma då det förekom att homosexuella personer tvingades genomgå kastrering. Trots att kastrering endast skulle användas som en undantagsmetod ansågs det vara en effektiv behandling för att råda bot på den ”samhällsfarliga homosexualiteten” som det kom att kallas.
Sammanfattningsvis kommer denna uppsats att behandla de argument som lades fram vid införandet av sjukdomsklassificeringen av homosexualitet som skulle syfta till att ersätta den dåvarande kriminaliseringen därutav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerlund, Victoria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5431199
date added to LUP
2015-07-06 10:48:22
date last changed
2015-07-06 10:48:22
@misc{5431199,
 abstract   = {Att homosexuella personer har varit utsatta för diskriminering och särbehandling är ett samhällsproblem som har funnits en lång tid. Redan i de svenska medeltida lagarna kunde man se att det fanns ett förakt mot homosexualitet då det var kriminaliserat. På 1700-talet fanns en rädsla för homosexualitet vilket syntes i 1734 års lag där man undvek att reglera otuktsbrott i form av homosexualitet för att på så vis inte fresta den svenska befolkningen att begå homosexuella handlingar. Homosexuella handlingar kom dock att återigen bli kriminaliserat i och med 1864 års strafflag. 
I samband med avkriminaliseringen 1944 infördes en sjukdomsklassificering av homosexualitet. För oss idag kan ett sådant beslut framstå som osannolikt men vid tiden för införandet var en sådan sjukdomsklassificering väl motiverad. En tydlig distinktion gjordes mellan normal och anormal könsdrift där den anormala könsdriften ansågs vara samhällsfarlig ur ett antal synpunkter. 
 I och med att homosexualitet klassificerades som en sjukdom likt sinnessjukdom var staten berättigad att underställa homosexuella personer sinnessjukvård. Inrättelse på sinnessjukhus ansågs vara den enda tänkbara fungerande lösningen för att råda bot på existerande homosexualitet samt den enda lösningen för att undvika en spridning av homosexualitet. Syftet med inrättelsen på sinnessjukhusen runt om i Sverige var att återställa könsdriften till det normala. I många fall ansågs dock homosexualiteten vara en konstitutionellt betingad företeelse hos den intagne personen vilket resulterade i att sinnessjukvården inte sällan kom att vara tidsobestämd. 
De behandlingsmetoder som användes för att återställa könsdriften till det som ansågs vara det normala kan i våra ögon idag framstå som mycket grymma då det förekom att homosexuella personer tvingades genomgå kastrering. Trots att kastrering endast skulle användas som en undantagsmetod ansågs det vara en effektiv behandling för att råda bot på den ”samhällsfarliga homosexualiteten” som det kom att kallas. 
Sammanfattningsvis kommer denna uppsats att behandla de argument som lades fram vid införandet av sjukdomsklassificeringen av homosexualitet som skulle syfta till att ersätta den dåvarande kriminaliseringen därutav.},
 author    = {Wennerlund, Victoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brott, sjukdom eller sexuell läggning? - En rättshistorisk utredning av införandet av en sjukdomsklassificering av homosexualitet},
 year     = {2015},
}