Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphandling på försvarsområdet – En granskning av Försvarets materielverk som upphandlande myndighet

Konow, David LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract
Public procurement in the sector of defence and security entails particular demands on both the legislation and the contracting authorities operating in the field. The legislation must be drafted in an appropriate way to give the contracting authorities the right tools to address the specific security requirements demanded. The contracting authorities must have the ability to translate the technical and security requirements of the object of procurement posed by the actors in the sector of defence and security into to such requirements as are compatible with the public procurement law.

This paper examines both the legal drafting as well as procurements carried out by the largest contracting authority in the defence and security sector... (More)
Public procurement in the sector of defence and security entails particular demands on both the legislation and the contracting authorities operating in the field. The legislation must be drafted in an appropriate way to give the contracting authorities the right tools to address the specific security requirements demanded. The contracting authorities must have the ability to translate the technical and security requirements of the object of procurement posed by the actors in the sector of defence and security into to such requirements as are compatible with the public procurement law.

This paper examines both the legal drafting as well as procurements carried out by the largest contracting authority in the defence and security sector in Sweden – the Swedish Defence Materiel Administration.

The conclusion of this essay is that the legislation appears to be well adapted to the various demands of the sector, with rules that allow a contracting authority to set high standards of security when conducting the procurement. However, there is some uncertainty as to when the law is to be applied; the scope of applicability of the legislation is limited in an appropriate way, but not as clearly defined, which can lead to problems in the “grey-area” cases.

The Swedish Defence Materiel Administration, however, appear to be less well suited to carry out the procurements of defence materiel in accordance with the requirements prescribed by law. The Swedish Defence Materiel Administration tends to violate the provisions of the law in a relatively high degree, often due to underlying political motives. (Less)
Abstract (Swedish)
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet medför särskilda krav på såväl lagstiftningen som på de upphandlande myndigheter som är verksamma inom området. Lagstiftningen måste vara utformad på ett ändamålsenligt vis för att ge de upphandlande myndigheterna rätt verktyg för att hantera de särskilda säkerhetskrav som följer av områdets natur. De upphandlande myndigheterna måste ha förmåga att översätta de tekniska och säkerhetsmässiga krav på upphandlingsföremålet som aktörerna på försvars- och säkerhetsområdet ställer till sådana krav som är förenliga med upphandlingslagstiftningen.

Denna uppsats granskar såväl lagstiftningens utformning som den största upphandlande myndigheten på försvars- och säkerhetsområdet – Försvarets... (More)
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet medför särskilda krav på såväl lagstiftningen som på de upphandlande myndigheter som är verksamma inom området. Lagstiftningen måste vara utformad på ett ändamålsenligt vis för att ge de upphandlande myndigheterna rätt verktyg för att hantera de särskilda säkerhetskrav som följer av områdets natur. De upphandlande myndigheterna måste ha förmåga att översätta de tekniska och säkerhetsmässiga krav på upphandlingsföremålet som aktörerna på försvars- och säkerhetsområdet ställer till sådana krav som är förenliga med upphandlingslagstiftningen.

Denna uppsats granskar såväl lagstiftningens utformning som den största upphandlande myndigheten på försvars- och säkerhetsområdet – Försvarets materielverks – genomförda upphandlingar.

Uppsatsens slutsats är att lagstiftningen förefaller vara väl anpassad till områdets förutsättningar, med regler som tillåter en upphandlande myndighet att ställa höga krav på säkerhet vid en upphandling. Däremot råder det en viss oklarhet kring när lagstiftningen skall tillämpas; tillämpningsområdet är visserligen väl avgränsat, men inte lika väl definierat, vilket kan leda till problem i gråzonsfall.

Försvarets materielverk förefaller däremot inte vara lika väl lämpade att genomföra de upphandlingar som åligger myndigheten, i enlighet med de krav som lagen uppställer. Myndigheten tenderar att bryta mot lagstiftningens bestämmelser i relativt hög utsträckning, inte sällan på grund av bakomliggande politiska motiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Konow, David LU
supervisor
organization
alternative title
Defence procurement – A review of the Swedish Defence Materiel Administration as a contracting authority
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, förvaltningsrätt, upphandlingsrätt, försvarsupphandling, LUFS
language
Swedish
id
5432412
date added to LUP
2015-06-11 20:31:12
date last changed
2015-06-11 20:31:12
@misc{5432412,
 abstract   = {Public procurement in the sector of defence and security entails particular demands on both the legislation and the contracting authorities operating in the field. The legislation must be drafted in an appropriate way to give the contracting authorities the right tools to address the specific security requirements demanded. The contracting authorities must have the ability to translate the technical and security requirements of the object of procurement posed by the actors in the sector of defence and security into to such requirements as are compatible with the public procurement law.

This paper examines both the legal drafting as well as procurements carried out by the largest contracting authority in the defence and security sector in Sweden – the Swedish Defence Materiel Administration.

The conclusion of this essay is that the legislation appears to be well adapted to the various demands of the sector, with rules that allow a contracting authority to set high standards of security when conducting the procurement. However, there is some uncertainty as to when the law is to be applied; the scope of applicability of the legislation is limited in an appropriate way, but not as clearly defined, which can lead to problems in the “grey-area” cases.

The Swedish Defence Materiel Administration, however, appear to be less well suited to carry out the procurements of defence materiel in accordance with the requirements prescribed by law. The Swedish Defence Materiel Administration tends to violate the provisions of the law in a relatively high degree, often due to underlying political motives.},
 author    = {Konow, David},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,förvaltningsrätt,upphandlingsrätt,försvarsupphandling,LUFS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandling på försvarsområdet – En granskning av Försvarets materielverk som upphandlande myndighet},
 year     = {2015},
}