Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Du ska bara veta vad jag hörde på jobbet idag!" - Behovet av särskild avtalad sekretess för arbetstagare i ljuset av lagen om skydd för företagshemligheter

Lantz, Andreas LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I ett samhälle där information mer och mer utgör företags främsta konkurrensmedel blir det även viktigare och viktigare för företagen att så långt som möjligt skydda denna information. Jag har i detta arbete gått in på vilka sätt som företag kan begränsa sina arbetstagares möjligheter att sprida information som arbetsgivaren vill skydda. Jag har först sätt till begräsningar under anställningstiden, med utgångspunkt i anställningsavtalet, för att sedan gå igenom de begräsningar som kan aktualiseras efter anställningen, då främst genom olika typer av avtal. Jag har sedan diskuterat i vilket mån det finns ett behov för arbetsgivare att särskilt reglera sekretess gentemot sina arbetstagare, i ljuset av det skydd som ges genom... (More)
I ett samhälle där information mer och mer utgör företags främsta konkurrensmedel blir det även viktigare och viktigare för företagen att så långt som möjligt skydda denna information. Jag har i detta arbete gått in på vilka sätt som företag kan begränsa sina arbetstagares möjligheter att sprida information som arbetsgivaren vill skydda. Jag har först sätt till begräsningar under anställningstiden, med utgångspunkt i anställningsavtalet, för att sedan gå igenom de begräsningar som kan aktualiseras efter anställningen, då främst genom olika typer av avtal. Jag har sedan diskuterat i vilket mån det finns ett behov för arbetsgivare att särskilt reglera sekretess gentemot sina arbetstagare, i ljuset av det skydd som ges genom anställningsavtalet och lagen om skydd för företagshemligheter. Min slutsats var att det skydd som ges i lag inte torde vara tillfredställande för arbetsgivare, utan det finns ett flertal anledningar till varför arbetsgivare borde särskilt reglera sekretess gentemot sina arbetstagare både under och efter anställningen. (Less)
Popular Abstract
In a society were information more and more are a part of the main competitive weapon of companies, the need to protect this information grows. In this paper I have studied the ways companies are able to restrict their employees possibilities to spread information the employer want to protect. First I have looked at the restrictions that apply for employees during the period of employment in light of the protection that the employment contract and the law on the protection of trade secrets gives. I have then went on to look at the restrictions that may apply after the employment period, primarily through various types of contracts. My conclusion was that the protection provided by law is not likely to be satisfactory for employers, and... (More)
In a society were information more and more are a part of the main competitive weapon of companies, the need to protect this information grows. In this paper I have studied the ways companies are able to restrict their employees possibilities to spread information the employer want to protect. First I have looked at the restrictions that apply for employees during the period of employment in light of the protection that the employment contract and the law on the protection of trade secrets gives. I have then went on to look at the restrictions that may apply after the employment period, primarily through various types of contracts. My conclusion was that the protection provided by law is not likely to be satisfactory for employers, and there are several reasons why employers should specifically regulate confidentiality towards their workers both during and after employment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lantz, Andreas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, avtalsrätt, företagshemligheter, sekretessavtal
language
Swedish
id
5431442
date added to LUP
2015-07-06 09:28:53
date last changed
2015-07-06 09:28:53
@misc{5431442,
 abstract   = {I ett samhälle där information mer och mer utgör företags främsta konkurrensmedel blir det även viktigare och viktigare för företagen att så långt som möjligt skydda denna information. Jag har i detta arbete gått in på vilka sätt som företag kan begränsa sina arbetstagares möjligheter att sprida information som arbetsgivaren vill skydda. Jag har först sätt till begräsningar under anställningstiden, med utgångspunkt i anställningsavtalet, för att sedan gå igenom de begräsningar som kan aktualiseras efter anställningen, då främst genom olika typer av avtal. Jag har sedan diskuterat i vilket mån det finns ett behov för arbetsgivare att särskilt reglera sekretess gentemot sina arbetstagare, i ljuset av det skydd som ges genom anställningsavtalet och lagen om skydd för företagshemligheter. Min slutsats var att det skydd som ges i lag inte torde vara tillfredställande för arbetsgivare, utan det finns ett flertal anledningar till varför arbetsgivare borde särskilt reglera sekretess gentemot sina arbetstagare både under och efter anställningen.},
 author    = {Lantz, Andreas},
 keyword   = {arbetsrätt,avtalsrätt,företagshemligheter,sekretessavtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Du ska bara veta vad jag hörde på jobbet idag!" - Behovet av särskild avtalad sekretess för arbetstagare i ljuset av lagen om skydd för företagshemligheter},
 year     = {2015},
}