Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i team i kommunal hemsjukvård

Andersson, Linn LU and Skoglind, Evelina LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Det har visat sig att arbetsterapeutens roll i team kan vara otydlig både för arbetsterapeuten själv och för övriga professioner i teamet. Detta kan ses som problematiskt då tidigare studier visat på att ett effektivt teamarbete främjas av att varje professions kompetens får komma till sin fulla rätt. Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver sina erfarenheter av att arbeta i ett team med andra professioner. En kvalitativ ansats användes och datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer. Åtta arbetsterapeuter verksamma inom olika kommuner i södra Sverige deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes och resultatet visade på att deltagarna överlag beskrev teamarbete som något positivt. Hur... (More)
Det har visat sig att arbetsterapeutens roll i team kan vara otydlig både för arbetsterapeuten själv och för övriga professioner i teamet. Detta kan ses som problematiskt då tidigare studier visat på att ett effektivt teamarbete främjas av att varje professions kompetens får komma till sin fulla rätt. Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver sina erfarenheter av att arbeta i ett team med andra professioner. En kvalitativ ansats användes och datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer. Åtta arbetsterapeuter verksamma inom olika kommuner i södra Sverige deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes och resultatet visade på att deltagarna överlag beskrev teamarbete som något positivt. Hur väl teamarbetet fungerade ansåg påverkas av olika faktorer som framförallt berörde gruppens dynamik, engagemang och struktur. Deltagarna beskrev både positiva och negativa erfarenheter av bemötandet av deras profession och kompetens. De beskrev en känsla av att bli värdesatta, men ibland upplevdes det att deras specifika kunskap inte uppfattades i sin helhet av de andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Linn LU and Skoglind, Evelina LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälso- och sjukvårdsteam, arbetsterapi, teamarbete, bemötande, roller
language
Swedish
id
5432055
date added to LUP
2015-05-28 11:37:38
date last changed
2015-05-28 11:37:38
@misc{5432055,
 abstract   = {Det har visat sig att arbetsterapeutens roll i team kan vara otydlig både för arbetsterapeuten själv och för övriga professioner i teamet. Detta kan ses som problematiskt då tidigare studier visat på att ett effektivt teamarbete främjas av att varje professions kompetens får komma till sin fulla rätt. Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetsterapeuter beskriver sina erfarenheter av att arbeta i ett team med andra professioner. En kvalitativ ansats användes och datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer. Åtta arbetsterapeuter verksamma inom olika kommuner i södra Sverige deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes och resultatet visade på att deltagarna överlag beskrev teamarbete som något positivt. Hur väl teamarbetet fungerade ansåg påverkas av olika faktorer som framförallt berörde gruppens dynamik, engagemang och struktur. Deltagarna beskrev både positiva och negativa erfarenheter av bemötandet av deras profession och kompetens. De beskrev en känsla av att bli värdesatta, men ibland upplevdes det att deras specifika kunskap inte uppfattades i sin helhet av de andra.},
 author    = {Andersson, Linn and Skoglind, Evelina},
 keyword   = {hälso- och sjukvårdsteam,arbetsterapi,teamarbete,bemötande,roller},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i team i kommunal hemsjukvård},
 year     = {2015},
}