Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption

Olsson, Emma LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract
Corruption is an immense problem in our society and public procurement is a judicial area, which is especially vulnerable for corruption. Public procurement contains large amounts of money in organizations where the mass of employed in one or another way may be more tempted to accept some kind of remuneration or of pure ignorance contributes to corruption. It is not always easy to know where the line for the proper conduct is and the risk of getting exposed is relatively small. In the criminal law there are penalties for people who engage in corruption, but there are also sanctions for this kind of behavior in the procurement law and those are the main issues that the instant essay is concerned with.

In the law of public procurement... (More)
Corruption is an immense problem in our society and public procurement is a judicial area, which is especially vulnerable for corruption. Public procurement contains large amounts of money in organizations where the mass of employed in one or another way may be more tempted to accept some kind of remuneration or of pure ignorance contributes to corruption. It is not always easy to know where the line for the proper conduct is and the risk of getting exposed is relatively small. In the criminal law there are penalties for people who engage in corruption, but there are also sanctions for this kind of behavior in the procurement law and those are the main issues that the instant essay is concerned with.

In the law of public procurement there is a certain sanction directed towards economic operators who have been found guilty of certain crimes or acted in an undesirable behavior. The sanction is exclusion from procurement, which is rather palpable. The rules of exclusion have the mean of letting contracting authorities only enter into agreements with reliable and serious operators and by this, also contradict unwanted behavior. There are both compulsory and optional exclusion grounds. Corruption is one of the crimes that lead to a compulsory exclusion, and derogations are only allowed on exceptional basis. There are numerous optional exclusion grounds and two of them are especially important when discussing the topic corruption: a conviction concerning the economic operators professional conduct and grave professional misconduct. Which form of action that falls in under these two exclusion grounds is fairly unclear, especially the ground for grave professional misconduct causes a variety of interpretations. There are only two precedent cases from the Supreme Administrative Court regarding grave professional misconduct, hence the main part of the case law derives from the lower courts.

Public procurement as a judicial area is in constant development and a new law is expected to entry into force in April 2016 based on a new directive from the EU. The grounds for exclusions will be altered and there is a Swedish legislative proposal regarding how the rules will be implemented best. Corruption will continue to be a crime, which leads to compulsory exclusion, and derogation is only accepted in exceptional cases. Regarding the optional exclusion grounds, more grounds have been added, which can be of interest when discussing corruption. Self-cleaning will be introduced in the procurement law, which gives an economic operator the possibility to take certain measures to correct former mistakes and make the operator eligible for a procurement. An interesting problem discussed in the essay is the duration of exclusion for an economic operator. Certain guidelines can be found in the case law and the new directive give certain time limits, but there are two different interpretations of these time limits and both will be discussed. The new directive contains certain interesting changes, which in the essay are compared to the Swedish legislative proposal and doctrine. (Less)
Abstract (Swedish)
Korruption är ett stort samhällsproblem och offentlig upphandling är ett särskilt utsatt rättsområde när det gäller korruption. Offentlig upphandling rör stora värden i organisationer där det arbetar en mängd människor som på ett eller annat vis kan vara mer frestade att ta emot någon form av belöning eller av ren okunskap bidrar till korruption. Det är inte alltid lätt att veta var gränsen för det otillbörliga går och risken för att faktiskt bli upptäck är relativt liten. Det finns straff för de personer som ägnar sig åt korruption i brottsbalken, men det finns även sanktioner i upphandlingslagstiftningen och det är dessa som behandlas i uppsatsen.

I upphandlingslagstiftningen finns sanktionen uteslutning som riktar sig mot... (More)
Korruption är ett stort samhällsproblem och offentlig upphandling är ett särskilt utsatt rättsområde när det gäller korruption. Offentlig upphandling rör stora värden i organisationer där det arbetar en mängd människor som på ett eller annat vis kan vara mer frestade att ta emot någon form av belöning eller av ren okunskap bidrar till korruption. Det är inte alltid lätt att veta var gränsen för det otillbörliga går och risken för att faktiskt bli upptäck är relativt liten. Det finns straff för de personer som ägnar sig åt korruption i brottsbalken, men det finns även sanktioner i upphandlingslagstiftningen och det är dessa som behandlas i uppsatsen.

I upphandlingslagstiftningen finns sanktionen uteslutning som riktar sig mot leverantörer som gjort sig skyldiga till vissa särskilda brott eller ett visst oönskat agerande. Uteslutning är en relativt kännbar sanktion. Uteslutningsreglerna finns till för att kontrakt enbart ska ingås med seriösa aktörer och för att motarbeta oönskade ageranden. Det finns tvingande och fakultativa uteslutningsgrunder. Mutbrott är ett av de brott som konstituerar en tvingande uteslutningsgrund och leder till att en leverantör ska uteslutas – det är endast om det finns särskilda skäl som uteslutning inte ska ske. Det finns en rad olika fakultativa uteslutningsgrunder, varav två är särskilt viktiga när det gäller korruption: brott avseende yrkesutövningen samt allvarligt fel i yrkesutövningen. Det är till viss del oklart vilken form av agerande som faller in under dessa två uteslutningsgrunder och särskilt ”allvarligt fel i yrkesutövningen” är en grund som öppnar för en rad olika tolkningar. Högsta förvaltningsdomstolen har endast tagit ställning i frågan i två fall vilket innebär att underrätternas avgöranden får en betydande roll.

Offentlig upphandling är ett rättsområde som är i ständig utveckling och en ny lag träder i kraft april 2016 med anledning av ett nytt EU direktiv. Genom direktivet kommer uteslutningsreglerna att genomgå vissa förändringar och det finns ett svenskt lagförslag rörande hur de nya reglerna bäst ska implementeras. Mutbrott kommer i fortsättningen att vara ett brott som ska medföra obligatorisk uteslutning och det är endast i exceptionella fall som uteslutning inte ska ske. Fler uteslutningsgrunder har tillkommit som är fakultativa och som kan ha intresse när det gäller korruption. Genom den nya lagen kommer bland annat self-cleaning att införas, vilket innebär att en leverantör genom att vidta vissa åtgärder kan rätta till de misstag som gjorts och därigenom åter bli aktuell för att delta i upphandlingar. Ett intressant problem som diskuteras i uppsatsen är hur länge en leverantör kan bli utesluten, vilket till viss del behandlas i praxis. Det finns vidare två olika tolkningssätt av det nya direktivet, varav en tolkning innebär att tidsgränser för hur länge en leverantör kan bli utesluten nu är satta. Direktivet medför vissa intressanta förändringar som i uppsatsen jämförs med det svenska lagförslaget och tolkningar i doktrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Public procurement and the sanctions for corruption - exclusion as a means to curb corruption
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Offentlig upphandling, Korruption, Jäv, Uteslutning, LOU, Obligatoriska uteslutningsgrunder, Fakultativa uteslutningsgrunder, Förmögenhetsrätt, Intressekonflikt, Muta, Allvarligt fel i yrkesutövningen, Företrädare, Public Procurement
language
Swedish
id
5431388
date added to LUP
2015-06-11 20:30:06
date last changed
2015-06-11 20:30:06
@misc{5431388,
 abstract   = {Corruption is an immense problem in our society and public procurement is a judicial area, which is especially vulnerable for corruption. Public procurement contains large amounts of money in organizations where the mass of employed in one or another way may be more tempted to accept some kind of remuneration or of pure ignorance contributes to corruption. It is not always easy to know where the line for the proper conduct is and the risk of getting exposed is relatively small. In the criminal law there are penalties for people who engage in corruption, but there are also sanctions for this kind of behavior in the procurement law and those are the main issues that the instant essay is concerned with. 

In the law of public procurement there is a certain sanction directed towards economic operators who have been found guilty of certain crimes or acted in an undesirable behavior. The sanction is exclusion from procurement, which is rather palpable. The rules of exclusion have the mean of letting contracting authorities only enter into agreements with reliable and serious operators and by this, also contradict unwanted behavior. There are both compulsory and optional exclusion grounds. Corruption is one of the crimes that lead to a compulsory exclusion, and derogations are only allowed on exceptional basis. There are numerous optional exclusion grounds and two of them are especially important when discussing the topic corruption: a conviction concerning the economic operators professional conduct and grave professional misconduct. Which form of action that falls in under these two exclusion grounds is fairly unclear, especially the ground for grave professional misconduct causes a variety of interpretations. There are only two precedent cases from the Supreme Administrative Court regarding grave professional misconduct, hence the main part of the case law derives from the lower courts. 

Public procurement as a judicial area is in constant development and a new law is expected to entry into force in April 2016 based on a new directive from the EU. The grounds for exclusions will be altered and there is a Swedish legislative proposal regarding how the rules will be implemented best. Corruption will continue to be a crime, which leads to compulsory exclusion, and derogation is only accepted in exceptional cases. Regarding the optional exclusion grounds, more grounds have been added, which can be of interest when discussing corruption. Self-cleaning will be introduced in the procurement law, which gives an economic operator the possibility to take certain measures to correct former mistakes and make the operator eligible for a procurement. An interesting problem discussed in the essay is the duration of exclusion for an economic operator. Certain guidelines can be found in the case law and the new directive give certain time limits, but there are two different interpretations of these time limits and both will be discussed. The new directive contains certain interesting changes, which in the essay are compared to the Swedish legislative proposal and doctrine.},
 author    = {Olsson, Emma},
 keyword   = {Offentlig upphandling,Korruption,Jäv,Uteslutning,LOU,Obligatoriska uteslutningsgrunder,Fakultativa uteslutningsgrunder,Förmögenhetsrätt,Intressekonflikt,Muta,Allvarligt fel i yrkesutövningen,Företrädare,Public Procurement},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption},
 year     = {2015},
}