Advanced

Arbetsterapeuters uppfattning om förskrivning av tyngdtäcken samt dess inverkan på aktivitet och sömn för personer med psykisk funktionsnedsättning

Kaya, Petra LU and Persson, Jessica LU (2015) ATPK55 20151
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ofta uppleva att de basala behoven inte tillfredsställs, vilket kan påverka personens möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Väl fungerande hjälpmedel i sin vardag underlättar och möjliggör för personen. Ett hjälpmedel som arbetsterapeuterna ofta ordinerar till personer med psykisk funktionsnedsättning är tyngdtäcken. Syfte: Att undersöka hur arbetsterapeuter uppfattar förskrivning av tyngdtäcke samt hjälpmedlets inverkan på aktivitet och sömn hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys inspirerad av en manifest ansats. Resultat: Arbetsterapeuterna har olika... (More)
Bakgrund: Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ofta uppleva att de basala behoven inte tillfredsställs, vilket kan påverka personens möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Väl fungerande hjälpmedel i sin vardag underlättar och möjliggör för personen. Ett hjälpmedel som arbetsterapeuterna ofta ordinerar till personer med psykisk funktionsnedsättning är tyngdtäcken. Syfte: Att undersöka hur arbetsterapeuter uppfattar förskrivning av tyngdtäcke samt hjälpmedlets inverkan på aktivitet och sömn hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys inspirerad av en manifest ansats. Resultat: Arbetsterapeuterna har olika uppfattning av förskrivning beroende på om de arbetar i kommun eller region. Resultatet visar även att tyngdtäcke har en positiv inverkan på sömn och en påverkan på psykiska symptom. Konklusion: Denna studie beskriver arbetsterapeutens uppfattning om förskrivning av tyngdtäcke, vilka präglas av åsikter gällande bedömning och väntetider kopplade både till vårdkedjan och den psykiska funktionsnedsättningen. Studien visar även att tyngdtäcken har inverkan på sömn och på psykiska symtom. Ytterligare studier behövs göras för att få en bredare bild av hur förskrivning av tyngdtäcke fungerar i region och kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kaya, Petra LU and Persson, Jessica LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie
course
ATPK55 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykisk funktionsnedsättning, förskrivning, tyngdtäcke, arbetsterapi, sömn
language
Swedish
id
5434970
date added to LUP
2015-05-28 11:20:49
date last changed
2015-05-28 11:20:49
@misc{5434970,
 abstract   = {Bakgrund: Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ofta uppleva att de basala behoven inte tillfredsställs, vilket kan påverka personens möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. Väl fungerande hjälpmedel i sin vardag underlättar och möjliggör för personen. Ett hjälpmedel som arbetsterapeuterna ofta ordinerar till personer med psykisk funktionsnedsättning är tyngdtäcken. Syfte: Att undersöka hur arbetsterapeuter uppfattar förskrivning av tyngdtäcke samt hjälpmedlets inverkan på aktivitet och sömn hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades utifrån en innehållsanalys inspirerad av en manifest ansats. Resultat: Arbetsterapeuterna har olika uppfattning av förskrivning beroende på om de arbetar i kommun eller region. Resultatet visar även att tyngdtäcke har en positiv inverkan på sömn och en påverkan på psykiska symptom. Konklusion: Denna studie beskriver arbetsterapeutens uppfattning om förskrivning av tyngdtäcke, vilka präglas av åsikter gällande bedömning och väntetider kopplade både till vårdkedjan och den psykiska funktionsnedsättningen. Studien visar även att tyngdtäcken har inverkan på sömn och på psykiska symtom. Ytterligare studier behövs göras för att få en bredare bild av hur förskrivning av tyngdtäcke fungerar i region och kommun.},
 author    = {Kaya, Petra and Persson, Jessica},
 keyword   = {Psykisk funktionsnedsättning,förskrivning,tyngdtäcke,arbetsterapi,sömn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters uppfattning om förskrivning av tyngdtäcken samt dess inverkan på aktivitet och sömn för personer med psykisk funktionsnedsättning},
 year     = {2015},
}