Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Romernas barn - Minoritetsrättigheter och diskriminering i förhållande till LVU

Berggren, Lotten LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar omhändertagande av romska barn i enlighet med LVU (lagen om vård av unga). Framställningen innehåller en översiktlig redogörelse för romernas historia i Sverige vilken har kantats av utsatthet och diskriminering.

Romerna räknas sedan år 2000 till ett av Sveriges minoritetsfolk. Det innebär att myndigheter särskilt ska verka för att bevara romernas, och då synnerligen barnens, kultur och språk. Uppsatsen undersöker således om socialtjänsten vid ett tvångsomhändertagande av ett romskt barn vidtar särskilda åtgärder för att uppfylla minoritetsrättigheterna som romerna besitter i form av ett minoritetsfolk. Syftet med framställningen är även att redogöra för om eventuell diskriminering inom socialtjänsten kan... (More)
Denna uppsats behandlar omhändertagande av romska barn i enlighet med LVU (lagen om vård av unga). Framställningen innehåller en översiktlig redogörelse för romernas historia i Sverige vilken har kantats av utsatthet och diskriminering.

Romerna räknas sedan år 2000 till ett av Sveriges minoritetsfolk. Det innebär att myndigheter särskilt ska verka för att bevara romernas, och då synnerligen barnens, kultur och språk. Uppsatsen undersöker således om socialtjänsten vid ett tvångsomhändertagande av ett romskt barn vidtar särskilda åtgärder för att uppfylla minoritetsrättigheterna som romerna besitter i form av ett minoritetsfolk. Syftet med framställningen är även att redogöra för om eventuell diskriminering inom socialtjänsten kan påverka beslut som fattas angående tvångsomhändertagande av romska barn.

Av rapporter från DO och Socialstyrelsen framgår att diskriminering av romer förekommer inom socialtjänsten. Socialstyrelsens rapport visar även att inom socialtjänster råder en stor okunnighet om den romska kulturen och vad det innebär att uppbära minoritetsstatus.

De som arbetar inom socialtjänsten har stor inverkan på beslutet som fattas om omhändertagande enligt LVU. Detta innebär att ifall det förekommer diskriminering inom socialtjänsten kan det leda till orätt behandling av romer. Socialtjänstens okunskap om minoritetsrättigheter kan dessutom leda till att felaktiga beslut fattas angående tvångsomhändertagande av romska barn. (Less)
Popular Abstract
This essay accounts for caretaking of Roma children according to LVU (the law on the care of youth). The presentation contains a brief summary of the history of Roma people in Sweden, which includes socially disadvantaged situations and discrimination.

Since 2010, Roma is one of Sweden’s minority people. This entails that authorities in Sweden shall act for preservation of the Roma culture and language. The essay examines if social services, as they make a decision about caretaking of a Roma child, take special measures to fullfil the rights that the Roma enjoy since they are one of the national minorities. The purpose of this essay is also to present if eventual discrimination within social services may have an impact on the decisions... (More)
This essay accounts for caretaking of Roma children according to LVU (the law on the care of youth). The presentation contains a brief summary of the history of Roma people in Sweden, which includes socially disadvantaged situations and discrimination.

Since 2010, Roma is one of Sweden’s minority people. This entails that authorities in Sweden shall act for preservation of the Roma culture and language. The essay examines if social services, as they make a decision about caretaking of a Roma child, take special measures to fullfil the rights that the Roma enjoy since they are one of the national minorities. The purpose of this essay is also to present if eventual discrimination within social services may have an impact on the decisions that are made regarding forced caretaking of Roma children.

Reports from Equality Ombudsman (Diskrimineringsombudsmannen) and a survey made by National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) shows that discrimination against Roma figure within social services. The report from National Board of Health and Welfare also shows that the social services have lacking knowledge of Roma culture and the meaning of being a part of a minority people.

The workers in social services has great influence over the decisions that are made about caretaking according to LVU. This means that if discrimination occurs in social services, it may lead to unjust treatment of Roma. Moreover, social services’ lack of knowledge about minority rights may also lead to inadequate decisions about forced caretaking of Roma children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Lotten LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, socialrätt, minoritetsrättigheter, romer, LVU, diskriminering
language
Swedish
id
5431311
date added to LUP
2015-07-03 14:58:21
date last changed
2015-07-03 14:58:21
@misc{5431311,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar omhändertagande av romska barn i enlighet med LVU (lagen om vård av unga). Framställningen innehåller en översiktlig redogörelse för romernas historia i Sverige vilken har kantats av utsatthet och diskriminering. 

Romerna räknas sedan år 2000 till ett av Sveriges minoritetsfolk. Det innebär att myndigheter särskilt ska verka för att bevara romernas, och då synnerligen barnens, kultur och språk. Uppsatsen undersöker således om socialtjänsten vid ett tvångsomhändertagande av ett romskt barn vidtar särskilda åtgärder för att uppfylla minoritetsrättigheterna som romerna besitter i form av ett minoritetsfolk. Syftet med framställningen är även att redogöra för om eventuell diskriminering inom socialtjänsten kan påverka beslut som fattas angående tvångsomhändertagande av romska barn. 

Av rapporter från DO och Socialstyrelsen framgår att diskriminering av romer förekommer inom socialtjänsten. Socialstyrelsens rapport visar även att inom socialtjänster råder en stor okunnighet om den romska kulturen och vad det innebär att uppbära minoritetsstatus.

De som arbetar inom socialtjänsten har stor inverkan på beslutet som fattas om omhändertagande enligt LVU. Detta innebär att ifall det förekommer diskriminering inom socialtjänsten kan det leda till orätt behandling av romer. Socialtjänstens okunskap om minoritetsrättigheter kan dessutom leda till att felaktiga beslut fattas angående tvångsomhändertagande av romska barn.},
 author    = {Berggren, Lotten},
 keyword   = {Rättshistoria,socialrätt,minoritetsrättigheter,romer,LVU,diskriminering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Romernas barn - Minoritetsrättigheter och diskriminering i förhållande till LVU},
 year     = {2015},
}