Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av teknikstöd i skolan - Gymnasieelever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter

Johansson, Astrid LU and Lundberg, Malin LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
I svenska skolan finns det många elever som har svårt att koncentrera sig på skolarbeten. Det kan bero på inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Studier har visat att elever som har fått insatser av teknikstöd blivit hjälpta med skolarbetet. Idag finns det få studier om elevers upplevelser och beskrivningar av teknikstöd. Studiens syfte var att belysa hur elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter upplever och beskriver teknikstöd som en hjälp i skolan. Metoden som användes hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen bestod av halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av sju elever och insamlade data bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att teknikstödet bidragit till att eleverna blivit... (More)
I svenska skolan finns det många elever som har svårt att koncentrera sig på skolarbeten. Det kan bero på inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Studier har visat att elever som har fått insatser av teknikstöd blivit hjälpta med skolarbetet. Idag finns det få studier om elevers upplevelser och beskrivningar av teknikstöd. Studiens syfte var att belysa hur elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter upplever och beskriver teknikstöd som en hjälp i skolan. Metoden som användes hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen bestod av halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av sju elever och insamlade data bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att teknikstödet bidragit till att eleverna blivit mer aktiva och delaktiga i skolarbetet och att motivationen ökat. Tidiga insatser behövs dock, för att ge elever med svårigheter möjlighet till rätt stöd. Studiens slutsats är att mer kunskap om teknikstöd och om inlärnings- och koncentrationssvårigheter behövs i skolan. Författarna anser att arbetsterapeuters yrkeskompetens motsvarar behovet, för att bedöma vilka insatser och anpassningar elever behöver i skolan. Det behövs dock ytterligare behov av studier i syfte att utveckla införande och användning av teknikstöd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Astrid LU and Lundberg, Malin LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Gymnasieskola, Inlärnings- och koncentrationssvårigheter, Teknikstöd, Ungdom
language
Swedish
id
5434950
date added to LUP
2015-05-28 11:37:08
date last changed
2015-05-28 11:37:08
@misc{5434950,
 abstract   = {I svenska skolan finns det många elever som har svårt att koncentrera sig på skolarbeten. Det kan bero på inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Studier har visat att elever som har fått insatser av teknikstöd blivit hjälpta med skolarbetet. Idag finns det få studier om elevers upplevelser och beskrivningar av teknikstöd. Studiens syfte var att belysa hur elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter upplever och beskriver teknikstöd som en hjälp i skolan. Metoden som användes hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen bestod av halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av sju elever och insamlade data bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att teknikstödet bidragit till att eleverna blivit mer aktiva och delaktiga i skolarbetet och att motivationen ökat. Tidiga insatser behövs dock, för att ge elever med svårigheter möjlighet till rätt stöd. Studiens slutsats är att mer kunskap om teknikstöd och om inlärnings- och koncentrationssvårigheter behövs i skolan. Författarna anser att arbetsterapeuters yrkeskompetens motsvarar behovet, för att bedöma vilka insatser och anpassningar elever behöver i skolan. Det behövs dock ytterligare behov av studier i syfte att utveckla införande och användning av teknikstöd.},
 author    = {Johansson, Astrid and Lundberg, Malin},
 keyword   = {Arbetsterapi,Gymnasieskola,Inlärnings- och koncentrationssvårigheter,Teknikstöd,Ungdom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av teknikstöd i skolan - Gymnasieelever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter},
 year     = {2015},
}