Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fördomar och okunskap – en kvalitativ studie om arbetsterapeutens roll inom den palliativa vården

Flink, Sofie LU and Palm, Christoffer LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Sedan 1970-talet har det forskats om hur arbetsterapi bidrar och främjar för individer i livets slutskede. Även om det är vanligt med verksamma arbetsterapeuter inom den palliativa vården måste mer forskning som stödjer professionen utvecklas för att stärka arbetsterapeutens betydelse inom den palliativa vården. Andra professioner inom vården samt verksamma arbetsterapeuter inom andra områden har en vag uppfattning om arbetsterapi inom palliativ vård och användning av aktivitet som intervention samt hur arbetsterapi främjar patienters välbefinnande i livets slutskede. Syftet: Att beskriva arbetsterapeutens roll inom palliativ vård och användning av aktivitet som intervention för individer med kort tid kvar i livet. Metod: Studien utfördes... (More)
Sedan 1970-talet har det forskats om hur arbetsterapi bidrar och främjar för individer i livets slutskede. Även om det är vanligt med verksamma arbetsterapeuter inom den palliativa vården måste mer forskning som stödjer professionen utvecklas för att stärka arbetsterapeutens betydelse inom den palliativa vården. Andra professioner inom vården samt verksamma arbetsterapeuter inom andra områden har en vag uppfattning om arbetsterapi inom palliativ vård och användning av aktivitet som intervention samt hur arbetsterapi främjar patienters välbefinnande i livets slutskede. Syftet: Att beskriva arbetsterapeutens roll inom palliativ vård och användning av aktivitet som intervention för individer med kort tid kvar i livet. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ ansats. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter som jobbar eller har jobbat inom palliativ vård. Analysen genomfördes enligt Graneheim & Lundmans metod - manifest innehållsanalys. I resultatet framkom det två huvudkategorier som beskrev arbetsterapeutens roll och interventioner. Den första huvudkategorin arbetsterapeutens roll inom palliativ vård beskrev vad som är viktigt att tänka på vid bemötande av svårt sjuka patienter. Den andra huvudkategorin avsaknad av aktivitetsbaserade interventioner inom palliativ vård beskrev arbetsterapeutens interventioner som utfördes ute i verksamheterna. Slutsats: Studien stärkte den forskning som redan finns och studien visade på att arbetsterapeuter inom palliativ vård upplevde att det finns okunskap och fördomar om arbetsterapi samt att aktivitetsbaserade interventioner inte användes i den utsträckning som önskades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flink, Sofie LU and Palm, Christoffer LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
klientcentrering, meningsfull aktivitet, livskvalitet, arbetsterapi, avancerad vård i hemmet, i livets slutskede
language
Swedish
id
5432045
date added to LUP
2015-05-28 11:37:51
date last changed
2015-05-28 11:37:51
@misc{5432045,
 abstract   = {Sedan 1970-talet har det forskats om hur arbetsterapi bidrar och främjar för individer i livets slutskede. Även om det är vanligt med verksamma arbetsterapeuter inom den palliativa vården måste mer forskning som stödjer professionen utvecklas för att stärka arbetsterapeutens betydelse inom den palliativa vården. Andra professioner inom vården samt verksamma arbetsterapeuter inom andra områden har en vag uppfattning om arbetsterapi inom palliativ vård och användning av aktivitet som intervention samt hur arbetsterapi främjar patienters välbefinnande i livets slutskede. Syftet: Att beskriva arbetsterapeutens roll inom palliativ vård och användning av aktivitet som intervention för individer med kort tid kvar i livet. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ ansats. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter som jobbar eller har jobbat inom palliativ vård. Analysen genomfördes enligt Graneheim & Lundmans metod - manifest innehållsanalys. I resultatet framkom det två huvudkategorier som beskrev arbetsterapeutens roll och interventioner. Den första huvudkategorin arbetsterapeutens roll inom palliativ vård beskrev vad som är viktigt att tänka på vid bemötande av svårt sjuka patienter. Den andra huvudkategorin avsaknad av aktivitetsbaserade interventioner inom palliativ vård beskrev arbetsterapeutens interventioner som utfördes ute i verksamheterna. Slutsats: Studien stärkte den forskning som redan finns och studien visade på att arbetsterapeuter inom palliativ vård upplevde att det finns okunskap och fördomar om arbetsterapi samt att aktivitetsbaserade interventioner inte användes i den utsträckning som önskades.},
 author    = {Flink, Sofie and Palm, Christoffer},
 keyword   = {klientcentrering,meningsfull aktivitet,livskvalitet,arbetsterapi,avancerad vård i hemmet,i livets slutskede},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fördomar och okunskap – en kvalitativ studie om arbetsterapeutens roll inom den palliativa vården},
 year     = {2015},
}