Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avbruten kognitiv beteendeterapi - en kvalitativ studie om patienters upplevelser

Fahlström, Johan LU and Caspar, Christina LU (2015) PPTN76 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur patienter som avbrutit kognitiv beteendeterapi upplevde sin terapi med fokus på alliansen och interventionerna. Syftet innefattade också att belysa hur deras upplevelser av terapin var relaterade till beslutet att avbryta terapin. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer. Materialet analyserades med tematisk analys och tio teman identifierades. I resultatet identifierades två huvudgrupper. En grupp som upplevde att behovet av terapi försvann tidigt och som därav inte upplevde terapin som meningsfull och avbröt. En annan grupp som upplevde att de hade ett fortsatt behov av terapi men upplevde inte att den terapi de påbörjat erbjöd dem vad de var i behov av eller... (More)
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur patienter som avbrutit kognitiv beteendeterapi upplevde sin terapi med fokus på alliansen och interventionerna. Syftet innefattade också att belysa hur deras upplevelser av terapin var relaterade till beslutet att avbryta terapin. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer. Materialet analyserades med tematisk analys och tio teman identifierades. I resultatet identifierades två huvudgrupper. En grupp som upplevde att behovet av terapi försvann tidigt och som därav inte upplevde terapin som meningsfull och avbröt. En annan grupp som upplevde att de hade ett fortsatt behov av terapi men upplevde inte att den terapi de påbörjat erbjöd dem vad de var i behov av eller mådde sämre av terapin. De var antingen missnöjda med terapeuten och alliansen med denne, eller med interventionerna, och avbröt därför. Slutsats blev att det var svårt att prata om personer som avbrutit terapi som en sammanhållen grupp där problemet betraktades på ett likartat sätt. Istället framstod avbrytandet av terapin i första gruppen som önskvärt medan det i den andra gruppen var ett problem där det behövdes mer kunskap. (Less)
Abstract
The aim of this qualitative study was to examine how patients who dropped out of cognitive behavioral therapy experienced their therapy – focusing on the alliance and the interventions – and to illustrate how their experiences of therapy related to the decision to drop out. Semi-structured interviews were conducted with eight people. The material was analysed using thematic analysis, and ten themes were identified. Two main groups were identified: One group experienced that the need for therapy disappeared early on, and hence did not deem the therapy meaningful and dropped out. The other group experienced that they had a continued need for therapy, but did not feel that the therapy they had begun offered them what they needed or that it... (More)
The aim of this qualitative study was to examine how patients who dropped out of cognitive behavioral therapy experienced their therapy – focusing on the alliance and the interventions – and to illustrate how their experiences of therapy related to the decision to drop out. Semi-structured interviews were conducted with eight people. The material was analysed using thematic analysis, and ten themes were identified. Two main groups were identified: One group experienced that the need for therapy disappeared early on, and hence did not deem the therapy meaningful and dropped out. The other group experienced that they had a continued need for therapy, but did not feel that the therapy they had begun offered them what they needed or that it made them feel worse. They were dissatisfied either with the therapist, the alliance or the interventions, and therefore dropped out. The conclusion was that it was difficult to talk about the dropouts as a cohesive group with similar issues. Instead, the dropping out of therapy in the first group seemed desirable, whereas, in the second group, it was a problem requiring further knowledge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fahlström, Johan LU and Caspar, Christina LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
thematic analysis, experience of therapy, psychotherapy dropout, cognitive behavioral therapy, semi-structured interview, avbrytande av psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, upplevelser av terapi, tematisk analys, semistrukturerad intervju
language
Swedish
id
5433916
date added to LUP
2015-05-29 16:22:38
date last changed
2015-05-29 16:22:38
@misc{5433916,
 abstract   = {The aim of this qualitative study was to examine how patients who dropped out of cognitive behavioral therapy experienced their therapy – focusing on the alliance and the interventions – and to illustrate how their experiences of therapy related to the decision to drop out. Semi-structured interviews were conducted with eight people. The material was analysed using thematic analysis, and ten themes were identified. Two main groups were identified: One group experienced that the need for therapy disappeared early on, and hence did not deem the therapy meaningful and dropped out. The other group experienced that they had a continued need for therapy, but did not feel that the therapy they had begun offered them what they needed or that it made them feel worse. They were dissatisfied either with the therapist, the alliance or the interventions, and therefore dropped out. The conclusion was that it was difficult to talk about the dropouts as a cohesive group with similar issues. Instead, the dropping out of therapy in the first group seemed desirable, whereas, in the second group, it was a problem requiring further knowledge.},
 author    = {Fahlström, Johan and Caspar, Christina},
 keyword   = {thematic analysis,experience of therapy,psychotherapy dropout,cognitive behavioral therapy,semi-structured interview,avbrytande av psykoterapi,kognitiv beteendeterapi,upplevelser av terapi,tematisk analys,semistrukturerad intervju},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avbruten kognitiv beteendeterapi - en kvalitativ studie om patienters upplevelser},
 year     = {2015},
}