Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskattning av carried interest - I ljuset av målet mot Nordic capital AB

Chauca Palma, Samuel LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar hur en särskild vinstandel i private equity-fonder, så kallad carried interest, ska beskattas. Uppsatsen utgår från ett kammarättsavgörande som blev uppmärksammat inom private equitybranschen eftersom fondstrukturen som var aktuell i målet är vanlig inom branschen.
Målet handlar om ett rådgivningsbolag till några private equity–fonder som Skatteverket ansåg hade mottagit carried interest och betalat ut detta som lön till nyckelpersoner i de fonder som var aktuella. Enligt de avtal som förekom i de aktuella fondstrukturerna hade dock rådgivningsbolaget inte någon rätt till carried interest. Nyckelpersonerna hade dock en sådan rätt. Avgörande för målet blev frågorna om de avtal som funnits i fondstrukturerna haft en... (More)
Uppsatsen behandlar hur en särskild vinstandel i private equity-fonder, så kallad carried interest, ska beskattas. Uppsatsen utgår från ett kammarättsavgörande som blev uppmärksammat inom private equitybranschen eftersom fondstrukturen som var aktuell i målet är vanlig inom branschen.
Målet handlar om ett rådgivningsbolag till några private equity–fonder som Skatteverket ansåg hade mottagit carried interest och betalat ut detta som lön till nyckelpersoner i de fonder som var aktuella. Enligt de avtal som förekom i de aktuella fondstrukturerna hade dock rådgivningsbolaget inte någon rätt till carried interest. Nyckelpersonerna hade dock en sådan rätt. Avgörande för målet blev frågorna om de avtal som funnits i fondstrukturerna haft en annan innebörd än vad som framgick av dem och om carried interest kunde anses vara prestationsbaserad ersättning eller en ersättning baserad på de kapitalinvesteringar som fondernas nyckelpersoner hade gjort i fonderna. Uppsatsens syfte är att utreda hur kammarrättens dom förhåller sig till inkomstskattelagen och andra skatterättsliga principer. Uppsatsen syftar också till att utreda vilka följder domen kan komma att få för beskattningen av carried interest.
Efter en analys av kammarrättens dom och av relevanta rättskällor anser jag att kammarrättens dom ligger i linje med inkomstskattelagen och relevanta skatterättsliga principer även om argumentationen som förs av domstolen i vissa avseenden var bristfällig. Vissa bevisfrågor fick dock stor betydelse för avgörandet. Hur vägledande domen blir vad gäller beskattningen av carried interest i private equity-fonder är därför inte helt klar. Kammarrättens resonemang vad gäller att andra faktorer än endast arbetsinsats påverkar en fonds värdeutveckling; kan dock kan få betydelse även för andra fall inom private equitybranschen. Beskattningen av carried
4
interest kommer därför troligtvis i fortsättningen att ske inom inkomstslaget kapital. (Less)
Popular Abstract
The essay is about the Swedish taxation of a part of the profit split in private equity funds that’s called carried interest. In 2013 the Stockholm administrative court of appeal ruled in a case between the Swedish tax agency and a Swedish advisory company to a couple of funds. The case drew the attention of the private equity industry because the fund structure that was discussed in the case was common for the industry.
In the case the Swedish tax agency argued that the advisory company had received carried interest and paid this to the key executives of the funds that were employed by the advisory company. According to the investment agreements in the fund structures, only the key executives of the funds had such a right to carried... (More)
The essay is about the Swedish taxation of a part of the profit split in private equity funds that’s called carried interest. In 2013 the Stockholm administrative court of appeal ruled in a case between the Swedish tax agency and a Swedish advisory company to a couple of funds. The case drew the attention of the private equity industry because the fund structure that was discussed in the case was common for the industry.
In the case the Swedish tax agency argued that the advisory company had received carried interest and paid this to the key executives of the funds that were employed by the advisory company. According to the investment agreements in the fund structures, only the key executives of the funds had such a right to carried interest. The tax agency therefore claimed that the advisory company had failed to present all of it’s income and that the company also had to present a higher amount of paid salaries. The most important questions of the case was if the agreements of the funds had another meaning than what appeared from them and if carried interest could be categorized as a performance-based income. The purpose of the essay is to determine if the ruling of the court of appeal is compatible with the Swedish income taxation law and other Swedish taxation principles. The purpose of the essay is also to clear up the consequences that the ruling of the court of appeal might have for the taxation of carried interest in private equity funds. An analysis of the ruling of the court of appeal shows that the ruling is compatible with the taxation legislation even though some of the arguments that the court had can be questioned. The ruling is very much based on the evidence that was presented in front of the court. This makes it hard to determine the consequences that the ruling can have for the taxation of carried interest in private equity funds in general. The courts reasoning about factors other than work effort affecting the value of a fund, can though
2
be applicable to other similar cases. Carried interest will therefore most likely not be considered as a performance-based income in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chauca Palma, Samuel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5431510
date added to LUP
2015-07-03 15:05:45
date last changed
2015-07-03 15:05:45
@misc{5431510,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar hur en särskild vinstandel i private equity-fonder, så kallad carried interest, ska beskattas. Uppsatsen utgår från ett kammarättsavgörande som blev uppmärksammat inom private equitybranschen eftersom fondstrukturen som var aktuell i målet är vanlig inom branschen.
Målet handlar om ett rådgivningsbolag till några private equity–fonder som Skatteverket ansåg hade mottagit carried interest och betalat ut detta som lön till nyckelpersoner i de fonder som var aktuella. Enligt de avtal som förekom i de aktuella fondstrukturerna hade dock rådgivningsbolaget inte någon rätt till carried interest. Nyckelpersonerna hade dock en sådan rätt. Avgörande för målet blev frågorna om de avtal som funnits i fondstrukturerna haft en annan innebörd än vad som framgick av dem och om carried interest kunde anses vara prestationsbaserad ersättning eller en ersättning baserad på de kapitalinvesteringar som fondernas nyckelpersoner hade gjort i fonderna. Uppsatsens syfte är att utreda hur kammarrättens dom förhåller sig till inkomstskattelagen och andra skatterättsliga principer. Uppsatsen syftar också till att utreda vilka följder domen kan komma att få för beskattningen av carried interest.
Efter en analys av kammarrättens dom och av relevanta rättskällor anser jag att kammarrättens dom ligger i linje med inkomstskattelagen och relevanta skatterättsliga principer även om argumentationen som förs av domstolen i vissa avseenden var bristfällig. Vissa bevisfrågor fick dock stor betydelse för avgörandet. Hur vägledande domen blir vad gäller beskattningen av carried interest i private equity-fonder är därför inte helt klar. Kammarrättens resonemang vad gäller att andra faktorer än endast arbetsinsats påverkar en fonds värdeutveckling; kan dock kan få betydelse även för andra fall inom private equitybranschen. Beskattningen av carried
4
interest kommer därför troligtvis i fortsättningen att ske inom inkomstslaget kapital.},
 author    = {Chauca Palma, Samuel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattning av carried interest - I ljuset av målet mot Nordic capital AB},
 year     = {2015},
}