Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring patientarbetet på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning

Eriksson, Cathrine LU and Lyberg, Sara LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige är sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och nedsättning av aktivitetsförmåga. Successivt har vården för ortopediska patienter utvecklats, vilket har resulterat i kortare vårdtider. Genom ADL-taxonomin och Assessment of Motor and Process Skills [AMPS] mobiliserar och kartlägger arbetsterapeuten patienterna direkt på sjukhuset inför hemgång. Tidigare studier visar att arbetsterapeutiska insatser i det akuta stadiet har en betydelsefull funktion i återhämtningen av patientens ADL förmåga. Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring att genomföra patientarbetet på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning. Metod: Till studien valdes en... (More)
Bakgrund: I Sverige är sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och nedsättning av aktivitetsförmåga. Successivt har vården för ortopediska patienter utvecklats, vilket har resulterat i kortare vårdtider. Genom ADL-taxonomin och Assessment of Motor and Process Skills [AMPS] mobiliserar och kartlägger arbetsterapeuten patienterna direkt på sjukhuset inför hemgång. Tidigare studier visar att arbetsterapeutiska insatser i det akuta stadiet har en betydelsefull funktion i återhämtningen av patientens ADL förmåga. Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring att genomföra patientarbetet på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning. Metod: Till studien valdes en kvalitativ ansats med fokusgrupper som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: ADL-taxonomin utgjorde grunden i bedömningen, dock var deltagarna oeniga om nyttan. Tidsbrist och antal vårddagar var faktorer till varför deltagarna upplevde att det inte fanns utrymme till att tillämpa fler åtgärder eller använda andra bedömningsinstrument. Deltagarna var även frågande till vad som bör vara rätt fokus på en akutklinik för arbetsterapeuter. Konklusion: Deltagarna upplevde att de kände sig begränsande i rollen som arbetsterapeut till följd av att dem är verksamma på en akutavdelning. Fler studier behövs som belyser arbetsterapeutiska åtgärder på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Cathrine LU and Lyberg, Sara LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, bedömningsinstrument, akut ortopedisk slutenvårdsavdelning, arbetsterapeutiska åtgärder
language
Swedish
id
5432010
date added to LUP
2015-05-28 11:39:53
date last changed
2015-05-28 11:39:53
@misc{5432010,
 abstract   = {Bakgrund: I Sverige är sjukdomar i rörelseorganen den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning och nedsättning av aktivitetsförmåga. Successivt har vården för ortopediska patienter utvecklats, vilket har resulterat i kortare vårdtider. Genom ADL-taxonomin och Assessment of Motor and Process Skills [AMPS] mobiliserar och kartlägger arbetsterapeuten patienterna direkt på sjukhuset inför hemgång. Tidigare studier visar att arbetsterapeutiska insatser i det akuta stadiet har en betydelsefull funktion i återhämtningen av patientens ADL förmåga. Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring att genomföra patientarbetet på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning. Metod: Till studien valdes en kvalitativ ansats med fokusgrupper som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: ADL-taxonomin utgjorde grunden i bedömningen, dock var deltagarna oeniga om nyttan. Tidsbrist och antal vårddagar var faktorer till varför deltagarna upplevde att det inte fanns utrymme till att tillämpa fler åtgärder eller använda andra bedömningsinstrument. Deltagarna var även frågande till vad som bör vara rätt fokus på en akutklinik för arbetsterapeuter. Konklusion: Deltagarna upplevde att de kände sig begränsande i rollen som arbetsterapeut till följd av att dem är verksamma på en akutavdelning. Fler studier behövs som belyser arbetsterapeutiska åtgärder på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning.},
 author    = {Eriksson, Cathrine and Lyberg, Sara},
 keyword   = {arbetsterapi,bedömningsinstrument,akut ortopedisk slutenvårdsavdelning,arbetsterapeutiska åtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring patientarbetet på akut ortopedisk slutenvårdsavdelning},
 year     = {2015},
}