Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rape as a weapon of war? - A critical legal analysis of the definition of rape and the concept of rape as a weapon of war

Lundgren, Sofia LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Systematic rape of women in wartime is an ancient issue. For centuries, rape was seen as an inevitable by-product of war and it is not until recently that the international community has recognized rape as a weapon of war. There are several reasons for the systematic use of rape in times of conflict and this thesis will provide some of the most generally received theories.

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) have made the most important advances regarding wartime rape. The tribunals were the first international criminal tribunals that explicitly recognized rape as a crime against humanity. The ICTR also acknowledged that rape could constitute an... (More)
Systematic rape of women in wartime is an ancient issue. For centuries, rape was seen as an inevitable by-product of war and it is not until recently that the international community has recognized rape as a weapon of war. There are several reasons for the systematic use of rape in times of conflict and this thesis will provide some of the most generally received theories.

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) have made the most important advances regarding wartime rape. The tribunals were the first international criminal tribunals that explicitly recognized rape as a crime against humanity. The ICTR also acknowledged that rape could constitute an act of genocide. The thesis will give a comprehensive analysis of the requirements necessary for rape to be prosecuted as crimes against humanity or genocide. The recognition of rape as a weapon of war have been significant for the visibility of wartime rape, however, the concept may have had some unintended consequences. The concept may exclude some victims from the justice system and draw focus from the individual act of rape.

ICTY and ICTR have also developed different definitions of rape throughout its jurisprudence. The most received definition requires proof of non-consent or coercive circumstances for a successful conviction. The question of non-consent have been a subject for discussion among legal scholars and differences have arisen. This thesis will compare and analyse the definitions developed by the ad hoc Tribunal and the question of non-consent will be given further attention. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Systematiska våldtäkter av kvinnor i krigstider är inget nytt problem. Genom århundraderna har våldtäkt ansetts vara en oundviklig konsekvens av krigföring och det är inte förrän relativt nyligen som det internationella samfundet har erkänt att våldtäkt kan fungera som ett stridsmedel. Teorierna om den systematiska användningen av våldtäkt är många och denna uppsats ska föra fram några av de vanligaste förställningarna om varför våldtäkt i många fall används som en medveten stridsmetod.

Den Internationella Krigsförbrytartribunalen för det Forna Jugoslavien (ICTY) och den Internationella Krigsförbrytartribunalen för Rwanda (ICTR) har gjort stora framsteg när det gäller erkännandet av våldtäkt som stridsmedel. Tribunalerna var de första... (More)
Systematiska våldtäkter av kvinnor i krigstider är inget nytt problem. Genom århundraderna har våldtäkt ansetts vara en oundviklig konsekvens av krigföring och det är inte förrän relativt nyligen som det internationella samfundet har erkänt att våldtäkt kan fungera som ett stridsmedel. Teorierna om den systematiska användningen av våldtäkt är många och denna uppsats ska föra fram några av de vanligaste förställningarna om varför våldtäkt i många fall används som en medveten stridsmetod.

Den Internationella Krigsförbrytartribunalen för det Forna Jugoslavien (ICTY) och den Internationella Krigsförbrytartribunalen för Rwanda (ICTR) har gjort stora framsteg när det gäller erkännandet av våldtäkt som stridsmedel. Tribunalerna var de första internationella krigsförbrytartribunalerna som uttryckligen konstaterade att våldtäkt kan utgöra ett brott mot mänskligheten och ICTR har även bekräftat att våldtäkt kan utgöra folkmord. Denna uppsats ska ge en genomgripande analys av rekvisiten för att våldtäkt ska kunna utgöra brott mot mänskligheten och folkmord. Erkännandet av våldtäkt som stridsmedel har varit betydande för uppmärksamheten av de storskaliga och systematiska kränkningar som många kvinnor i utsätts för krig. Emellertid kan konceptet av våldtäkt som stridsmedel få oavsiktliga konsekvenser. Det kan leda till att våldtäktsoffer exkluderas från definitionen eller så kan det avleda uppmärksamhet från den individuella våldtäkten.

ICTY och ICTR har genom sin praxis utvecklat ett antal olika definitioner av våldtäkt. Den mest erkända definitionen förutsätter att offret inte samtyckt till samlaget eller att det förelåg tvingande omständigheter. Frågan om samtycke har lett till en livlig diskurs bland folkrättsjurister och meningsskiljaktigheter har uppstått. I denna uppsats kommer de olika definitionerna att jämföras och analyseras samt att frågan om samtycke kommer att utredas ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
våldtäkt som stridsmedel, rape, rape as a weapon of war, folkrätt, public international law
language
English
id
5431555
date added to LUP
2015-07-06 09:27:00
date last changed
2015-07-06 09:27:00
@misc{5431555,
 abstract   = {Systematic rape of women in wartime is an ancient issue. For centuries, rape was seen as an inevitable by-product of war and it is not until recently that the international community has recognized rape as a weapon of war. There are several reasons for the systematic use of rape in times of conflict and this thesis will provide some of the most generally received theories. 

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) have made the most important advances regarding wartime rape. The tribunals were the first international criminal tribunals that explicitly recognized rape as a crime against humanity. The ICTR also acknowledged that rape could constitute an act of genocide. The thesis will give a comprehensive analysis of the requirements necessary for rape to be prosecuted as crimes against humanity or genocide. The recognition of rape as a weapon of war have been significant for the visibility of wartime rape, however, the concept may have had some unintended consequences. The concept may exclude some victims from the justice system and draw focus from the individual act of rape. 

ICTY and ICTR have also developed different definitions of rape throughout its jurisprudence. The most received definition requires proof of non-consent or coercive circumstances for a successful conviction. The question of non-consent have been a subject for discussion among legal scholars and differences have arisen. This thesis will compare and analyse the definitions developed by the ad hoc Tribunal and the question of non-consent will be given further attention.},
 author    = {Lundgren, Sofia},
 keyword   = {våldtäkt som stridsmedel,rape,rape as a weapon of war,folkrätt,public international law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rape as a weapon of war? - A critical legal analysis of the definition of rape and the concept of rape as a weapon of war},
 year     = {2015},
}