Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur uppfattar personer sin aktivitetsförmåga efter behandling med Kollagenas Clostridium Histolyticum / Xiapex

Kjällkvist, Annika LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Dupuytrens kontraktur, en ärftlig sjukdom som oftast drabbar män, är en sakta fortskridande bindvävssjukdom som påverkar palmaraponeurosen i handflatorna. Fingrarna fastnar i böjt läge, vanligtvis ringfinger och lillfinger. Aktiviteter som ex tvätta sig i ansiktet, ta på sig handskar eller ta någon i hand blir svåra att utföra. Tills för bara några år sedan fanns det endast operation som behandlingsform av Dupuytrens sjukdom. Under våren 2011 startades behandling med Kollagenas Clostridium Histolyticum (CCH) /Xiapex i Sverige som är ett kollagen som injiceras och löser upp strängen. Syfte med denna studie var att utvärdera hur personer som behandlats med Xiapex uppfattar sin aktivitetsförmåga efter behandling och hur de uppfattar att den... (More)
Dupuytrens kontraktur, en ärftlig sjukdom som oftast drabbar män, är en sakta fortskridande bindvävssjukdom som påverkar palmaraponeurosen i handflatorna. Fingrarna fastnar i böjt läge, vanligtvis ringfinger och lillfinger. Aktiviteter som ex tvätta sig i ansiktet, ta på sig handskar eller ta någon i hand blir svåra att utföra. Tills för bara några år sedan fanns det endast operation som behandlingsform av Dupuytrens sjukdom. Under våren 2011 startades behandling med Kollagenas Clostridium Histolyticum (CCH) /Xiapex i Sverige som är ett kollagen som injiceras och löser upp strängen. Syfte med denna studie var att utvärdera hur personer som behandlats med Xiapex uppfattar sin aktivitetsförmåga efter behandling och hur de uppfattar att den förändras av behandlingen, samt att utvärdera uppfattningen om behandlingen som helhet och om arbetsterapeutens interventioner. Studien har en tvärsnittsdesign med kvantitativ ansats med självskattningsinstrument som skickades till respondenterna 2-10 månader efter behandling med Xiapex. QuickDASH användes tillsammans med frågor om utförande av specifika aktiviteter före och efter behandling, och om behandlingen som helhet och om arbetsterapeutens interventioner. Samtliga 58 personer, som fått behandling med Xiapex under december 2013 till oktober 2014 inbjöds att deltaga och 46 personer besvarade enkäten. QuickDASH visade medelvärde 8,95. Det var tre av aktiviteterna som visade signifikant förbättring efter behandling; laga mat, personlig hygien och ta på sig handskar. Behandlingen som helhet skattades till 7,9 på en skala där 10 var mycket nöjd och även arbetsterapeutens interventioner upplevdes överlag positivt. Resultatet visade att respondenterna tyckte att rörligheten i handen har blivit bättre efter behandling och att handen kunde användas i fler aktiviteter, vilket överensstämmer med tidigare studier efter såväl kirurgi som Xiapex behandling. Framtida studier med ett fördjupat aktivitetsperspektiv där inte bara utförande av aktiviteter, utan även roller och vanor fokuseras är av intresse för fortsatt utvärdering av Xiapex behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjällkvist, Annika LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, aktivitet, Quick Disability of Arm, Shoulder and Hand(QuickDASH), Dupuytrens kontraktur
language
Swedish
id
5434958
date added to LUP
2015-05-28 11:36:43
date last changed
2015-05-28 11:36:43
@misc{5434958,
 abstract   = {Dupuytrens kontraktur, en ärftlig sjukdom som oftast drabbar män, är en sakta fortskridande bindvävssjukdom som påverkar palmaraponeurosen i handflatorna. Fingrarna fastnar i böjt läge, vanligtvis ringfinger och lillfinger. Aktiviteter som ex tvätta sig i ansiktet, ta på sig handskar eller ta någon i hand blir svåra att utföra. Tills för bara några år sedan fanns det endast operation som behandlingsform av Dupuytrens sjukdom. Under våren 2011 startades behandling med Kollagenas Clostridium Histolyticum (CCH) /Xiapex i Sverige som är ett kollagen som injiceras och löser upp strängen. Syfte med denna studie var att utvärdera hur personer som behandlats med Xiapex uppfattar sin aktivitetsförmåga efter behandling och hur de uppfattar att den förändras av behandlingen, samt att utvärdera uppfattningen om behandlingen som helhet och om arbetsterapeutens interventioner. Studien har en tvärsnittsdesign med kvantitativ ansats med självskattningsinstrument som skickades till respondenterna 2-10 månader efter behandling med Xiapex. QuickDASH användes tillsammans med frågor om utförande av specifika aktiviteter före och efter behandling, och om behandlingen som helhet och om arbetsterapeutens interventioner. Samtliga 58 personer, som fått behandling med Xiapex under december 2013 till oktober 2014 inbjöds att deltaga och 46 personer besvarade enkäten. QuickDASH visade medelvärde 8,95. Det var tre av aktiviteterna som visade signifikant förbättring efter behandling; laga mat, personlig hygien och ta på sig handskar. Behandlingen som helhet skattades till 7,9 på en skala där 10 var mycket nöjd och även arbetsterapeutens interventioner upplevdes överlag positivt. Resultatet visade att respondenterna tyckte att rörligheten i handen har blivit bättre efter behandling och att handen kunde användas i fler aktiviteter, vilket överensstämmer med tidigare studier efter såväl kirurgi som Xiapex behandling. Framtida studier med ett fördjupat aktivitetsperspektiv där inte bara utförande av aktiviteter, utan även roller och vanor fokuseras är av intresse för fortsatt utvärdering av Xiapex behandling.},
 author    = {Kjällkvist, Annika},
 keyword   = {Arbetsterapi,aktivitet,Quick Disability of Arm,Shoulder and Hand(QuickDASH),Dupuytrens kontraktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur uppfattar personer sin aktivitetsförmåga efter behandling med Kollagenas Clostridium Histolyticum / Xiapex},
 year     = {2015},
}