Advanced

Please state your age - An evaluation of the age assessment of unaccompanied minors seeking international protection in Sweden and whether such practice is in compliance with international and regional obligations

Hansson, Nina LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det är vanligt förekommande att stater utför åldersbedömningar av ensamkommande barn när de ansökt om internationellt skydd. Då Sverige är den medlemstat som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa är det särskilt vanligt att åldersutredningar behöver utföras varvid det ämnar sig att närmare granska Sveriges tillvägagångssätt för en sådan åldersbedömning. Syftet med denna uppsats är att utreda den åldersbedömningen av ensamkommande barn som görs i Sverige samt att undersöka till vilken grad bedömning utförs i förenlighet med Sveriges internationella och svenska åttagande. För att utföra en sådan bedömning så kommer jag att detaljstudera samt dekonstruera de rättsliga skyldigheter, såsom bevisbörde regler, tvivelsmålets fördel... (More)
Det är vanligt förekommande att stater utför åldersbedömningar av ensamkommande barn när de ansökt om internationellt skydd. Då Sverige är den medlemstat som tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa är det särskilt vanligt att åldersutredningar behöver utföras varvid det ämnar sig att närmare granska Sveriges tillvägagångssätt för en sådan åldersbedömning. Syftet med denna uppsats är att utreda den åldersbedömningen av ensamkommande barn som görs i Sverige samt att undersöka till vilken grad bedömning utförs i förenlighet med Sveriges internationella och svenska åttagande. För att utföra en sådan bedömning så kommer jag att detaljstudera samt dekonstruera de rättsliga skyldigheter, såsom bevisbörde regler, tvivelsmålets fördel och barnets bästa för att undersöka på vilket sätt de påverkar det skydd som erbjuds det ensamkommande barnet.

Att bli ansedd som en vuxen i stället för minderårig har allvarliga konsekvenser för det ensamkommande barnet och dess liv. Att bli ansedd som barn kan många gånger påverka utgången på ens uppehållstillståndsprövning, ens möjligheten att familjeåterförening, utbildning, hälso- och sjukvård, boende samt att inte överföras till en annan memlemsstat, för att nämna några. Sökanden har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik och de metoder som finns tillgängliga för hen är identitetshandlingar, hens uttalande samt resultatet av en medicinsk ålderbedömning som består av röntgenbilder tagna av tänder samt handledsskelettet. De bevis som tilläggs målet av sökande och Migrationsverket måste Migrationsdomstolarna utvärdera och avväga mot varandra samt fastställa dess bevisvärde.

Uppsatsen visar att när det kommre till åldersbedömningar av ensamkommande barn, överensstämmer Sveriges förfarande till största del med Sveriges åttagande men dock inte fullt ut. Efter att ha genomfört en empirisk studie av tillämpningen av nämnda åtaganden, blev resultatet att det är varierad grad av efterlevnanded, men sammantaget kan det sägas att alla de fall som studerats försummade principerna om tvivelmålets fördel och barnets bästa samt många domar gav ett högt och ofta avgörande bevisvärde till ressultatet av den medicinska åldersbedömningen. (Less)
Abstract
It is common practice for States to conduct age assessments of unaccompanied minors when they lodge applications for international protection. As the Member State receiving the most unaccompanied minors in Europe, the practice is particularly common in Sweden and deserving of a closer examination. The purpose of this thesis is to examine the age assessment of such unaccompanied children seeking international protection in Sweden and whether such assessment is in compliance with international and regional regulations. This will be done be detailing and deconstructing the legal obligations, such as burden of proof, benefit of the doubt and the rights of the child and highlight in what way they effect the protection offered to the... (More)
It is common practice for States to conduct age assessments of unaccompanied minors when they lodge applications for international protection. As the Member State receiving the most unaccompanied minors in Europe, the practice is particularly common in Sweden and deserving of a closer examination. The purpose of this thesis is to examine the age assessment of such unaccompanied children seeking international protection in Sweden and whether such assessment is in compliance with international and regional regulations. This will be done be detailing and deconstructing the legal obligations, such as burden of proof, benefit of the doubt and the rights of the child and highlight in what way they effect the protection offered to the unaccompanied minor.

Being assumed an adult rather than a minor has detrimental effects on the life of the applicant. Not only does it affect the outcome of the application for international protection but it also affects the possibility of family reunification, education, health care, accommodation, not being transferred to another Member State and so forth. The applicant has the burden of proof to make his or her age probable and the methods available to him or her is identification documents, his or her own statement and medical examination consisting of dental and skeletal radiograms. The evidence put forth by the applicant and the Migration Board must be evaluated and weighted against one other in order to establish whether the applicant has managed to fulfil his or her burden and shown that s/he is in fact a minor and not an adult.

The thesis shows that in regards to age assessment of unaccompanied minors, Sweden’s regulations complies for the most part however not it all aspects. After conducting an empirical study of the application of such regulations show a varied level of compliance, however all neglected to pay due consideration to the benefit of the doubt, the best interest of the child and further many judgements rewarded the medical examination results a high thus decisive evidential value. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Nina LU
supervisor
organization
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Benefit of the doubt, Unaccompanied minors, Migration law, Age assessment, Åldersbedömning, medical examination, Best interest of the child
language
English
Swedish
id
5434690
date added to LUP
2015-08-24 16:43:38
date last changed
2015-08-24 16:43:38
@misc{5434690,
 abstract   = {It is common practice for States to conduct age assessments of unaccompanied minors when they lodge applications for international protection. As the Member State receiving the most unaccompanied minors in Europe, the practice is particularly common in Sweden and deserving of a closer examination. The purpose of this thesis is to examine the age assessment of such unaccompanied children seeking international protection in Sweden and whether such assessment is in compliance with international and regional regulations. This will be done be detailing and deconstructing the legal obligations, such as burden of proof, benefit of the doubt and the rights of the child and highlight in what way they effect the protection offered to the unaccompanied minor. 

Being assumed an adult rather than a minor has detrimental effects on the life of the applicant. Not only does it affect the outcome of the application for international protection but it also affects the possibility of family reunification, education, health care, accommodation, not being transferred to another Member State and so forth. The applicant has the burden of proof to make his or her age probable and the methods available to him or her is identification documents, his or her own statement and medical examination consisting of dental and skeletal radiograms. The evidence put forth by the applicant and the Migration Board must be evaluated and weighted against one other in order to establish whether the applicant has managed to fulfil his or her burden and shown that s/he is in fact a minor and not an adult.

The thesis shows that in regards to age assessment of unaccompanied minors, Sweden’s regulations complies for the most part however not it all aspects. After conducting an empirical study of the application of such regulations show a varied level of compliance, however all neglected to pay due consideration to the benefit of the doubt, the best interest of the child and further many judgements rewarded the medical examination results a high thus decisive evidential value.},
 author    = {Hansson, Nina},
 keyword   = {Benefit of the doubt,Unaccompanied minors,Migration law,Age assessment,Åldersbedömning,medical examination,Best interest of the child},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Please state your age - An evaluation of the age assessment of unaccompanied minors seeking international protection in Sweden and whether such practice is in compliance with international and regional obligations},
 year     = {2015},
}