Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Några ensamstående mödrars upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen - En kvalitativ studie

Ottosson, Lotta LU and Persson, Madeleine LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Ensamstående mödrar upplever högre psykisk ohälsa, högre finansiell stress samt mindre livstillfredställelse och lycka i livet än mödrar i parförhållande. Ensamstående mödrar kan uppleva svårigheter med att kombinera familjerollen med arbetsrollen, exempelvis kan det vara att bli sen till hämtning på förskolan då arbetet dragit över tiden, detta kan minska känsla av livstillfredställelse och välbefinnande. En viktig aspekt för att uppleva välbefinnande och hälsa är att få utföra meningsfulla aktiviteter samt att ha en balans mellan dessa. Syftet med studien var att undersöka hur arbetande ensamstående mödrar upplever sin aktivitetsbalans i vardagen då kunskap om detta saknas. En kvalitativ ansats tillämpades med semistrukturerade... (More)
Ensamstående mödrar upplever högre psykisk ohälsa, högre finansiell stress samt mindre livstillfredställelse och lycka i livet än mödrar i parförhållande. Ensamstående mödrar kan uppleva svårigheter med att kombinera familjerollen med arbetsrollen, exempelvis kan det vara att bli sen till hämtning på förskolan då arbetet dragit över tiden, detta kan minska känsla av livstillfredställelse och välbefinnande. En viktig aspekt för att uppleva välbefinnande och hälsa är att få utföra meningsfulla aktiviteter samt att ha en balans mellan dessa. Syftet med studien var att undersöka hur arbetande ensamstående mödrar upplever sin aktivitetsbalans i vardagen då kunskap om detta saknas. En kvalitativ ansats tillämpades med semistrukturerade intervjuer där åtta personer intervjuades. Ett bekvämlighetsurval användes med förbestämda urvalskriterier. Data analyserades med hjälp av en innehållasanalys på latent nivå där sju kategorier framkom: barnen i fokus, Begränsad fri tid, stor tidsåtgång åt skötselaktiviteter och arbete, behov av delat ansvar, krävs planering, brist på återhämtning och ekonomin styr. Resultat visade på att deltagarna upplevde att mycket tid gick åt arbete och skötselaktiviteter samt att mycket tid och fokus lades på barnen. Temat som framkom var: en vardag präglad av aktivitetsobalans. Deltagarna upplevde inte att de fanns mycket tid över till fri tid som exempelvis träning, sociala aktiviteter eller egentid. Detta påverkade upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Lotta LU and Persson, Madeleine LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktivitet, aktivitets vetenskap, arbetsterapi, balans i vardagen
language
Swedish
id
5432070
date added to LUP
2015-05-28 11:37:25
date last changed
2015-05-28 11:37:25
@misc{5432070,
 abstract   = {Ensamstående mödrar upplever högre psykisk ohälsa, högre finansiell stress samt mindre livstillfredställelse och lycka i livet än mödrar i parförhållande. Ensamstående mödrar kan uppleva svårigheter med att kombinera familjerollen med arbetsrollen, exempelvis kan det vara att bli sen till hämtning på förskolan då arbetet dragit över tiden, detta kan minska känsla av livstillfredställelse och välbefinnande. En viktig aspekt för att uppleva välbefinnande och hälsa är att få utföra meningsfulla aktiviteter samt att ha en balans mellan dessa. Syftet med studien var att undersöka hur arbetande ensamstående mödrar upplever sin aktivitetsbalans i vardagen då kunskap om detta saknas. En kvalitativ ansats tillämpades med semistrukturerade intervjuer där åtta personer intervjuades. Ett bekvämlighetsurval användes med förbestämda urvalskriterier. Data analyserades med hjälp av en innehållasanalys på latent nivå där sju kategorier framkom: barnen i fokus, Begränsad fri tid, stor tidsåtgång åt skötselaktiviteter och arbete, behov av delat ansvar, krävs planering, brist på återhämtning och ekonomin styr. Resultat visade på att deltagarna upplevde att mycket tid gick åt arbete och skötselaktiviteter samt att mycket tid och fokus lades på barnen. Temat som framkom var: en vardag präglad av aktivitetsobalans. Deltagarna upplevde inte att de fanns mycket tid över till fri tid som exempelvis träning, sociala aktiviteter eller egentid. Detta påverkade upplevelsen av aktivitetsbalans i vardagen.},
 author    = {Ottosson, Lotta and Persson, Madeleine},
 keyword   = {aktivitet,aktivitets vetenskap,arbetsterapi,balans i vardagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några ensamstående mödrars upplevelse av aktivitetsbalans i vardagen - En kvalitativ studie},
 year     = {2015},
}