Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En 3D(JE) industriell revolution - Det privata bruket av 3D-skrivaren och dess bekymmersamma förhållande till 12 § URL

Ahlbäck, Erik LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. The arrival of the 3D printer has not yet resulted in any changes to the existing law, but the question will, according to experts in 3D technology, to be discussed in the near future.

The current copyright laws are imbued with the basic idea of separating copyright law from the personal life. This idea is that the starting point for the regulation of the right of individuals to make copies of copyright protected objects for their own private use, and... (More)
3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. The arrival of the 3D printer has not yet resulted in any changes to the existing law, but the question will, according to experts in 3D technology, to be discussed in the near future.

The current copyright laws are imbued with the basic idea of separating copyright law from the personal life. This idea is that the starting point for the regulation of the right of individuals to make copies of copyright protected objects for their own private use, and is regulated in 12 § URL.

The right to make copies for private use has with increasing digitisation of everything resulted in that the private life, through restrictions in the right to make copies, has grown a closer connection to the copyright law. If the legislature will need to change the current law, due to the 3D printer, depends on the 3D technology's impact on the consumer market. Another essential factor is how the 3D printing will affect current, and future, right holders. A profitable copying for consumers while a loss for rights holders, has been, and will probably continue, to be used as argument for future restrictions in right to produce copyright protected items for private use.

Already in the current situation, the 3D printer potential use is limited by the law - particularly at the production of copies by means of an external actor. How future possibilities in the right to make copies and the connection between copyright and private life will look like in the future, remains to be seen. (Less)
Abstract (Swedish)
3D-skrivaren är ett tekniskt hjälpmedel som, med stöd av en digital 3D-bild, skriver ut fysiska föremål. De tekniska möjligheterna, både material- och formmässigt, tros inte ha några gränser. Marknaden som tidigare uteslutande riktats till företag, öppnas nu även för konsumenter. 3D-skrivarens intåg har ännu inte resulterat i några förändringar av gällande rätt, men frågan kommer dock, enligt sakkunniga inom 3D-tekniken, att behöva diskuteras inom en snar framtid.

Gällande upphovsrättslagstiftning genomsyras av grundtanken att upphovsrätt bör hållas avskilt från privatliv. Grundtanken, förenat med praktiska skäl, är utgångspunkten för regleringen om enskilda personers rätt att framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk för... (More)
3D-skrivaren är ett tekniskt hjälpmedel som, med stöd av en digital 3D-bild, skriver ut fysiska föremål. De tekniska möjligheterna, både material- och formmässigt, tros inte ha några gränser. Marknaden som tidigare uteslutande riktats till företag, öppnas nu även för konsumenter. 3D-skrivarens intåg har ännu inte resulterat i några förändringar av gällande rätt, men frågan kommer dock, enligt sakkunniga inom 3D-tekniken, att behöva diskuteras inom en snar framtid.

Gällande upphovsrättslagstiftning genomsyras av grundtanken att upphovsrätt bör hållas avskilt från privatliv. Grundtanken, förenat med praktiska skäl, är utgångspunkten för regleringen om enskilda personers rätt att framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk för privat bruk, reglerat i 12 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Den privata exemplarframställningsrätten har med den digitala medieformens framväxt resulterat i att privatlivet, genom de inskränkningar i den privata framställningsrätten som genomförts, fått en närmare koppling till upphovsrätten. Om den reformvänligt inställda lagstiftaren kommer att behöva ändra gällande rätt, på grund av 3D-skrivaren, är beroende av 3D-teknikens genomslag på konsumentmarknaden. En annan avgörande faktor är hur exemplarframställningen kommer att påverkar dagens och framtidens upphovsmän. En förmånlig kopiering för konsumenter som samtidigt resulterar i en otillbörlig förlust för rättighetshavare, har tidigare, och bör fortsättningsvis, kunna användas som skäl för framtida inskränkningar i den privata framställningsrätten.

Redan i dagsläget begränsas 3D-skrivarens potentiella användning av gällande rätt – framförallt vid exemplarframställning med hjälp av en utomstående aktörer. Hur framställningsmöjligheterna och relationen mellan upphovsrätt och privatliv kommer att se ut i framtiden, återstår dock att se. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlbäck, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
3D-skrivare
language
Swedish
id
5431663
date added to LUP
2015-07-03 14:56:04
date last changed
2015-07-03 14:56:04
@misc{5431663,
 abstract   = {3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. The arrival of the 3D printer has not yet resulted in any changes to the existing law, but the question will, according to experts in 3D technology, to be discussed in the near future.

The current copyright laws are imbued with the basic idea of separating copyright law from the personal life. This idea is that the starting point for the regulation of the right of individuals to make copies of copyright protected objects for their own private use, and is regulated in 12 § URL.

The right to make copies for private use has with increasing digitisation of everything resulted in that the private life, through restrictions in the right to make copies, has grown a closer connection to the copyright law. If the legislature will need to change the current law, due to the 3D printer, depends on the 3D technology's impact on the consumer market. Another essential factor is how the 3D printing will affect current, and future, right holders. A profitable copying for consumers while a loss for rights holders, has been, and will probably continue, to be used as argument for future restrictions in right to produce copyright protected items for private use.

Already in the current situation, the 3D printer potential use is limited by the law - particularly at the production of copies by means of an external actor. How future possibilities in the right to make copies and the connection between copyright and private life will look like in the future, remains to be seen.},
 author    = {Ahlbäck, Erik},
 keyword   = {3D-skrivare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En 3D(JE) industriell revolution - Det privata bruket av 3D-skrivaren och dess bekymmersamma förhållande till 12 § URL},
 year     = {2015},
}