Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I väntan på avtalsprincipen - en kritisk granskning av SOU 2015:18 utifrån ett borgenärsperspektiv

Cimmerholm, Oskar LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I Sverige krävs det att köpt lösöre kommer i köparens besittning för att köparen ska få sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. Detta kallas traditionsprincipen. Alternativet kallas avtalsprincipen som innebär att köparen får sakrättsligt skydd redan genom avtalet.

En kommitté fick i uppdrag av regeringen att bland annat utreda om det finns långsiktiga och påtagliga positiva samhällsekonomiska effekter med att ersätta den, inom sakrättens område, gällande traditionsprincipen med avtalsprincipen. Kommittén lämnade i sitt betänkande SOU 2015:18 ett förslag på en lagändring som är baserat på avtalsprincipen. I debatten kring problemet har det framkommit en del argument som kommittén inte har tagit ställning till. Denna uppsats... (More)
I Sverige krävs det att köpt lösöre kommer i köparens besittning för att köparen ska få sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. Detta kallas traditionsprincipen. Alternativet kallas avtalsprincipen som innebär att köparen får sakrättsligt skydd redan genom avtalet.

En kommitté fick i uppdrag av regeringen att bland annat utreda om det finns långsiktiga och påtagliga positiva samhällsekonomiska effekter med att ersätta den, inom sakrättens område, gällande traditionsprincipen med avtalsprincipen. Kommittén lämnade i sitt betänkande SOU 2015:18 ett förslag på en lagändring som är baserat på avtalsprincipen. I debatten kring problemet har det framkommit en del argument som kommittén inte har tagit ställning till. Denna uppsats syftar till att lyfta fram komplexiteten av problemet, betänkandets brister och behovet av ytterligare utredning. För att visa på detta analyserar och granskar jag kommitténs lagförslag kritiskt.

I analysen kommer jag fram till att det går att fortsätta kommitténs argumentationslinjer och komma fram till effekter av lagförslaget som kommittén inte har berört. Uppsatsen fokuserar på effekten lagförslaget kan komma att få på övriga borgenärers försämrade ställning. Jag argumenterar för att denna effekt kan ge negativa samhällsekonomiska effekter.

Denna uppsats når fram till slutsatserna att kommittén inte levt upp till direktivets krav på att utreda alla samhällsekonomiska effekter som en övergång till avtalsprincipen kan leda till. En slutsats är också att direktivet i sig själv hindrar och styr en fri debatt om hur det grundläggande problemet kan lösas. Sammanfattningsvis leder uppsatsen fram till slutsatsen att det behövs mer utredning kring problemet för att alla samhällsekonomiska effekter med lagförslaget ska kunna utredas mer noggrant och för att andra möjliga lösningar ska kunna diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cimmerholm, Oskar LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sakrätt, obeståndsrätt, traditionsprincipen, avtalsprincipen
language
Swedish
id
5431401
date added to LUP
2015-07-03 15:05:19
date last changed
2015-07-03 15:05:19
@misc{5431401,
 abstract   = {I Sverige krävs det att köpt lösöre kommer i köparens besittning för att köparen ska få sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. Detta kallas traditionsprincipen. Alternativet kallas avtalsprincipen som innebär att köparen får sakrättsligt skydd redan genom avtalet.

En kommitté fick i uppdrag av regeringen att bland annat utreda om det finns långsiktiga och påtagliga positiva samhällsekonomiska effekter med att ersätta den, inom sakrättens område, gällande traditionsprincipen med avtalsprincipen. Kommittén lämnade i sitt betänkande SOU 2015:18 ett förslag på en lagändring som är baserat på avtalsprincipen. I debatten kring problemet har det framkommit en del argument som kommittén inte har tagit ställning till. Denna uppsats syftar till att lyfta fram komplexiteten av problemet, betänkandets brister och behovet av ytterligare utredning. För att visa på detta analyserar och granskar jag kommitténs lagförslag kritiskt. 

I analysen kommer jag fram till att det går att fortsätta kommitténs argumentationslinjer och komma fram till effekter av lagförslaget som kommittén inte har berört. Uppsatsen fokuserar på effekten lagförslaget kan komma att få på övriga borgenärers försämrade ställning. Jag argumenterar för att denna effekt kan ge negativa samhällsekonomiska effekter.

Denna uppsats når fram till slutsatserna att kommittén inte levt upp till direktivets krav på att utreda alla samhällsekonomiska effekter som en övergång till avtalsprincipen kan leda till. En slutsats är också att direktivet i sig själv hindrar och styr en fri debatt om hur det grundläggande problemet kan lösas. Sammanfattningsvis leder uppsatsen fram till slutsatsen att det behövs mer utredning kring problemet för att alla samhällsekonomiska effekter med lagförslaget ska kunna utredas mer noggrant och för att andra möjliga lösningar ska kunna diskuteras.},
 author    = {Cimmerholm, Oskar},
 keyword   = {sakrätt,obeståndsrätt,traditionsprincipen,avtalsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I väntan på avtalsprincipen - en kritisk granskning av SOU 2015:18 utifrån ett borgenärsperspektiv},
 year     = {2015},
}