Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Naturliga monopol och tillhörande reglering

Gustavsson, Hanna LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att redogöra och förklara för vilka åtgärder som lagstiftaren kan vidta för att skapa konkurrens på marknader som innehåller ett naturligt monopol. Denna åtgärden är viktig för att kunderna ska känna sig trygga då monopolisten inte har möjlighet att ta ut vilket pris som helst. De olika regleringsmöjligheterna är upphandling, tillsyn, prisreglering och tredjepartsinträde, dessa redogörs för. Genom prisreglering bestämmer staten ett pris eller sätter ett pristak för att skydda kunden mot omotiverade prishöjningar. Samtidigt leder det till incitament för företagen att sänka sina kostnaderna för att öka vinsten. Tredjepartsinträdde innebär att lagstiftaren förenklar för andra företag att ta sig in på marknaden med det... (More)
Uppsatsens syfte är att redogöra och förklara för vilka åtgärder som lagstiftaren kan vidta för att skapa konkurrens på marknader som innehåller ett naturligt monopol. Denna åtgärden är viktig för att kunderna ska känna sig trygga då monopolisten inte har möjlighet att ta ut vilket pris som helst. De olika regleringsmöjligheterna är upphandling, tillsyn, prisreglering och tredjepartsinträde, dessa redogörs för. Genom prisreglering bestämmer staten ett pris eller sätter ett pristak för att skydda kunden mot omotiverade prishöjningar. Samtidigt leder det till incitament för företagen att sänka sina kostnaderna för att öka vinsten. Tredjepartsinträdde innebär att lagstiftaren förenklar för andra företag att ta sig in på marknaden med det naturliga monopolet och därmed skapa konkurrens.

För ska skapa mer förståelse kring hur en marknad med naturligt monopol regleras så ges fjärrvärmemarknaden som exempel. Den marknaden avreglerades år 1996 som ett steg i att skapa mer konkurrens, men också som en del i Sveriges medlemskap i EU. 2014 trädde en lagbestämmelse i kraft som stadgar att fjärrvärmeföretagen är tvungna att samarbeta med värmeproducenter såvida det inte föreligger sakliga skäl att neka samarbetet. En lyckad reglering anser jag då samarbete gynnar de båda företagen ekonomiskt genom en färdiggjord kostnadsfördelning, och en miljövänlig reglering genom återanvändning. De andra föreslagen, prisreglering och likabehandling, ansåg jag inte passade i praktiken då svåra avvägningar behövdes göras vilket leder till stora administrativa kostnader. (Less)
Abstract
The purpose of this paper is to list and explain which precautions the legislator can take to create competition on a market that is part of a natural monopoly. The regulation is important to make the customers feel protected and by prohibiting businesses to price the commodity however they want. The different legislation possibilities are public procurement, supervising by a regulatory authority, rate-of-return regulation and third-party access, these are examined and explained. Rate-of-return regulation means that the state either sets a specific rate or a maximum price to create security for the costumer, altogether with a strong interest from the business to lower their expenses to maximize their profit. Third-party access is when the... (More)
The purpose of this paper is to list and explain which precautions the legislator can take to create competition on a market that is part of a natural monopoly. The regulation is important to make the customers feel protected and by prohibiting businesses to price the commodity however they want. The different legislation possibilities are public procurement, supervising by a regulatory authority, rate-of-return regulation and third-party access, these are examined and explained. Rate-of-return regulation means that the state either sets a specific rate or a maximum price to create security for the costumer, altogether with a strong interest from the business to lower their expenses to maximize their profit. Third-party access is when the legislator means to create competition by making it easier for outer businesses to enter the market with the natural monopoly.

To make the paper more understandable the district heating market is given as an example. The market privatized in 1996 in an attempt to create more competition, but also as a measure in Sweden’s membership in the EU. In 2014 a new part of legislation came in force, which make it compulsory for the district heating businesses to corporate with heating producers if notable reason does not exist. A successful regulation in my opinion since it favours both businesses economically by a pre-made cost allocation, and it is a environmental friendly regulation by reusing heat. The other proposals, rate-of-return regulation and equal treatment principal, was not practically appropriate since those demand difficult tradeoffs which would hade led to grave administrative expenses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konkurrensrätt, konkurrens, naturligt monopol, tredjepartstillträde, prisreglering
language
Swedish
id
5431539
date added to LUP
2015-07-03 15:01:30
date last changed
2015-07-04 04:17:55
@misc{5431539,
 abstract   = {The purpose of this paper is to list and explain which precautions the legislator can take to create competition on a market that is part of a natural monopoly. The regulation is important to make the customers feel protected and by prohibiting businesses to price the commodity however they want. The different legislation possibilities are public procurement, supervising by a regulatory authority, rate-of-return regulation and third-party access, these are examined and explained. Rate-of-return regulation means that the state either sets a specific rate or a maximum price to create security for the costumer, altogether with a strong interest from the business to lower their expenses to maximize their profit. Third-party access is when the legislator means to create competition by making it easier for outer businesses to enter the market with the natural monopoly.

To make the paper more understandable the district heating market is given as an example. The market privatized in 1996 in an attempt to create more competition, but also as a measure in Sweden’s membership in the EU. In 2014 a new part of legislation came in force, which make it compulsory for the district heating businesses to corporate with heating producers if notable reason does not exist. A successful regulation in my opinion since it favours both businesses economically by a pre-made cost allocation, and it is a environmental friendly regulation by reusing heat. The other proposals, rate-of-return regulation and equal treatment principal, was not practically appropriate since those demand difficult tradeoffs which would hade led to grave administrative expenses.},
 author    = {Gustavsson, Hanna},
 keyword   = {konkurrensrätt,konkurrens,naturligt monopol,tredjepartstillträde,prisreglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Naturliga monopol och tillhörande reglering},
 year     = {2015},
}