Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skenäktenskapsbedömningar i praktiken - Vad tycker migrationsverket är anmärkningsvärt?

Söderlund, Linus LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En skenäktenskapsutredning är något som kan initieras från myndighetshåll när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd i Sverige med anledning av anknytning till sin make eller maka. Dessa utredningar utförs av staten då de vill försäkra sig om att ifrågavarande inte iscensatt ett äktenskap enbart för att beviljas uppehållstillstånd. Kandidatuppsatsen syftar till att besvara frågan om vad det är i en sådan utredning som utreds samt hur sådana frågor bedöms. Uppsatsens första del består av en redogörelse av rättsläget medan den senare utgörs av en granskning utav ett antal migrationsdomstolsdomar i syfte att undersöka hur kriterierna som ställs upp i gällande rätt tar sig uttryck i praktiken.
Popular Abstract
An investigation of a potential marriage of convenience is something that can be initiated when a foreigner is applying for a residence permit in Sweden for reunification with their husband or wife. These investigations are carried out by the state when they want to ensure that the marriage is not staged with the intention only to be granted residence permit in Sweden. This thesis aims to answer the question of what the aim of such an investigation is and how this is assessed.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderlund, Linus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skenäktenskap, anhörighetsinvandring, familjeåterföreningsdirektivet, skenäktenskapsbedömning, migrationsrätt
language
Swedish
id
5431577
date added to LUP
2015-07-06 10:33:59
date last changed
2015-07-06 10:33:59
@misc{5431577,
 abstract   = {En skenäktenskapsutredning är något som kan initieras från myndighetshåll när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd i Sverige med anledning av anknytning till sin make eller maka. Dessa utredningar utförs av staten då de vill försäkra sig om att ifrågavarande inte iscensatt ett äktenskap enbart för att beviljas uppehållstillstånd. Kandidatuppsatsen syftar till att besvara frågan om vad det är i en sådan utredning som utreds samt hur sådana frågor bedöms. Uppsatsens första del består av en redogörelse av rättsläget medan den senare utgörs av en granskning utav ett antal migrationsdomstolsdomar i syfte att undersöka hur kriterierna som ställs upp i gällande rätt tar sig uttryck i praktiken.},
 author    = {Söderlund, Linus},
 keyword   = {Skenäktenskap,anhörighetsinvandring,familjeåterföreningsdirektivet,skenäktenskapsbedömning,migrationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skenäktenskapsbedömningar i praktiken - Vad tycker migrationsverket är anmärkningsvärt?},
 year     = {2015},
}