Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar - En utredning om gränsdragningen mellan LVU och LPT

Eriksen, Gabriella LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är framförallt att undersöka gränsdragningsproblematiken mellan tvångsvårdslagstiftningarna lag (1900:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), för att undersöka vilket skydd som finns för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Uppsatsen innehåller först ett deskriptivt bakgrundsavsnitt för att förklara innebörden av en psykisk funktionsnedsättning samt förklara vilka konsekvenser som kan uppstå av en sådan diagnos.

I avhandlingsdelen undersöks med hjälp av en rättsvetenskaplig metod vad som anses vara ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt 3 § LVU och ”allvarlig psykisk störning” i 3 § LPT eftersom paragraferna föreskriver... (More)
Syftet med denna uppsats är framförallt att undersöka gränsdragningsproblematiken mellan tvångsvårdslagstiftningarna lag (1900:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), för att undersöka vilket skydd som finns för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Uppsatsen innehåller först ett deskriptivt bakgrundsavsnitt för att förklara innebörden av en psykisk funktionsnedsättning samt förklara vilka konsekvenser som kan uppstå av en sådan diagnos.

I avhandlingsdelen undersöks med hjälp av en rättsvetenskaplig metod vad som anses vara ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt 3 § LVU och ”allvarlig psykisk störning” i 3 § LPT eftersom paragraferna föreskriver förutsättningarna för tvångsvård av unga. Utifrån denna undersökning görs jämförelser med modern praxis som uppstått kring samma problematik för att sedan dra en eventuell slutsats för hur gränsdragningsproblematiken ska lösas.

Det har uppmärksammats att råder stor rättsosäkerhet för de barn och unga som inte uppfyller förutsättningarna för att beredas vård inom socialtjänsten på grund av deras beteende, men samtidigt inte heller uppfyller kravet på allvarlig psykisk störning enligt LPT. Många av dessa ungdomar har ett stort vårdbehov men det blir problem eftersom psykiska funktionsnedsättningar inte utgör en grund för vård med stöd av 3 § LVU.

I den praxis som redogörs för och diskuteras i uppsatsen är det tydligt att domstolarna tar det säkra före det osäkra och gärna dömer i linje med den prejudicerande domen RÅ 2010 ref. 24. Samtidigt efterlyser underinstanserna en modifiering av lagstiftningen för att underlätta det gränsdragningsproblem som fortfarande finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksen, Gabriella LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialrätt
language
Swedish
id
5431623
date added to LUP
2015-07-03 15:03:18
date last changed
2015-07-03 15:03:18
@misc{5431623,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är framförallt att undersöka gränsdragningsproblematiken mellan tvångsvårdslagstiftningarna lag (1900:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), för att undersöka vilket skydd som finns för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Uppsatsen innehåller först ett deskriptivt bakgrundsavsnitt för att förklara innebörden av en psykisk funktionsnedsättning samt förklara vilka konsekvenser som kan uppstå av en sådan diagnos.

I avhandlingsdelen undersöks med hjälp av en rättsvetenskaplig metod vad som anses vara ”annat socialt nedbrytande beteende” enligt 3 § LVU och ”allvarlig psykisk störning” i 3 § LPT eftersom paragraferna föreskriver förutsättningarna för tvångsvård av unga. Utifrån denna undersökning görs jämförelser med modern praxis som uppstått kring samma problematik för att sedan dra en eventuell slutsats för hur gränsdragningsproblematiken ska lösas. 

Det har uppmärksammats att råder stor rättsosäkerhet för de barn och unga som inte uppfyller förutsättningarna för att beredas vård inom socialtjänsten på grund av deras beteende, men samtidigt inte heller uppfyller kravet på allvarlig psykisk störning enligt LPT. Många av dessa ungdomar har ett stort vårdbehov men det blir problem eftersom psykiska funktionsnedsättningar inte utgör en grund för vård med stöd av 3 § LVU. 

I den praxis som redogörs för och diskuteras i uppsatsen är det tydligt att domstolarna tar det säkra före det osäkra och gärna dömer i linje med den prejudicerande domen RÅ 2010 ref. 24. Samtidigt efterlyser underinstanserna en modifiering av lagstiftningen för att underlätta det gränsdragningsproblem som fortfarande finns.},
 author    = {Eriksen, Gabriella},
 keyword   = {socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar - En utredning om gränsdragningen mellan LVU och LPT},
 year     = {2015},
}