Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det intraoperativa samspelet Betydelsen av operationssjuksköterskans samspel med patienten under lokal- och regional anestesi

Olsson Widjaja, Alma LU and Hasselberg, Isabell LU (2015) OPSM50 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vid lokal- och regional anestesi är det viktigt att vårdpersonalen som finns med intraoperativt kan stödja och bekräfta patienten då denne inte längre innehar full kontroll över sin kropp. Syfte: Det övergripande syftet med studien var att studera operationssjuksköterskans intraoperativa samspel med patienten vid lokal- och regional anestesi. Metod: En icke deltagande observationsstudie med kvalitativ ansats valdes som metod. Data insamlades och analyserades utifrån 27 operationer, totalt 12 operationssjuksköterskor, på två olika sjukhus som valdes av koordinator utifrån studiens syfte och inklusionskriterier. Insamlad data analyserades utifrån en manifest och en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskriver hur... (More)
Bakgrund: Vid lokal- och regional anestesi är det viktigt att vårdpersonalen som finns med intraoperativt kan stödja och bekräfta patienten då denne inte längre innehar full kontroll över sin kropp. Syfte: Det övergripande syftet med studien var att studera operationssjuksköterskans intraoperativa samspel med patienten vid lokal- och regional anestesi. Metod: En icke deltagande observationsstudie med kvalitativ ansats valdes som metod. Data insamlades och analyserades utifrån 27 operationer, totalt 12 operationssjuksköterskor, på två olika sjukhus som valdes av koordinator utifrån studiens syfte och inklusionskriterier. Insamlad data analyserades utifrån en manifest och en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskriver hur operationssjuk-sköterskan genom verbal och icke-verbal kommunikation skapar en relation med patienten och värnar om en säker miljö genom trygghetsfrämjande omvårdnad. Denna upprätthåller relationen samtidigt som patienten handleds under den intraoperativa fasen. Resultatet visar även att operationssjuksköterskan ibland inte bemöter patienten verbalt eller icke-verbalt i det intraoperativa skedet. Detta kunde bero på att operationssjuksköterskan hade få möjligheter i vissa situationer att skapa och underhålla ett samspel. Konklusioner: I de flesta fall föreligger ett väl utvecklat samspel operationssjuksköterska och patient emellan i motsats till den förutfattade mening som förekom på de kontaktade operationsavdelningarna, nämligen att det inte existerade något samspel. Detta samspel tog form och utvecklades utifrån patientens gensvar. Ibland har dock autonomin försummats och patienten behandlades då som ett objekt av vårdpersonalen. Dessa brister kan troligen förklaras av högt arbetstempo, samt olika barriärer mellan patient och operationssjuksköterska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson Widjaja, Alma LU and Hasselberg, Isabell LU
supervisor
organization
alternative title
Det intraoperativa samspelet
course
OPSM50 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Samspel, operationssjuksköterska, patient, lokal- och regional anestesi
language
Swedish
id
5433468
date added to LUP
2015-06-16 15:58:29
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{5433468,
 abstract   = {Bakgrund: Vid lokal- och regional anestesi är det viktigt att vårdpersonalen som finns med intraoperativt kan stödja och bekräfta patienten då denne inte längre innehar full kontroll över sin kropp. Syfte: Det övergripande syftet med studien var att studera operationssjuksköterskans intraoperativa samspel med patienten vid lokal- och regional anestesi. Metod: En icke deltagande observationsstudie med kvalitativ ansats valdes som metod. Data insamlades och analyserades utifrån 27 operationer, totalt 12 operationssjuksköterskor, på två olika sjukhus som valdes av koordinator utifrån studiens syfte och inklusionskriterier. Insamlad data analyserades utifrån en manifest och en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskriver hur operationssjuk-sköterskan genom verbal och icke-verbal kommunikation skapar en relation med patienten och värnar om en säker miljö genom trygghetsfrämjande omvårdnad. Denna upprätthåller relationen samtidigt som patienten handleds under den intraoperativa fasen. Resultatet visar även att operationssjuksköterskan ibland inte bemöter patienten verbalt eller icke-verbalt i det intraoperativa skedet. Detta kunde bero på att operationssjuksköterskan hade få möjligheter i vissa situationer att skapa och underhålla ett samspel. Konklusioner: I de flesta fall föreligger ett väl utvecklat samspel operationssjuksköterska och patient emellan i motsats till den förutfattade mening som förekom på de kontaktade operationsavdelningarna, nämligen att det inte existerade något samspel. Detta samspel tog form och utvecklades utifrån patientens gensvar. Ibland har dock autonomin försummats och patienten behandlades då som ett objekt av vårdpersonalen. Dessa brister kan troligen förklaras av högt arbetstempo, samt olika barriärer mellan patient och operationssjuksköterska.},
 author    = {Olsson Widjaja, Alma and Hasselberg, Isabell},
 keyword   = {Samspel,operationssjuksköterska,patient,lokal- och regional anestesi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det intraoperativa samspelet Betydelsen av operationssjuksköterskans samspel med patienten under lokal- och regional anestesi},
 year     = {2015},
}