Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hästen - individ eller egendom? - En analys av djurskyddet för häst i Sverige

Mc Dowell, Freja LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I rättsväsendet är djur att betrakta som saker och egendom. Detta medför att djur, när de är brottsoffer, inte får samma skydd som människor i samma situation. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka djurskyddet för häst i Sverige samt den samhälleliga synen på hästen för att se hur väl dessa överensstämmer med det faktum att hästen är att betrakta som en sak i vårt rättssystem.

Djurplågeristadgandet återfinns i 16 kap. 13 § brottsbalken och förbjuder att djur otillbörligen utsätts för lidande. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser kring hur djur ska tas om hand för att behandlas väl. Det finns alltså relativt omfattande regleringar för att skydda hästen. För tävlingshästen finns också regler kring hur hästar ska behandlas i... (More)
I rättsväsendet är djur att betrakta som saker och egendom. Detta medför att djur, när de är brottsoffer, inte får samma skydd som människor i samma situation. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka djurskyddet för häst i Sverige samt den samhälleliga synen på hästen för att se hur väl dessa överensstämmer med det faktum att hästen är att betrakta som en sak i vårt rättssystem.

Djurplågeristadgandet återfinns i 16 kap. 13 § brottsbalken och förbjuder att djur otillbörligen utsätts för lidande. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser kring hur djur ska tas om hand för att behandlas väl. Det finns alltså relativt omfattande regleringar för att skydda hästen. För tävlingshästen finns också regler kring hur hästar ska behandlas i samband med träning och tävling. I takt med att synen på djuren i samhället har utvecklats har även lagarna förändrats i en riktning som syftar till att tillvarata hästens intressen. Hästen har gått från att vara ett arbetsdjur till att vara en kamrat och tävlingskompanjon. Rättsfall vittnar om att brott mot hästar tas på stort allvar och ofta används experter för att utvärdera hästens tillstånd. Samtidigt finns rättsfall som avslöjar att hästen ibland ses om en egendom vars intressen inte är lika viktiga som människans.

Min utredning visar att synen på hästen i samhället, lagen och i de flesta rättsfall är att betrakta som en kännande individ och inte som en sak. För att denna syn ska speglas i vårt rättsväsende hade ett lagligt erkännande av hästen som en individ kunnat lösa många problem vid tillfällen då människans intressen ska vägas mot hästens. (Less)
Popular Abstract
In our judicial system animals are accounted as objects and property. This results in that animals, when victims of crime, do not get the same protection as humans in the same position. The purpose of this essay is to examine the animal protection for horses in Sweden and the view our community has on horses to see how this conforms to the fact that horses are accounted as objects in our judicial system.

The crime animal cruelty is in the 16th chapter 13th § of the Penal Code and forbids that animals are inadmissibly put through suffering. The law of animal protection contains directions regarding the care of animals. There are relatively extensive regulations to protect horses. For horses in competition there are also regulations... (More)
In our judicial system animals are accounted as objects and property. This results in that animals, when victims of crime, do not get the same protection as humans in the same position. The purpose of this essay is to examine the animal protection for horses in Sweden and the view our community has on horses to see how this conforms to the fact that horses are accounted as objects in our judicial system.

The crime animal cruelty is in the 16th chapter 13th § of the Penal Code and forbids that animals are inadmissibly put through suffering. The law of animal protection contains directions regarding the care of animals. There are relatively extensive regulations to protect horses. For horses in competition there are also regulations regarding their caretaking in relation to training and competition. In step with the change of the view on animals in our community, the regulations have shifted with time towards protecting the horse’s interests more and more. The horse has gone from being a working animal to a friend and competition companion. Cases show that crimes against horses are taken very seriously and expert’s opinions are often used by the courts to evaluate the horse´s condition. Despite this there are cases that show that horses sometimes are considered as objects.

My studies show that people’s view on horses and the regulations and most case law regarding animal protection tend to consider the horse as a feeling individual and not as property. For this common opinion to reflect in our judicial system a legal recognition of the horse as an individual could solve problems in weighing human interests against the best interests of the horse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mc Dowell, Freja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, häst, djurskydd
language
Swedish
id
5431634
date added to LUP
2015-07-06 09:53:44
date last changed
2015-07-06 09:53:44
@misc{5431634,
 abstract   = {I rättsväsendet är djur att betrakta som saker och egendom. Detta medför att djur, när de är brottsoffer, inte får samma skydd som människor i samma situation. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka djurskyddet för häst i Sverige samt den samhälleliga synen på hästen för att se hur väl dessa överensstämmer med det faktum att hästen är att betrakta som en sak i vårt rättssystem.

Djurplågeristadgandet återfinns i 16 kap. 13 § brottsbalken och förbjuder att djur otillbörligen utsätts för lidande. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser kring hur djur ska tas om hand för att behandlas väl. Det finns alltså relativt omfattande regleringar för att skydda hästen. För tävlingshästen finns också regler kring hur hästar ska behandlas i samband med träning och tävling. I takt med att synen på djuren i samhället har utvecklats har även lagarna förändrats i en riktning som syftar till att tillvarata hästens intressen. Hästen har gått från att vara ett arbetsdjur till att vara en kamrat och tävlingskompanjon. Rättsfall vittnar om att brott mot hästar tas på stort allvar och ofta används experter för att utvärdera hästens tillstånd. Samtidigt finns rättsfall som avslöjar att hästen ibland ses om en egendom vars intressen inte är lika viktiga som människans. 

Min utredning visar att synen på hästen i samhället, lagen och i de flesta rättsfall är att betrakta som en kännande individ och inte som en sak. För att denna syn ska speglas i vårt rättsväsende hade ett lagligt erkännande av hästen som en individ kunnat lösa många problem vid tillfällen då människans intressen ska vägas mot hästens.},
 author    = {Mc Dowell, Freja},
 keyword   = {straffrätt,häst,djurskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hästen - individ eller egendom? - En analys av djurskyddet för häst i Sverige},
 year     = {2015},
}