Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus

Grahn, Josefin LU (2015) In VBEL VBEL01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Problemställning:
Vilka möjligheter och problem finns vid energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus?

Hur arbetar man i det studerade fallföretaget med energi- och miljöfrågor i sina flerbostadshus för att bidra till en hållbar utveckling och för att nå de uppsatta miljömålen?

Syfte: Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter men även hinder det finns vid energieffektivisering av de flerbostadshus som tillhör rekordåren.
Syftet är också att studera ett specifikt fastighetsbolag för att ta reda på hur de arbetar för att bidra till att miljömålen uppnås och för att främja en hållbar utveckling.

Metod: Metoden bygger dels på en litteraturstudie där en sammanställning har gjorts för att ta reda på de... (More)
Problemställning:
Vilka möjligheter och problem finns vid energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus?

Hur arbetar man i det studerade fallföretaget med energi- och miljöfrågor i sina flerbostadshus för att bidra till en hållbar utveckling och för att nå de uppsatta miljömålen?

Syfte: Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter men även hinder det finns vid energieffektivisering av de flerbostadshus som tillhör rekordåren.
Syftet är också att studera ett specifikt fastighetsbolag för att ta reda på hur de arbetar för att bidra till att miljömålen uppnås och för att främja en hållbar utveckling.

Metod: Metoden bygger dels på en litteraturstudie där en sammanställning har gjorts för att ta reda på de möjligheter och problem som finns vid energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus.
Rapporten bygger även på en mindre fallstudie och intervjustudie för att undersöka hur ett utvalt fastighetsbolag i Malmö, MKB Fastighets AB, arbetar och tänker kring energieffektivisering och möjligheterna att uppnå de uppsatta energimålen.

Slutsats: Möjligheterna att energieffektivisera rekordårens fler-bostadshus finns och studien visar på att det är fullt möjligt. Inte minst visar några av de praktiska åtgärdsexemplen på hur energieffektivisering kan gå till i verkligheten samt vad effekterna kan bli. Studien visar på effekter av flera olika energieffektiviserande åtgärder. Hur mycket en åtgärd sänker energianvändningen är olika i olika byggnader.
Det största problemet är att få lönsamhet i investeringarna för att energieffektivisera och finansieringen för att genomföra åtgärderna är en av de stora svårigheterna som finns.
Ett annat hinder för energieffektivisering som studien visar på är att det finns en brist på arbetskraft med rätt kunskap. Det är viktigt att arbeta med att sprida den information och kunskap som finns för att underlätta arbetet med energieffektivisering.
Det studerade fallföretaget arbetar aktivt med miljö- och energifrågor och vill vara en förebild för andra fastighetsbolag. MKB Fastighets AB är Malmö Stads bolag och arbetar därför mot målet om en minskning av energianvändningen på 30 procent till år 2020 istället för 20 procent som riksdagen satt upp som mål. Förutom detta har MKB egna uppsatta etappmål längs vägen och för att nå målen försöker man energieffektivisera i så stor grad som möjligt då man genomför underhållsåtgärder i sina hus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grahn, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
Energy efficiency of apartment buildings built during the years 1961-1975
course
VBEL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rekordåren, miljonprogrammet, energieffektivisering, flerbostadshus, miljömål, hållbar utveckling, god bebyggd miljö
publication/series
VBEL
report number
15/9009-SE
language
Swedish
id
5432685
date added to LUP
2015-06-04 14:01:12
date last changed
2015-06-04 14:08:25
@misc{5432685,
 abstract   = {Problemställning: 
Vilka möjligheter och problem finns vid energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus?

Hur arbetar man i det studerade fallföretaget med energi- och miljöfrågor i sina flerbostadshus för att bidra till en hållbar utveckling och för att nå de uppsatta miljömålen? 

Syfte: Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter men även hinder det finns vid energieffektivisering av de flerbostadshus som tillhör rekordåren. 
Syftet är också att studera ett specifikt fastighetsbolag för att ta reda på hur de arbetar för att bidra till att miljömålen uppnås och för att främja en hållbar utveckling. 

Metod: Metoden bygger dels på en litteraturstudie där en sammanställning har gjorts för att ta reda på de möjligheter och problem som finns vid energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus. 
Rapporten bygger även på en mindre fallstudie och intervjustudie för att undersöka hur ett utvalt fastighetsbolag i Malmö, MKB Fastighets AB, arbetar och tänker kring energieffektivisering och möjligheterna att uppnå de uppsatta energimålen.

Slutsats: Möjligheterna att energieffektivisera rekordårens fler-bostadshus finns och studien visar på att det är fullt möjligt. Inte minst visar några av de praktiska åtgärdsexemplen på hur energieffektivisering kan gå till i verkligheten samt vad effekterna kan bli. Studien visar på effekter av flera olika energieffektiviserande åtgärder. Hur mycket en åtgärd sänker energianvändningen är olika i olika byggnader.
Det största problemet är att få lönsamhet i investeringarna för att energieffektivisera och finansieringen för att genomföra åtgärderna är en av de stora svårigheterna som finns. 
Ett annat hinder för energieffektivisering som studien visar på är att det finns en brist på arbetskraft med rätt kunskap. Det är viktigt att arbeta med att sprida den information och kunskap som finns för att underlätta arbetet med energieffektivisering. 
Det studerade fallföretaget arbetar aktivt med miljö- och energifrågor och vill vara en förebild för andra fastighetsbolag. MKB Fastighets AB är Malmö Stads bolag och arbetar därför mot målet om en minskning av energianvändningen på 30 procent till år 2020 istället för 20 procent som riksdagen satt upp som mål. Förutom detta har MKB egna uppsatta etappmål längs vägen och för att nå målen försöker man energieffektivisera i så stor grad som möjligt då man genomför underhållsåtgärder i sina hus.},
 author    = {Grahn, Josefin},
 keyword   = {Rekordåren,miljonprogrammet,energieffektivisering,flerbostadshus,miljömål,hållbar utveckling,god bebyggd miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {VBEL},
 title    = {Energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus},
 year     = {2015},
}