Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Slavery: part of history or present problem? - A bachelor thesis regarding the issues of contemporary slavery, with a special interest in how contemporary slavery is dealt with in the UK.

Persson, Amanda LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This bachelor thesis deals with the existence and the issues of contemporary slavery. Contemporary slavery is a term that includes the types of slavery that are present in modern society. For the last 20 years the term slavery has been reinvented in different ways and is now used by many large organisations such as the UN and the ILO, however it is not as discussed or acknowledged in most European countries. Due to this it is a very new and rather unresearched problem. Therefore, this Bachelor Thesis aims to examine contemporary slavery, and to ascertain what contemporary slavery is and how it needs to be dealt with. The thesis will be focused on an international, European and national level to bring a broad view of the issue. This means... (More)
This bachelor thesis deals with the existence and the issues of contemporary slavery. Contemporary slavery is a term that includes the types of slavery that are present in modern society. For the last 20 years the term slavery has been reinvented in different ways and is now used by many large organisations such as the UN and the ILO, however it is not as discussed or acknowledged in most European countries. Due to this it is a very new and rather unresearched problem. Therefore, this Bachelor Thesis aims to examine contemporary slavery, and to ascertain what contemporary slavery is and how it needs to be dealt with. The thesis will be focused on an international, European and national level to bring a broad view of the issue. This means there is a UN focus, a EU and CoE focus as well as a UK focus, as the UK is exemplary in how contemporary slavery can be apprehended and dealt with on a national level. The thesis has three main areas that will be thoroughly examined to determine what contemporary slavery is and how it should be dealt with. First there is a conceptual analysis of the term contemporary slavery, to determine what the concept of contemporary slaver entails and includes. I come to the conclusion that the term contemporary slavery in its original setting, as created by the UN, is supposed to be very broad term to include all types of modern slavery. Secondly comes a historical overview of the issue in UK and the actual existence of contemporary slavery in the UK at present, where I conclude that the issue of slavery is more or less the same as it has always been but with a brand new label. Thirdly and lastly there is an overview of the legislations on UN, EU/CoE and UK level, where it is my assessment that both the UN and the UK are trying to handle the contemporary slavery in their own ways. It is my belief that the UK with its new Modern Slavery Act of 2015 really is doing splendidly in trying to apprehend the problems with contemporary slavery. In conclusion I find that the contemporary slavery is much more present issue in our modern society than most people believe and that the western-world needs to start trying their utmost in wiping out this awful injustice. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats behandlar förekomsten och problemen med nutida/samtida slaveri. Contemporary slavery (nutida slaveri) är en term som inkluderar de typer av slaveri som finns i det moderna samhället. Under de senaste 20 åren har begreppet slaveri återuppväckts på olika sätt och används numera av många stora organisationer som FN och ILO. Men det moderna slaveriet varken diskuteras eller erkänns som ett problem i de flesta europeiska länder, vilket gör det till ett nytt och outforskat område. Därför syftar denna kandidatuppsats till att undersöka det moderna slaveriet, vad det innebär och hur det bör hanteras. Uppsatsen är inriktad på en internationell, europeisk och nationell nivå för att få en så bred syn på frågan som möjligt.... (More)
Denna kandidatuppsats behandlar förekomsten och problemen med nutida/samtida slaveri. Contemporary slavery (nutida slaveri) är en term som inkluderar de typer av slaveri som finns i det moderna samhället. Under de senaste 20 åren har begreppet slaveri återuppväckts på olika sätt och används numera av många stora organisationer som FN och ILO. Men det moderna slaveriet varken diskuteras eller erkänns som ett problem i de flesta europeiska länder, vilket gör det till ett nytt och outforskat område. Därför syftar denna kandidatuppsats till att undersöka det moderna slaveriet, vad det innebär och hur det bör hanteras. Uppsatsen är inriktad på en internationell, europeisk och nationell nivå för att få en så bred syn på frågan som möjligt. Därför finns ett FN-fokus, ett EU- och CoE-fokus samt ett brittiskt fokus, då Storbritannien är ett gott exempel på hur det moderna slaveriet kan uppfattas och hanteras på nationell nivå. Avhandlingen har tre huvudområden som granskas ingående för att avgöra vad slaveri är idag och hur det ska hanteras. Den första delen är en utförlig begreppsanalys av begreppet contemporary slavery, för att avgöra vad begreppet samtida slaveri innebär och omfattar. Jag kommer där till slutsatsen att begreppet, som FN definierar det, ska vara mycket brett och omfatta alla typer av modernt slaveri. Den andra delen är en historisk översikt av frågan och den faktiska förekomsten av samtida slaveri för närvarande, allt med en inriktning på Storbritannien. Slutsatsen blir att frågan om slaveri mer eller mindre är densamma som den alltid har varit, men att en helt ny etikett har skapats. Slutligen finns det en tredje del med en översiktlig genomgång av lagstiftningen på området i FN, EU/CoE och Storbritannien, där det är min bedömning att både FN och Storbritannien försöker hantera det samtida slaveriet individuellt och på olika sätt. Speciellt Storbritannien med sin nya lagstiftning, Modern Slavery Act 2015, har arbetat hårt för att hantera problemen med det nutida slaveriet. Sammanfattningsvis kommer jag fram till att det nutida slaveriet är mycket mer närvarande i vårt moderna samhälle än jag någonsin trott och att västvärlden måste börja göra sitt yttersta för att utplåna denna fruktansvärda orättvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Amanda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättshistoria, public international law, folkrätt, EU-rätt, EU law, modernt slaveri, nutida slaveri, samtida slaveri., modern slavery, contemporary slavery, legal history
language
English
id
5431371
date added to LUP
2015-07-06 10:15:25
date last changed
2015-07-06 10:15:25
@misc{5431371,
 abstract   = {{This bachelor thesis deals with the existence and the issues of contemporary slavery. Contemporary slavery is a term that includes the types of slavery that are present in modern society. For the last 20 years the term slavery has been reinvented in different ways and is now used by many large organisations such as the UN and the ILO, however it is not as discussed or acknowledged in most European countries. Due to this it is a very new and rather unresearched problem. Therefore, this Bachelor Thesis aims to examine contemporary slavery, and to ascertain what contemporary slavery is and how it needs to be dealt with. The thesis will be focused on an international, European and national level to bring a broad view of the issue. This means there is a UN focus, a EU and CoE focus as well as a UK focus, as the UK is exemplary in how contemporary slavery can be apprehended and dealt with on a national level. The thesis has three main areas that will be thoroughly examined to determine what contemporary slavery is and how it should be dealt with. First there is a conceptual analysis of the term contemporary slavery, to determine what the concept of contemporary slaver entails and includes. I come to the conclusion that the term contemporary slavery in its original setting, as created by the UN, is supposed to be very broad term to include all types of modern slavery. Secondly comes a historical overview of the issue in UK and the actual existence of contemporary slavery in the UK at present, where I conclude that the issue of slavery is more or less the same as it has always been but with a brand new label. Thirdly and lastly there is an overview of the legislations on UN, EU/CoE and UK level, where it is my assessment that both the UN and the UK are trying to handle the contemporary slavery in their own ways. It is my belief that the UK with its new Modern Slavery Act of 2015 really is doing splendidly in trying to apprehend the problems with contemporary slavery. In conclusion I find that the contemporary slavery is much more present issue in our modern society than most people believe and that the western-world needs to start trying their utmost in wiping out this awful injustice.}},
 author    = {{Persson, Amanda}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Slavery: part of history or present problem? - A bachelor thesis regarding the issues of contemporary slavery, with a special interest in how contemporary slavery is dealt with in the UK.}},
 year     = {{2015}},
}