Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Trafikskaderätt - En jämförelse mellan New York och Sveriges obligatoriska system vid försäkring av motorfordon

Olsson, Patricia LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen utgår från en jämförelse av de obligatoriska försäkringarna för motorfordon i delstaten New York respektive Sverige med fokus på det så kallade no-fault systemet. I uppsatsen behandlas ansvarsformen ”strikt ansvar” samt de bakomliggande syftena med införandet av no-fault systemet. Uppsatsen redogör även för New Yorks och Sveriges materiella rättsregler för de obligatoriska försäkringarna för motorfordon och trafikförsäkringen.

Likheterna i försäkringssystemen finns främst i de övergripande och bakomliggande syftena med no-fault systemet och den obligatoriska försäkringens roll avseende ersättning för skador uppkomna i trafik. Motivet bakom ett strikt ansvar vid ersättandet av personskador kopplade till en obligatorisk... (More)
Den här uppsatsen utgår från en jämförelse av de obligatoriska försäkringarna för motorfordon i delstaten New York respektive Sverige med fokus på det så kallade no-fault systemet. I uppsatsen behandlas ansvarsformen ”strikt ansvar” samt de bakomliggande syftena med införandet av no-fault systemet. Uppsatsen redogör även för New Yorks och Sveriges materiella rättsregler för de obligatoriska försäkringarna för motorfordon och trafikförsäkringen.

Likheterna i försäkringssystemen finns främst i de övergripande och bakomliggande syftena med no-fault systemet och den obligatoriska försäkringens roll avseende ersättning för skador uppkomna i trafik. Motivet bakom ett strikt ansvar vid ersättandet av personskador kopplade till en obligatorisk försäkring ligger i att skydda personer som vistas i den farliga trafiken. I både New York och Sverige har lagstiftaren valt att låta skador uppkomna i trafik ersättas genom försäkringslösningar istället för genom skadeståndsrätten. De stora skillnaderna ligger i jämförelsen av de materiella rättsreglerna. Den största skillnaden materiellt är att New Yorks obligatoriska försäkring för motorfordon består av tre olika försäkringar, en no-fault försäkring, en ansvarsförsäkring och en försäkring för trafikolyckor
Med oförsäkrade fordon medan den svenska obligatoriska försäkringen endast består av en försäkring, trafikförsäkringen.

Konklusionen är att skadeståndsrätten har en dominerande ställning och att no-fault systemets har upphört att utvecklas i New York bland annat på grund av en stark advokatkår och att systemet inte anses ha några preventiva effekter. I Sverige går utvecklingen i motsatt riktning där försäkringsrätten och no-fault systemet underminerat skadeståndets roll och etablerat sig som den primära ersättningskällan för skador. (Less)
Popular Abstract
This thesis deals with the comparison of mandatory statutory requirements for insurance policies for motor vehicles as they are structured in the insurance legislation in the State of New York and in Sweden. The primary goal is to compare the no-fault systems in these legislations as well as the overall differences in structure of the insurance laws governing insurances for motor vehicles.

The similarities between the insurance systems lie primarily in their common underlying purpose of creating an effective compensation system for individuals who suffer bodily injuries as the result of a motor vehicle accident. The State of New York and Sweden have both chosen an insurance solution called no-fault, which consists of, strict liability... (More)
This thesis deals with the comparison of mandatory statutory requirements for insurance policies for motor vehicles as they are structured in the insurance legislation in the State of New York and in Sweden. The primary goal is to compare the no-fault systems in these legislations as well as the overall differences in structure of the insurance laws governing insurances for motor vehicles.

The similarities between the insurance systems lie primarily in their common underlying purpose of creating an effective compensation system for individuals who suffer bodily injuries as the result of a motor vehicle accident. The State of New York and Sweden have both chosen an insurance solution called no-fault, which consists of, strict liability connected to a mandatory insurance. The motive behind this system lies in the need to protect individuals in the dangerous traffic environment. The no-fault system offers them a guaranteed right for compensation for any bodily injuries occurring as the result of a motor vehicle accident. Both the State of New York and Sweden have fulfilled this purpose by further developing the insurance systems instead of further developing the tort systems.

When comparing the statutory mandatory insurances, one big difference between the insurance legislation in New York and in Sweden can be seen. In New York there are required three separate insurance policies, the no-fault insurance, the liability insurance and the uninsured motorists insurance. In Sweden there is only one required insurance, called “trafikförsäkring”.

The conclusions drawn through the comparison are that the tort system and litigation system continue to play a dominant part as a source for compensation for bodily injuries in New York. This manly stems from the existence of a strong bar of litigators as well as the no-fault systems compensatory restrictions. In Sweden the development of insurance solutions as the primary source for recovery is growing stronger and stronger especially with regard to injuries sustained in motor vehicle accidents. In Sweden today the tort system plays a minimal role and is rarely used as a form to obtain compensation for these injuries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Patricia LU
supervisor
organization
alternative title
Insurance Law - A comparison between the State of New York and Swedens statutory mandatory insurances for motor vehicles
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
5432529
date added to LUP
2015-06-17 12:59:59
date last changed
2015-06-18 14:04:24
@misc{5432529,
 abstract   = {Den här uppsatsen utgår från en jämförelse av de obligatoriska försäkringarna för motorfordon i delstaten New York respektive Sverige med fokus på det så kallade no-fault systemet. I uppsatsen behandlas ansvarsformen ”strikt ansvar” samt de bakomliggande syftena med införandet av no-fault systemet. Uppsatsen redogör även för New Yorks och Sveriges materiella rättsregler för de obligatoriska försäkringarna för motorfordon och trafikförsäkringen.

Likheterna i försäkringssystemen finns främst i de övergripande och bakomliggande syftena med no-fault systemet och den obligatoriska försäkringens roll avseende ersättning för skador uppkomna i trafik. Motivet bakom ett strikt ansvar vid ersättandet av personskador kopplade till en obligatorisk försäkring ligger i att skydda personer som vistas i den farliga trafiken. I både New York och Sverige har lagstiftaren valt att låta skador uppkomna i trafik ersättas genom försäkringslösningar istället för genom skadeståndsrätten. De stora skillnaderna ligger i jämförelsen av de materiella rättsreglerna. Den största skillnaden materiellt är att New Yorks obligatoriska försäkring för motorfordon består av tre olika försäkringar, en no-fault försäkring, en ansvarsförsäkring och en försäkring för trafikolyckor 
Med oförsäkrade fordon medan den svenska obligatoriska försäkringen endast består av en försäkring, trafikförsäkringen. 

Konklusionen är att skadeståndsrätten har en dominerande ställning och att no-fault systemets har upphört att utvecklas i New York bland annat på grund av en stark advokatkår och att systemet inte anses ha några preventiva effekter. I Sverige går utvecklingen i motsatt riktning där försäkringsrätten och no-fault systemet underminerat skadeståndets roll och etablerat sig som den primära ersättningskällan för skador.},
 author    = {Olsson, Patricia},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trafikskaderätt - En jämförelse mellan New York och Sveriges obligatoriska system vid försäkring av motorfordon},
 year     = {2015},
}