Advanced

Våldtäktsgärningens identitet: En granskning av våldtäktsgärningens konstruktion utifrån föreställningar om genus och ras

Pöllänen, Sofia LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract
Drawing on the perspective of Critical Legal Studies, the current thesis is questioning the legal method as well as its effects, by looking at the rape provision. The legal construction of rape during court proceedings is analyzed, with the purpose of determining the possibility of unbiased judgements in relation to race and gender. In doing so, the thesis intends to answer the question: how is the act of rape constructed during a court proceeding based on conceptions of race and gender? The thesis analyzes rape cases from Malmö District Court by using critical discourse analysis and by employing Feminist Legal Theory as well as Critical Race Theory (CRT).

The construction of rape is, when solely assessed through the method of judicial... (More)
Drawing on the perspective of Critical Legal Studies, the current thesis is questioning the legal method as well as its effects, by looking at the rape provision. The legal construction of rape during court proceedings is analyzed, with the purpose of determining the possibility of unbiased judgements in relation to race and gender. In doing so, the thesis intends to answer the question: how is the act of rape constructed during a court proceeding based on conceptions of race and gender? The thesis analyzes rape cases from Malmö District Court by using critical discourse analysis and by employing Feminist Legal Theory as well as Critical Race Theory (CRT).

The construction of rape is, when solely assessed through the method of judicial interpretation, dependent on both criminal procedure provisions and penal law provisions. According to the Swedish Penal Code and the Code of Judicial Procedure the act of rape is constructed firstly by an assessment of the necessary conditions in the penal provision criminalizing rape, and secondly by the alignment of the penal provision to the specific case. However, by employing critical discourse analysis the legal method is in the current thesis challenged for its ways of perpetuating a normative notion when deciding rape cases. Furthermore the current thesis argues that the normative notion, in terms of what constitutes a sexual act, a defendant, a victim, etc., is strongly influenced by underlying conceptions of race and gender. On a discursive level, this means that the court easier recognizes a rape when it is constructed as a sexual act (specifically involving penetration), done by an unknown person (depicted as a non-white male) to a person (depicted as a white female) who shows her non-consent by verbally or physically resisting. The court’s comprehension of rape is limited as some bodies and practices do not fit the norm, and therefore are not to a full extent included in the scope of the criminal legal protection or responsibility. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt i ett kritiskt rättsvetenskapligt perspektiv ifrågasätts i uppsatsen både den juridiska metoden som sådan och dess resultat. Den rättsliga konstruktionen av våldtäktsgärningen i domstolsförfarandet analyseras, i syfte att avgöra den juridiska metodens möjligheter att producera värderingsfria domslut avseende ras och genus. Syftet uppnås genom att besvara frågan: hur konstrueras beståndsdelarna i det, under rättegången, berättade händelseförlopp utifrån föreställningar om genus och ras? Uppsatsen analyserar tingsrättsdomar i mål om våldtäkt genom att dels tillämpa kritisk diskursanalytisk metod, dels applicera genusteori och Critical Race Theory (CRT).

Utifrån en rättsvetenskaplig metod är konstruktionen av... (More)
Med utgångspunkt i ett kritiskt rättsvetenskapligt perspektiv ifrågasätts i uppsatsen både den juridiska metoden som sådan och dess resultat. Den rättsliga konstruktionen av våldtäktsgärningen i domstolsförfarandet analyseras, i syfte att avgöra den juridiska metodens möjligheter att producera värderingsfria domslut avseende ras och genus. Syftet uppnås genom att besvara frågan: hur konstrueras beståndsdelarna i det, under rättegången, berättade händelseförlopp utifrån föreställningar om genus och ras? Uppsatsen analyserar tingsrättsdomar i mål om våldtäkt genom att dels tillämpa kritisk diskursanalytisk metod, dels applicera genusteori och Critical Race Theory (CRT).

Utifrån en rättsvetenskaplig metod är konstruktionen av våldtäktsgärningen under rättegången beroende av både straffrättsliga och straffprocessrättsliga regleringar. De straff- och straffprocessrättsliga bestämmelserna innebär att, centralt för gärningens konstruktion är dels de tvingande rekvisiten i en straffrättsbestämmelse, dels konkretiseringen av de tvingande rekvisiten till det enskilda fallet. Då gärningens konstruktion analyseras med hjälp av en diskursanalytisk metod framgår dock att våldtäktsgärningens beståndsdelar bedöms utifrån en enhetlig norm och att den snäva förståelsen för vad en våldtäkt är, i meningen av vad som utgör en sexualhandling, en målsägande, en tilltalad, o.s.v. är tätt kopplad till föreställningar om genus och ras. Sammantaget ger analysen av beståndsdelarna en tillsynes enhetlig och fixerad bild av våldtäktsgärningen. Vilket innebär att den lättast igenkännbara våldtäkten består av att: en främmande person (icke-vit man) förstår, genom att målsäganden (vit kvinna) fysiskt och verbalt gör motstånd, att hon inte vill delta i en sexuell aktivitet (som innebär penetration) som han ändå genomför. Domstolens förståelse av vad en våldtäkt innebär är begränsad, då vissa kroppar och praktiker inte passar in i normen och därmed inte i lika stor utsträckning omfattas av det straffrättsliga skyddet eller ansvaret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pöllänen, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
The Identity of Rape: An Examination of The Legal Construction of Rape Based on Conceptions of Gender and Race
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, våldtäkt, diskursanalys, genus, Critical Race Theory
language
Swedish
id
5431813
date added to LUP
2015-06-08 14:19:20
date last changed
2015-06-08 14:19:20
@misc{5431813,
 abstract   = {Drawing on the perspective of Critical Legal Studies, the current thesis is questioning the legal method as well as its effects, by looking at the rape provision. The legal construction of rape during court proceedings is analyzed, with the purpose of determining the possibility of unbiased judgements in relation to race and gender. In doing so, the thesis intends to answer the question: how is the act of rape constructed during a court proceeding based on conceptions of race and gender? The thesis analyzes rape cases from Malmö District Court by using critical discourse analysis and by employing Feminist Legal Theory as well as Critical Race Theory (CRT). 

The construction of rape is, when solely assessed through the method of judicial interpretation, dependent on both criminal procedure provisions and penal law provisions. According to the Swedish Penal Code and the Code of Judicial Procedure the act of rape is constructed firstly by an assessment of the necessary conditions in the penal provision criminalizing rape, and secondly by the alignment of the penal provision to the specific case. However, by employing critical discourse analysis the legal method is in the current thesis challenged for its ways of perpetuating a normative notion when deciding rape cases. Furthermore the current thesis argues that the normative notion, in terms of what constitutes a sexual act, a defendant, a victim, etc., is strongly influenced by underlying conceptions of race and gender. On a discursive level, this means that the court easier recognizes a rape when it is constructed as a sexual act (specifically involving penetration), done by an unknown person (depicted as a non-white male) to a person (depicted as a white female) who shows her non-consent by verbally or physically resisting. The court’s comprehension of rape is limited as some bodies and practices do not fit the norm, and therefore are not to a full extent included in the scope of the criminal legal protection or responsibility.},
 author    = {Pöllänen, Sofia},
 keyword   = {Straffrätt,våldtäkt,diskursanalys,genus,Critical Race Theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våldtäktsgärningens identitet: En granskning av våldtäktsgärningens konstruktion utifrån föreställningar om genus och ras},
 year     = {2015},
}