Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Får vi lov? - En studie av samtyckets påverkan på de straffprocessuella tvångsmedlen

Odell, Filip LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen avser att skapa en systematik för diskussionen kring användandet av samtycke som grund för användandet av straffprocessuella tvångsmedel samt belysa problematiken detta för med sig i utifrån ett rättighetsperspektiv.

Systematiken har skapats med hjälp av juridisk metod och rättighetsperspektivet tar sin grund i Regeringsformen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Som en utgångspunkt används i uppsatsen ett JO-beslut om samtycke till kroppsbesiktning som diskuteras utifrån bland annat doktrin.

Systematiken som skapades har visat att det finns en fördel i att särskilja samtyckets giltighet och effekt då detta möjliggör en mer nyanserad och flexibel hantering... (More)
Uppsatsen avser att skapa en systematik för diskussionen kring användandet av samtycke som grund för användandet av straffprocessuella tvångsmedel samt belysa problematiken detta för med sig i utifrån ett rättighetsperspektiv.

Systematiken har skapats med hjälp av juridisk metod och rättighetsperspektivet tar sin grund i Regeringsformen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Som en utgångspunkt används i uppsatsen ett JO-beslut om samtycke till kroppsbesiktning som diskuteras utifrån bland annat doktrin.

Systematiken som skapades har visat att det finns en fördel i att särskilja samtyckets giltighet och effekt då detta möjliggör en mer nyanserad och flexibel hantering av ämnet. Uppsatsen har visat att doktrin och förarbeten är oeniga kring både vilka krav som ställs på det giltiga samtycket och vilken effekt ett samtycke får. Uppsatsen har också belyst problematiken kring det osäkra rättsläget och att detta riskerar att strida mot de krav som ställts upp i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this paper is to create a systematics for the discussion regarding the use of consent as a cause for coercive measures as well as highlighting the issues this brings from a human rights perspective.

The systematics has been created by the use of juridical method and the human rights perspective has its base in the Swedish constitution and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Throughout the paper a decision by Justitieombudsmannen regarding use of consent to body examination is used as a baseline and is discussed with the help of doctrine.

The created systematics has shown that there is an advantage in separating the validity and the effects of the consent, thus allowing a more... (More)
The purpose of this paper is to create a systematics for the discussion regarding the use of consent as a cause for coercive measures as well as highlighting the issues this brings from a human rights perspective.

The systematics has been created by the use of juridical method and the human rights perspective has its base in the Swedish constitution and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Throughout the paper a decision by Justitieombudsmannen regarding use of consent to body examination is used as a baseline and is discussed with the help of doctrine.

The created systematics has shown that there is an advantage in separating the validity and the effects of the consent, thus allowing a more nuanced flexible handling of the subject. The paper has shown that doctrine and legislative history disagree as to both the requirements of the valid consent and what effect a consent has. The paper has also highlighted the issues with the uncertain legal position that is in risk of violating the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odell, Filip LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, straffrätt, criminal procedure, samtycke, tvångsmedel, consent, coercive measures
language
Swedish
id
5431491
date added to LUP
2015-07-06 09:52:40
date last changed
2015-07-06 09:52:40
@misc{5431491,
 abstract   = {Uppsatsen avser att skapa en systematik för diskussionen kring användandet av samtycke som grund för användandet av straffprocessuella tvångsmedel samt belysa problematiken detta för med sig i utifrån ett rättighetsperspektiv.

Systematiken har skapats med hjälp av juridisk metod och rättighetsperspektivet tar sin grund i Regeringsformen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Som en utgångspunkt används i uppsatsen ett JO-beslut om samtycke till kroppsbesiktning som diskuteras utifrån bland annat doktrin.

Systematiken som skapades har visat att det finns en fördel i att särskilja samtyckets giltighet och effekt då detta möjliggör en mer nyanserad och flexibel hantering av ämnet. Uppsatsen har visat att doktrin och förarbeten är oeniga kring både vilka krav som ställs på det giltiga samtycket och vilken effekt ett samtycke får. Uppsatsen har också belyst problematiken kring det osäkra rättsläget och att detta riskerar att strida mot de krav som ställts upp i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.},
 author    = {Odell, Filip},
 keyword   = {Processrätt,straffrätt,criminal procedure,samtycke,tvångsmedel,consent,coercive measures},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Får vi lov? - En studie av samtyckets påverkan på de straffprocessuella tvångsmedlen},
 year     = {2015},
}