Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvarsgenombrott - En rättsekonomisk analys av aktieägares ansvarsfrihet

Rex, Josefine (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I svensk lag stadgas den grundläggande och vedertagna principen om aktieägares ansvarsfrihet för aktiebolagets förpliktelser. Ansvarfriheten ses som aktiebolagets främsta kännetecken; en samhällsekonomisk grundsten. Regeln uppmuntrar ett samhällsekonomiskt önskvärt risktagande och skapar en investeringsvilja. Mycket restriktivitet bör iakttas när den vedertagna principen ska åsidosättas. Ändå är avsteg från aktieägares ansvarsfrihet, ansvarsgenombrott, ett väldebatterat område i såväl svensk som amerikansk doktrin. Avsteg från ansvarsfriheten stadgas i specifika fall i lag, men exempel finns i praxis då aktieägare har tilldelats ansvar för aktiebolagets förpliktelser utöver lagstöd. Debatten har således främst kretsat kring att försöka... (More)
I svensk lag stadgas den grundläggande och vedertagna principen om aktieägares ansvarsfrihet för aktiebolagets förpliktelser. Ansvarfriheten ses som aktiebolagets främsta kännetecken; en samhällsekonomisk grundsten. Regeln uppmuntrar ett samhällsekonomiskt önskvärt risktagande och skapar en investeringsvilja. Mycket restriktivitet bör iakttas när den vedertagna principen ska åsidosättas. Ändå är avsteg från aktieägares ansvarsfrihet, ansvarsgenombrott, ett väldebatterat område i såväl svensk som amerikansk doktrin. Avsteg från ansvarsfriheten stadgas i specifika fall i lag, men exempel finns i praxis då aktieägare har tilldelats ansvar för aktiebolagets förpliktelser utöver lagstöd. Debatten har således främst kretsat kring att försöka fastställa gällande rätt och en liten del av debatten har fokuserat på huruvida avsteg från principen är samhällsekonomiskt motiverat.

Det begränsade ansvaret motiveras främst med samhällsekonomiska argument och samhällsekonomiska argument borde även ligga till grund för en tillämpning av ansvarsgenombrott. Uppsatsens syfte är således att, med tillämpning av en rättsekonomisk metod, utreda huruvida ansvarsgenombrott är samhällsekonomiskt motiverat. I uppsatsen analyseras ansvarsfrihetens främsta samhällsekonomiska fördelar. Genom rättsdogmatisk metod undersöks tillämpningen av ansvarsgenombrott i svensk rätt och en utblick mot amerikansk rätt tillämpas för att belysa institutets samhällsekonomiska för- och nackdelar.

Utredningen visar att ansvarsgenombrott är samhällsekonomiskt motiverat när överdrivet risktagande bedrivs och samtidigt genererar minimala samhällsekonomiska fördelar. Ansvarsgenombrott kan vara samhällsekonomiskt motiverat i förhållande till koncerner, fåmansbolag samt ofrivilliga borgenärer. Genom en analys av ett nyligen avgjort ansvarsgenombrottsfall från HD, NJA 2014 s. 877, visas att tillämpningen av ansvarsgenombrott i svensk rätt överensstämmer med ekonomisk teori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rex, Josefine
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, Rättsekonomi, Ansvarsgenombrott, Ansvarsfrihet
language
Swedish
id
5431335
date added to LUP
2015-07-06 10:14:28
date last changed
2015-10-08 10:35:56
@misc{5431335,
 abstract   = {I svensk lag stadgas den grundläggande och vedertagna principen om aktieägares ansvarsfrihet för aktiebolagets förpliktelser. Ansvarfriheten ses som aktiebolagets främsta kännetecken; en samhällsekonomisk grundsten. Regeln uppmuntrar ett samhällsekonomiskt önskvärt risktagande och skapar en investeringsvilja. Mycket restriktivitet bör iakttas när den vedertagna principen ska åsidosättas. Ändå är avsteg från aktieägares ansvarsfrihet, ansvarsgenombrott, ett väldebatterat område i såväl svensk som amerikansk doktrin. Avsteg från ansvarsfriheten stadgas i specifika fall i lag, men exempel finns i praxis då aktieägare har tilldelats ansvar för aktiebolagets förpliktelser utöver lagstöd. Debatten har således främst kretsat kring att försöka fastställa gällande rätt och en liten del av debatten har fokuserat på huruvida avsteg från principen är samhällsekonomiskt motiverat.

Det begränsade ansvaret motiveras främst med samhällsekonomiska argument och samhällsekonomiska argument borde även ligga till grund för en tillämpning av ansvarsgenombrott. Uppsatsens syfte är således att, med tillämpning av en rättsekonomisk metod, utreda huruvida ansvarsgenombrott är samhällsekonomiskt motiverat. I uppsatsen analyseras ansvarsfrihetens främsta samhällsekonomiska fördelar. Genom rättsdogmatisk metod undersöks tillämpningen av ansvarsgenombrott i svensk rätt och en utblick mot amerikansk rätt tillämpas för att belysa institutets samhällsekonomiska för- och nackdelar. 

Utredningen visar att ansvarsgenombrott är samhällsekonomiskt motiverat när överdrivet risktagande bedrivs och samtidigt genererar minimala samhällsekonomiska fördelar. Ansvarsgenombrott kan vara samhällsekonomiskt motiverat i förhållande till koncerner, fåmansbolag samt ofrivilliga borgenärer. Genom en analys av ett nyligen avgjort ansvarsgenombrottsfall från HD, NJA 2014 s. 877, visas att tillämpningen av ansvarsgenombrott i svensk rätt överensstämmer med ekonomisk teori.},
 author    = {Rex, Josefine},
 keyword   = {Associationsrätt,Rättsekonomi,Ansvarsgenombrott,Ansvarsfrihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvarsgenombrott - En rättsekonomisk analys av aktieägares ansvarsfrihet},
 year     = {2015},
}