Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett nytt bolagsskattesystem -Förslaget som kan fälla fastighetsbranschen

Mujanovic, Mujo LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Ett aktuellt förslag från Företagsskattekommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. De nya reglerna ska öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, samt om möjligt ersätta de nuvarande reglerna för ränteavdragsbegränsningar.

Förslaget som lämnats in består av två förslag, huvudförslaget samt det alternativa förslaget. Huvudförslaget är det som kommer behandlas i uppsatsen då det troligtvis blir huvudförslaget som kommer ligga till grund för eventuell lagstiftning. Huvudförslaget består av två delar. I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras.... (More)
Ett aktuellt förslag från Företagsskattekommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. De nya reglerna ska öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, samt om möjligt ersätta de nuvarande reglerna för ränteavdragsbegränsningar.

Förslaget som lämnats in består av två förslag, huvudförslaget samt det alternativa förslaget. Huvudförslaget är det som kommer behandlas i uppsatsen då det troligtvis blir huvudförslaget som kommer ligga till grund för eventuell lagstiftning. Huvudförslaget består av två delar. I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras. Ränteavdraget slopas för företag med negativa finansnetton. Begränsningen av ränteavdrag leder således till en ökad beskattningsbar inkomst.

Den andra delen av huvudförslaget gäller ett schablonmässigt beräknat avdrag för alla finansieringskostnader, ett så kallat finansieringsavdrag, som uppgår till 25 procent av företagets skattemässiga resultat. Avdraget får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte. Ett sådant finansieringsavdrag motsvarar en sänkning av bolagsskattesatsen med 5.5 procentenheter.

Det man vill uppnå är att det nya systemet ska leda till en mer neutral beskattning mellan eget och lånat kapital. Neutraliteten leder förhoppningsvis till att skattesystemet inte ska snedvrida de investerings- och finansieringsbeslut som företagen tar. Den skattebelastningen som ett företag kommer att få med det nya förslaget kommer påverkas av företagets lönsamhet samt belåningsgrad. Således kommer olika branscher att påverkas olikt. Fastighetsbranschen blir en av de stora förlorarna enligt det nya förslaget, då det är en bransch som i stora drag använder sig av lånat kapital. (Less)
Abstract
A current report from the Swedish Committee on Corporate Taxation suggests an introduction of a new system of corporate taxation. The new regulations are supposed to increase fiscal neutrality between the taxation of equity and debt, and also potentially replace the existing interest deduction legislation.

The report consists of two proposals, the main proposal and an alternate proposal. The main proposal is the part that will be addressed mostly in this essay because it is also the recommended one, and most likely the main proposal will be the basis for any new legislation. The main proposal it self consists of two parts. In the first part deductions for interest expenditure and other financial costs will be limited to only allow... (More)
A current report from the Swedish Committee on Corporate Taxation suggests an introduction of a new system of corporate taxation. The new regulations are supposed to increase fiscal neutrality between the taxation of equity and debt, and also potentially replace the existing interest deduction legislation.

The report consists of two proposals, the main proposal and an alternate proposal. The main proposal is the part that will be addressed mostly in this essay because it is also the recommended one, and most likely the main proposal will be the basis for any new legislation. The main proposal it self consists of two parts. In the first part deductions for interest expenditure and other financial costs will be limited to only allow deductions for financial costs for which there is a corresponding financial income. Deductions for net financial costs will not be possible. The limited possibility of deductions for interest expenditure will lead to an increased taxable income for the affected.

The second part of the main proposal refers to a standard deduction that will be imposed on all financial costs, a financing deduction (finansieringsavdrag), that amounts to 25 per cent of the company’s taxable profit. This deduction will be allowed regardless of whether the company has financial costs or nor. The financing deduction corresponds to a reduction of the corporate tax rate by 5.5 percentage points.

The new system aspires to a more neutral taxation between equity and debt. The neutrality will hopefully lead to less distortion regarding a company’s investment- and funding decisions.
The tax burden the new proposal brings will affect a company’s profitability as well as its loan to value ration. The real estate industry will be one of the most affected industries pursuant the new proposals due to their need debt and loans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mujanovic, Mujo LU
supervisor
organization
alternative title
A new system of corporate taxation - The proposal that can be the end of the real estate business
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, ränteavdrag
language
Swedish
id
5433961
date added to LUP
2015-06-05 13:22:27
date last changed
2015-06-05 13:22:27
@misc{5433961,
 abstract   = {A current report from the Swedish Committee on Corporate Taxation suggests an introduction of a new system of corporate taxation. The new regulations are supposed to increase fiscal neutrality between the taxation of equity and debt, and also potentially replace the existing interest deduction legislation.

The report consists of two proposals, the main proposal and an alternate proposal. The main proposal is the part that will be addressed mostly in this essay because it is also the recommended one, and most likely the main proposal will be the basis for any new legislation. The main proposal it self consists of two parts. In the first part deductions for interest expenditure and other financial costs will be limited to only allow deductions for financial costs for which there is a corresponding financial income. Deductions for net financial costs will not be possible. The limited possibility of deductions for interest expenditure will lead to an increased taxable income for the affected.

The second part of the main proposal refers to a standard deduction that will be imposed on all financial costs, a financing deduction (finansieringsavdrag), that amounts to 25 per cent of the company’s taxable profit. This deduction will be allowed regardless of whether the company has financial costs or nor. The financing deduction corresponds to a reduction of the corporate tax rate by 5.5 percentage points.

The new system aspires to a more neutral taxation between equity and debt. The neutrality will hopefully lead to less distortion regarding a company’s investment- and funding decisions.
The tax burden the new proposal brings will affect a company’s profitability as well as its loan to value ration. The real estate industry will be one of the most affected industries pursuant the new proposals due to their need debt and loans.},
 author    = {Mujanovic, Mujo},
 keyword   = {Skatterätt,ränteavdrag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett nytt bolagsskattesystem -Förslaget som kan fälla fastighetsbranschen},
 year     = {2015},
}