Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jämkning av diskrimineringsersättning - domstolarnas ansvar för lagens effektivitet

Kordula, Karolina LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
This essay aims to describe the correction of compensation for discrimination under the Swedish Discrimination Act. In accordance to the Discrimination Act Chapter 5th 1§, anyone who violates the prohibitions against discrimination shall pay the money for the damages that have occurred. Discrimination compensation shall be judged against three guiding principles: effectiveness, proportionality and prevention. Discrimination compensation may be, if there are special reasons for it, totally or partly reduced according to the Discrimination Act 5th chapter 1§ part 3.

The essay will present the law structure by an introductory chapter in which the grounds of discrimination law will be described. The international rules that have had impact... (More)
This essay aims to describe the correction of compensation for discrimination under the Swedish Discrimination Act. In accordance to the Discrimination Act Chapter 5th 1§, anyone who violates the prohibitions against discrimination shall pay the money for the damages that have occurred. Discrimination compensation shall be judged against three guiding principles: effectiveness, proportionality and prevention. Discrimination compensation may be, if there are special reasons for it, totally or partly reduced according to the Discrimination Act 5th chapter 1§ part 3.

The essay will present the law structure by an introductory chapter in which the grounds of discrimination law will be described. The international rules that have had impact on the Swedish law will be presented in order to create an understanding for the law and its importance. An introduction to the Discrimination Act will thereafter be made to create an understanding of the rules. The principles that are guiding for identifying discrimination and discrimination compensation will also be presented.

In order to properly describe the issues of correction of compensation, in relation to the goals of discrimination law, there will be a further description of discrimination compensation. The discrimination ground, ethnicity, will figure as an example to describe the principles of the law but also in the parts concerning the court and its practice. By outlining the circumstances that are important for the judgment of discrimination compensation, the conditions that have importance for the correction will become clear. The essay will therefor be presented in a chronological way in order to create an overall picture of the law and its applicability.

The section of the correction of compensation represents one of many rules that are regulated in the Discrimination Act. Still it considers an important part of the law since it affects both individuals as well as society. The section is designed in such a way that it leaves room for interpretation, therefore, the purpose of the essays final chapter is to explain the court and its applying of the discrimination rules. The court´s application of the principles of effectiveness, proportionality and prevention will further be explained.

The final chapter will contain a discussion based on the correction of discrimination compensation according to both the law and the judgments made by the court. The discussion will therefore reconcile whether the courts through its application of the rules, fulfills the requirements in relation to the discrimination law. The discussion contains three sections according to the principles of effectiveness, proportionality and prevention. The court´s application of the law will be analyzed against the recommendations of the Discrimination Act and the will to prevent discrimination. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här utredningen syftar till att redogöra för jämkning av diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser. I enlighet med diskrimineringslagens 5 kap. 1§ ska den som bryter mot förbuden mot diskriminering utge diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. Diskrimineringsersättningen ska bedömas mot bakgrund av tre vägledande principer: effektivitet, proportionalitet samt prevention. Diskrimineringsersättningen kan om det föreligger särskilda skäl, helt eller delvis sättas ned enligt 5 kap. 1§ tredje stycket diskrimineringslagen.

I framställningen kommer diskrimineringslagens uppbyggnad att presenteras genom ett inledande kapitel där grunderna för diskrimineringsrätten kommer att... (More)
Den här utredningen syftar till att redogöra för jämkning av diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser. I enlighet med diskrimineringslagens 5 kap. 1§ ska den som bryter mot förbuden mot diskriminering utge diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. Diskrimineringsersättningen ska bedömas mot bakgrund av tre vägledande principer: effektivitet, proportionalitet samt prevention. Diskrimineringsersättningen kan om det föreligger särskilda skäl, helt eller delvis sättas ned enligt 5 kap. 1§ tredje stycket diskrimineringslagen.

I framställningen kommer diskrimineringslagens uppbyggnad att presenteras genom ett inledande kapitel där grunderna för diskrimineringsrätten kommer att redogöras. De internationella bestämmelserna som haft betydelse för den svenska rätten kommer att presenteras i syfte att skapa förståelse för lagens betydelse samt tyngd. En genomgång kommer därefter att göras dels av diskrimineringslagens sammansättning, dels de principer som är vägledande för att fastställa diskriminering samt diskrimineringsersättning.

För att på ett korrekt sätt behandla frågan om jämkning i förhållande till lagens ändamål och syften kommer framställningen vidare att redovisa för diskrimineringsersättningen och dess innebörd. Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet kommer att bli betonad vid exemplifiering av principer samt vid framställningen av praxis. Genom att redogöra för de omständigheter som har betydelse för diskrimineringsersättningens fastställande, kommer de förhållanden som är avgörande för jämkning av ersättningen att bli tydliga. En genomgång av jämkning av diskrimineringsersättning kommer således att ske i kronologisk ordning i syfte att skapa en helhetsbild över lagen och dess tillämplighet.

Paragrafen om jämkning utgör en av många bestämmelser som regleras i diskrimineringslagen, ändå anses den ha inverkan på lagens funktion samt de konsekvenser som drabbar dels den enskilda individen, dels samhället som helhet. Paragrafen är utformad på ett sådant sätt att den ger utrymme för tolkning. Mot bakgrund av paragrafens tolkningsutrymme kommer utredningens avslutande kapitel att redogöra för domstolarnas tillämpning av jämkningsregeln i relation till fastställande av diskrimineringsersättning. Framställningen kommer således med vägledning av principerna om effektivitet, proportionalitet och prevention redogöra för domstolarnas tillämpning av jämkning i diskrimineringsmål.

Den avslutande diskussionen kommer att diskutera jämkning och huruvida domstolarna genom tillämpning av regeln uppfyller de krav som ställs i förhållande till diskrimineringslagens syfte att motverka diskriminering. Diskussionen kommer föras i ljuset av principerna om effektivitet, proportionalitet samt prevention. Domstolarnas tillämpning av jämkningsregeln kommer att analyseras mot bakgrund av de krav som diskrimineringslagen uppställer samt den vilja att motverka diskriminering som diskrimineringslagen ger uttryck för. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kordula, Karolina LU
supervisor
organization
alternative title
Correction of discrimination compensation - the court´s responsibility against an effective law
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
5431419
date added to LUP
2015-06-05 12:54:26
date last changed
2015-06-05 12:54:26
@misc{5431419,
 abstract   = {Den här utredningen syftar till att redogöra för jämkning av diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser. I enlighet med diskrimineringslagens 5 kap. 1§ ska den som bryter mot förbuden mot diskriminering utge diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. Diskrimineringsersättningen ska bedömas mot bakgrund av tre vägledande principer: effektivitet, proportionalitet samt prevention. Diskrimineringsersättningen kan om det föreligger särskilda skäl, helt eller delvis sättas ned enligt 5 kap. 1§ tredje stycket diskrimineringslagen.

I framställningen kommer diskrimineringslagens uppbyggnad att presenteras genom ett inledande kapitel där grunderna för diskrimineringsrätten kommer att redogöras. De internationella bestämmelserna som haft betydelse för den svenska rätten kommer att presenteras i syfte att skapa förståelse för lagens betydelse samt tyngd. En genomgång kommer därefter att göras dels av diskrimineringslagens sammansättning, dels de principer som är vägledande för att fastställa diskriminering samt diskrimineringsersättning.

För att på ett korrekt sätt behandla frågan om jämkning i förhållande till lagens ändamål och syften kommer framställningen vidare att redovisa för diskrimineringsersättningen och dess innebörd. Diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet kommer att bli betonad vid exemplifiering av principer samt vid framställningen av praxis. Genom att redogöra för de omständigheter som har betydelse för diskrimineringsersättningens fastställande, kommer de förhållanden som är avgörande för jämkning av ersättningen att bli tydliga. En genomgång av jämkning av diskrimineringsersättning kommer således att ske i kronologisk ordning i syfte att skapa en helhetsbild över lagen och dess tillämplighet.

Paragrafen om jämkning utgör en av många bestämmelser som regleras i diskrimineringslagen, ändå anses den ha inverkan på lagens funktion samt de konsekvenser som drabbar dels den enskilda individen, dels samhället som helhet. Paragrafen är utformad på ett sådant sätt att den ger utrymme för tolkning. Mot bakgrund av paragrafens tolkningsutrymme kommer utredningens avslutande kapitel att redogöra för domstolarnas tillämpning av jämkningsregeln i relation till fastställande av diskrimineringsersättning. Framställningen kommer således med vägledning av principerna om effektivitet, proportionalitet och prevention redogöra för domstolarnas tillämpning av jämkning i diskrimineringsmål.

Den avslutande diskussionen kommer att diskutera jämkning och huruvida domstolarna genom tillämpning av regeln uppfyller de krav som ställs i förhållande till diskrimineringslagens syfte att motverka diskriminering. Diskussionen kommer föras i ljuset av principerna om effektivitet, proportionalitet samt prevention. Domstolarnas tillämpning av jämkningsregeln kommer att analyseras mot bakgrund av de krav som diskrimineringslagen uppställer samt den vilja att motverka diskriminering som diskrimineringslagen ger uttryck för.},
 author    = {Kordula, Karolina},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämkning av diskrimineringsersättning - domstolarnas ansvar för lagens effektivitet},
 year     = {2015},
}