Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dubbel straffbarhet – ett krav för legalitet? - Om avskaffande av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten i den europeiska arresteringsordern

Vallmark, Clara LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sedan den 1:e januari 2004 används förfarandet med arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna i EU istället för det tidigare systemet med utlämning. Den europeiska arresteringsordern infördes som ett effektivare förfarande i kampen mot den ökande gränsöverskridande brottsligheten, en effektivisering som kan anses ha påverkat EU-medborgarnas rättssäkerhet. Denna uppsats diskuterar hur avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för de i den europeiska arresteringsordern uppställda ”listbrotten” förhåller sig till legalitetsprincipen.

Legalitetsprincipen är en grundläggande rättslig princip för rättsstaten. Den uppställer krav på lagstöd, förutsebarhetskrav, analogiförbud, obestämdhetsförbud och retroaktivitetsförbud. I... (More)
Sedan den 1:e januari 2004 används förfarandet med arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna i EU istället för det tidigare systemet med utlämning. Den europeiska arresteringsordern infördes som ett effektivare förfarande i kampen mot den ökande gränsöverskridande brottsligheten, en effektivisering som kan anses ha påverkat EU-medborgarnas rättssäkerhet. Denna uppsats diskuterar hur avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för de i den europeiska arresteringsordern uppställda ”listbrotten” förhåller sig till legalitetsprincipen.

Legalitetsprincipen är en grundläggande rättslig princip för rättsstaten. Den uppställer krav på lagstöd, förutsebarhetskrav, analogiförbud, obestämdhetsförbud och retroaktivitetsförbud. I uppsatsen lyfts fram att avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten kan anses påverka krav på lagstöd, förutsebarhetskrav och obestämdhetsförbud. Enligt Europadomstolen är ett beslut om överlämning inte att anses som ett straff i art. 7 EKMRs mening, vilket innebär att legalitetsprincipens krav på lagstöd inte uppställer ett krav på dubbel straffbarhet.

Den europeiska arresteringsordern bygger på principen om ömsesidigt erkännande och avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten innebär att medlemsländerna tvingas lita på att de andra medlemsländernas lagstiftning uppfyller kraven som legalitetsprincipen uppställer. Då rambeslutet om den europeiska arresteringsordern innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att respektera de grundläggande rättsliga principerna i art. 6 FEU och rambeslutet inte har som mål att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning så är det alltså upp till varje medlemsstat att se till att deras straffrättslagstiftning uppfyller legalitetsprincipen. (Less)
Popular Abstract
Since Januray 1st of 2004 the system of a European Arrest Warrant and surrender of persons between the EU member states is used instead of the earlier system of extradition. The European Arrest Warrant was introduced as a more effective system in the fight against growing cross-border criminality, an efficiency gain which can be seen as having intruded on the legal certainty of the EU citizens. This paper discusses the relationship between the abolishment of dual criminality for the so called list crimes in the European Arrest Warrant and the principle of legality.

The principle of legality is a fundamental legal principle for a state governed by law. It contains a requirement of law that is ascertainable, clear, non-retrospective and... (More)
Since Januray 1st of 2004 the system of a European Arrest Warrant and surrender of persons between the EU member states is used instead of the earlier system of extradition. The European Arrest Warrant was introduced as a more effective system in the fight against growing cross-border criminality, an efficiency gain which can be seen as having intruded on the legal certainty of the EU citizens. This paper discusses the relationship between the abolishment of dual criminality for the so called list crimes in the European Arrest Warrant and the principle of legality.

The principle of legality is a fundamental legal principle for a state governed by law. It contains a requirement of law that is ascertainable, clear, non-retrospective and without analogy. In the paper it is observed that the abolishment of dual criminality for the list crimes can have an effect on the requirement of law, ascertainability and clarity. According to the EctHR, a decision of surrender is not a punishment as described in art. 7 ECHR, which means that the principle of legality does not demand dual criminality.

The European Arrest Warrant is built upon the principle of mutual recognition and the abolishment of dual criminality for the list crimes means that the member states are forced to trust that the legislation of other member states lives up to the demands of the principle of legality. Since the framework decision on the European Arrest Warrant contains an obligation for the member states to respect the fundamental legal principles in art. 6 TEU and the framework decision does not have as its goal to harmonize the legislation of the member states, it is up to each member state to make sure that their legislation lives up to the principle of legality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vallmark, Clara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, straffrätt
language
Swedish
id
5431660
date added to LUP
2015-07-06 10:33:42
date last changed
2015-07-06 10:33:42
@misc{5431660,
 abstract   = {Sedan den 1:e januari 2004 används förfarandet med arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna i EU istället för det tidigare systemet med utlämning. Den europeiska arresteringsordern infördes som ett effektivare förfarande i kampen mot den ökande gränsöverskridande brottsligheten, en effektivisering som kan anses ha påverkat EU-medborgarnas rättssäkerhet. Denna uppsats diskuterar hur avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för de i den europeiska arresteringsordern uppställda ”listbrotten” förhåller sig till legalitetsprincipen.

Legalitetsprincipen är en grundläggande rättslig princip för rättsstaten. Den uppställer krav på lagstöd, förutsebarhetskrav, analogiförbud, obestämdhetsförbud och retroaktivitetsförbud. I uppsatsen lyfts fram att avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten kan anses påverka krav på lagstöd, förutsebarhetskrav och obestämdhetsförbud. Enligt Europadomstolen är ett beslut om överlämning inte att anses som ett straff i art. 7 EKMRs mening, vilket innebär att legalitetsprincipens krav på lagstöd inte uppställer ett krav på dubbel straffbarhet.

Den europeiska arresteringsordern bygger på principen om ömsesidigt erkännande och avskaffandet av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten innebär att medlemsländerna tvingas lita på att de andra medlemsländernas lagstiftning uppfyller kraven som legalitetsprincipen uppställer. Då rambeslutet om den europeiska arresteringsordern innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att respektera de grundläggande rättsliga principerna i art. 6 FEU och rambeslutet inte har som mål att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning så är det alltså upp till varje medlemsstat att se till att deras straffrättslagstiftning uppfyller legalitetsprincipen.},
 author    = {Vallmark, Clara},
 keyword   = {EU-rätt,straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dubbel straffbarhet – ett krav för legalitet? - Om avskaffande av kravet på dubbel straffbarhet för listbrotten i den europeiska arresteringsordern},
 year     = {2015},
}