Advanced

Samvetsfrihet för vårdpersonal enligt EKMR - en diskursanalytisk studie av fallet Grimmark

Johnsson, Anna LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I svensk rätt saknas en lagstadgad bestämmelse som ger vårdpersonal rätt att vägra arbeta med aborter, s.k. samvetsfrihet. Avsaknaden av en sådan rätt har föranlett att en barnmorska som vägrar medverka vid aborter nekats tre anställningar av Jönköpings landsting. Barnmorskan, som heter Ellinor Grimmark, menar att hon diskriminerats på grund av religion, något som diskrimineringsombudsmannen, DO, inte håller med om. Hennes uppfattning stöds däremot av professor Reinhold Fahlbeck, som menar att det rör sig om ett klart fall av diskriminering på grund av religion.

Följande studie syftar till att granska DO:s respektive Fahlbecks bedömning av fallet Grimmark utifrån tillämpning av artikel 9 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga... (More)
I svensk rätt saknas en lagstadgad bestämmelse som ger vårdpersonal rätt att vägra arbeta med aborter, s.k. samvetsfrihet. Avsaknaden av en sådan rätt har föranlett att en barnmorska som vägrar medverka vid aborter nekats tre anställningar av Jönköpings landsting. Barnmorskan, som heter Ellinor Grimmark, menar att hon diskriminerats på grund av religion, något som diskrimineringsombudsmannen, DO, inte håller med om. Hennes uppfattning stöds däremot av professor Reinhold Fahlbeck, som menar att det rör sig om ett klart fall av diskriminering på grund av religion.

Följande studie syftar till att granska DO:s respektive Fahlbecks bedömning av fallet Grimmark utifrån tillämpning av artikel 9 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, som föreskriver en rätt till religionsfrihet. Två frågeställningar ligger till grund för studien, vilka innebär att DO:s och Fahlbecks bedömningar först presenteras, vartefter dessa kritiskt värderas. Studien antar ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv och grundar sig på tillämpningen av juridisk metod.

Resultatet av studien visar att både DO och Fahlbeck menar att Grimmarks religiöst motiverade vägran att medverka vid aborter omfattas av en rätt till religionsfrihet enligt artikel 9(1) EKMR. DO menar att landstingets beslut att neka Grimmark anställning har utgjort en godtagbar inskränkning av denna rätt enligt artikel 9(2) EKMR, medan Fahlbeck menar att kraven på en godtagbar inskränkning inte är uppfyllda. Vid en diskursanalys, framgår att DO:s och Fahlbecks bedömning av att en religiöst motiverad vägran att medverka vid aborter omfattas av artikel 9(1) EKMR kan ifrågasättas. Vad avser frågan om det föreligger en godtagbar inskränkning, torde DO:s bedömning vara felaktig och Fahlbecks bedömning vara riktig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samvetsfrihet: religionsfrihet, arbetsrätt, diskriminering, EKMR
language
Swedish
id
5431619
date added to LUP
2015-07-03 15:48:33
date last changed
2015-07-03 15:48:33
@misc{5431619,
 abstract   = {I svensk rätt saknas en lagstadgad bestämmelse som ger vårdpersonal rätt att vägra arbeta med aborter, s.k. samvetsfrihet. Avsaknaden av en sådan rätt har föranlett att en barnmorska som vägrar medverka vid aborter nekats tre anställningar av Jönköpings landsting. Barnmorskan, som heter Ellinor Grimmark, menar att hon diskriminerats på grund av religion, något som diskrimineringsombudsmannen, DO, inte håller med om. Hennes uppfattning stöds däremot av professor Reinhold Fahlbeck, som menar att det rör sig om ett klart fall av diskriminering på grund av religion. 

Följande studie syftar till att granska DO:s respektive Fahlbecks bedömning av fallet Grimmark utifrån tillämpning av artikel 9 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, som föreskriver en rätt till religionsfrihet. Två frågeställningar ligger till grund för studien, vilka innebär att DO:s och Fahlbecks bedömningar först presenteras, vartefter dessa kritiskt värderas. Studien antar ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv och grundar sig på tillämpningen av juridisk metod. 

Resultatet av studien visar att både DO och Fahlbeck menar att Grimmarks religiöst motiverade vägran att medverka vid aborter omfattas av en rätt till religionsfrihet enligt artikel 9(1) EKMR. DO menar att landstingets beslut att neka Grimmark anställning har utgjort en godtagbar inskränkning av denna rätt enligt artikel 9(2) EKMR, medan Fahlbeck menar att kraven på en godtagbar inskränkning inte är uppfyllda. Vid en diskursanalys, framgår att DO:s och Fahlbecks bedömning av att en religiöst motiverad vägran att medverka vid aborter omfattas av artikel 9(1) EKMR kan ifrågasättas. Vad avser frågan om det föreligger en godtagbar inskränkning, torde DO:s bedömning vara felaktig och Fahlbecks bedömning vara riktig.},
 author    = {Johnsson, Anna},
 keyword   = {samvetsfrihet: religionsfrihet,arbetsrätt,diskriminering,EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samvetsfrihet för vårdpersonal enligt EKMR - en diskursanalytisk studie av fallet Grimmark},
 year     = {2015},
}