Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rättslösa barn - Om barn födda genom surrogat i utlandet och deras rättsliga ställning då de anländer till Sverige

Wensmark, Fredrik LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sverige tillåter inte surrogatmoderskap men det är inte förbjudet för svenska medborgare att åka utomlands för att genomföra en surrogatprocess.
Det saknas reglering för vad som gäller då barn som tillkommit genom surrogat i utlandet anländer till Sverige.
Ofta tillstöter problem då det ska fastställas vem som i juridisk mening ska anses vara barnets förälder och processen för att fastställa föräldraskapet kan ta upp till ett år att slutföra. Under denna period befinner sig barnet i en utsatt situation då svensk lagstiftning utpekar barnets förälder som ansvarig för dess omvårdnad och välbefinnande.

Denna uppsats syftar till att klargöra föräldrabegreppet och några av de rättigheter och skyldigheter som är knutna till detta.
Jag... (More)
Sverige tillåter inte surrogatmoderskap men det är inte förbjudet för svenska medborgare att åka utomlands för att genomföra en surrogatprocess.
Det saknas reglering för vad som gäller då barn som tillkommit genom surrogat i utlandet anländer till Sverige.
Ofta tillstöter problem då det ska fastställas vem som i juridisk mening ska anses vara barnets förälder och processen för att fastställa föräldraskapet kan ta upp till ett år att slutföra. Under denna period befinner sig barnet i en utsatt situation då svensk lagstiftning utpekar barnets förälder som ansvarig för dess omvårdnad och välbefinnande.

Denna uppsats syftar till att klargöra föräldrabegreppet och några av de rättigheter och skyldigheter som är knutna till detta.
Jag försöker även granska hur den svenska bristen på reglering kring dessa barn stämmer överens med de åtaganden Sverige gjort i och med ratificeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Resultaten av denna studie gör att jag har svårt att förstå varför det ännu inte finns någon reglering på området. Detta då det visat sig att barn tillkomna genom surrogat i utlandet i stort sett är rättslösa från den stund de anländer till Sverige fram till att det juridiska föräldraskapet blivit fastställt i enlighet med svensk lag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wensmark, Fredrik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Surrogatmoderskap, barnets bästa
language
Swedish
id
5431645
date added to LUP
2015-07-06 10:48:09
date last changed
2015-07-06 10:48:09
@misc{5431645,
 abstract   = {Sverige tillåter inte surrogatmoderskap men det är inte förbjudet för svenska medborgare att åka utomlands för att genomföra en surrogatprocess. 
Det saknas reglering för vad som gäller då barn som tillkommit genom surrogat i utlandet anländer till Sverige. 
Ofta tillstöter problem då det ska fastställas vem som i juridisk mening ska anses vara barnets förälder och processen för att fastställa föräldraskapet kan ta upp till ett år att slutföra. Under denna period befinner sig barnet i en utsatt situation då svensk lagstiftning utpekar barnets förälder som ansvarig för dess omvårdnad och välbefinnande. 

Denna uppsats syftar till att klargöra föräldrabegreppet och några av de rättigheter och skyldigheter som är knutna till detta. 
Jag försöker även granska hur den svenska bristen på reglering kring dessa barn stämmer överens med de åtaganden Sverige gjort i och med ratificeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Resultaten av denna studie gör att jag har svårt att förstå varför det ännu inte finns någon reglering på området. Detta då det visat sig att barn tillkomna genom surrogat i utlandet i stort sett är rättslösa från den stund de anländer till Sverige fram till att det juridiska föräldraskapet blivit fastställt i enlighet med svensk lag.},
 author    = {Wensmark, Fredrik},
 keyword   = {Surrogatmoderskap,barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättslösa barn - Om barn födda genom surrogat i utlandet och deras rättsliga ställning då de anländer till Sverige},
 year     = {2015},
}