Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Umgängesrätt i enlighet med barnets bästa - Barn som bevittnat våld

Wyrwal, Alicia LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Umgängesrätten ska bedömas i enlighet med barnets bästa, Föräldrabalken 6 kapitlet 2a §. Man ska då fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och vid risken att ett barn far illa. Barnets bästa är inte definierat i lagtext för att kunna appliceras i varje unik situation och därför är termen även anpassad till samhällets utveckling. Att barn bevittnar våld i hemmet mot modern har blivit mer uppmärksammat därför ses situationen förekomma mer i samhället än innan.

I tvister om umgängesrätt måste omständigheten, att barn bevittnat våld, tas med i rättens bedömning men avvägningen mellan barnets behov och risken att barnet far illa är komplex. Innan lagreformen 2006 offrades ofta risken för... (More)
Umgängesrätten ska bedömas i enlighet med barnets bästa, Föräldrabalken 6 kapitlet 2a §. Man ska då fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och vid risken att ett barn far illa. Barnets bästa är inte definierat i lagtext för att kunna appliceras i varje unik situation och därför är termen även anpassad till samhällets utveckling. Att barn bevittnar våld i hemmet mot modern har blivit mer uppmärksammat därför ses situationen förekomma mer i samhället än innan.

I tvister om umgängesrätt måste omständigheten, att barn bevittnat våld, tas med i rättens bedömning men avvägningen mellan barnets behov och risken att barnet far illa är komplex. Innan lagreformen 2006 offrades ofta risken för behovet och fadern fick umgänge med sitt barn i hans intresse även om förarbeten pekade åt en annan riktning. I dagens läge är det mer tydligt att det är barnets rättighet och bedömningen ska ske från barnets behov och intresse. Situationen ska ses ur ett barns ögon dock kvarstår den komplexa avvägningen eftersom besluten rör barns uppväxt och framtida liv. (Less)
Popular Abstract
Visitations rights shall be assessed in accordance to the child's best interests, Children and Parents Code, 6 chapter 2a §. Particular attention shall be paid to the child's need of close contact with both parents and the risk that the child can take harm. The best interests of the child are not defined in legislation because the term needs to be applied in each unique situation and thereby it is also adapted to society's development. Children witnessing domestic violence against the mother has been more recognized and the situation is thereby more prevalent in society than it was before.

In disputes of visitations rights domestic violence against the mother must be included in the courts assessment but the balance between the needs of... (More)
Visitations rights shall be assessed in accordance to the child's best interests, Children and Parents Code, 6 chapter 2a §. Particular attention shall be paid to the child's need of close contact with both parents and the risk that the child can take harm. The best interests of the child are not defined in legislation because the term needs to be applied in each unique situation and thereby it is also adapted to society's development. Children witnessing domestic violence against the mother has been more recognized and the situation is thereby more prevalent in society than it was before.

In disputes of visitations rights domestic violence against the mother must be included in the courts assessment but the balance between the needs of the child and the risk of the damage the child can take is complex. Before the law reform in 2006 the risk was often sacrificed for the need and the father often had visitation right with his child but in his interest, although legislative history pointed in a different direction. Nowadays it is clearer that visitation rights are children's rights and that the courts assessment shall be made by the child's interest and need. The court has to see the situation through the child's eyes, however it is still a complex balance since the decisions relates to children's growth and future life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wyrwal, Alicia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, bevittna våld, barnets bästa, umgängesrätt Family law, witnessing domestic violence, best interests of the child, visitation right
language
Swedish
id
5431453
date added to LUP
2015-07-06 10:47:56
date last changed
2015-07-06 10:47:56
@misc{5431453,
 abstract   = {Umgängesrätten ska bedömas i enlighet med barnets bästa, Föräldrabalken 6 kapitlet 2a §. Man ska då fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och vid risken att ett barn far illa. Barnets bästa är inte definierat i lagtext för att kunna appliceras i varje unik situation och därför är termen även anpassad till samhällets utveckling. Att barn bevittnar våld i hemmet mot modern har blivit mer uppmärksammat därför ses situationen förekomma mer i samhället än innan. 

I tvister om umgängesrätt måste omständigheten, att barn bevittnat våld, tas med i rättens bedömning men avvägningen mellan barnets behov och risken att barnet far illa är komplex. Innan lagreformen 2006 offrades ofta risken för behovet och fadern fick umgänge med sitt barn i hans intresse även om förarbeten pekade åt en annan riktning. I dagens läge är det mer tydligt att det är barnets rättighet och bedömningen ska ske från barnets behov och intresse. Situationen ska ses ur ett barns ögon dock kvarstår den komplexa avvägningen eftersom besluten rör barns uppväxt och framtida liv.},
 author    = {Wyrwal, Alicia},
 keyword   = {Familjerätt,bevittna våld,barnets bästa,umgängesrätt Family law,witnessing domestic violence,best interests of the child,visitation right},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Umgängesrätt i enlighet med barnets bästa - Barn som bevittnat våld},
 year     = {2015},
}