Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunal delegation - särskilt inom socialrätten

Hogevik Wilske, Anna LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract
This thesis deals with municipal delegation and in particular the excercise of authority over individuals within the field of social law. Said exercise of authority primarily concerns compulsive preventive detention and applications for compulsory care under LVU. The thesis consists of a descriptive part where the applicable law regarding municipal delegation is investigated. Concepts covered include enforcement, decision making, layperson governance (lekmannastyre), local self-government and the rule of law. The essay examines what the legislative history says about the design of the regulation concerning delegation. In the discussion this paper evaluates existing law and points to a number of interesting points. The results of the survey... (More)
This thesis deals with municipal delegation and in particular the excercise of authority over individuals within the field of social law. Said exercise of authority primarily concerns compulsive preventive detention and applications for compulsory care under LVU. The thesis consists of a descriptive part where the applicable law regarding municipal delegation is investigated. Concepts covered include enforcement, decision making, layperson governance (lekmannastyre), local self-government and the rule of law. The essay examines what the legislative history says about the design of the regulation concerning delegation. In the discussion this paper evaluates existing law and points to a number of interesting points. The results of the survey are analyzed, finally, with the help of a protocol for the investigation of formal legal security.

150 years ago all tasks in municipalities were performed by laypeople. As the municipalities responsibilities has grown and more stringent requirements have been placed on municipal decision-making, municipalities have increasingly become servant organizations. Despite the fact that the Swedish municipalities employ more than 1 million people there is almost no mention of municipal public servants in municipal law. Instead of legislating the employees’ tasks, the legislator has opted to let the servants perform their duties on delegation by the municipal committees. The law names the committees as the responsible decision makers in most cases. The reason for this construction is that Sweden has an important principle of local self-government. This means that municipalities should be free to form their own organizations to suite their own needs.

The thesis has found that local self-government is a very strong principle. It makes the rules on delegation is very permissive. There are no formal requirements. In the area of authority against the individual, however, the regulations are stricter. Delegation is in this case not permitted. Compulsory voting prevails. A case of official authority against the individual under LVU must always be examined by the administrative court.

The legal survey concludes that delegation rules are properly secure, among other things because it is the collective that makes decisions. The theory is that the more people who make decisions, the better legal certainty we have. But it would have been more certain if the legislator was elaborate on what legal certainty is. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar kommunal delegation och speciellt den myndighetsutövning mot enskild som sker på socialrättens område. Framförallt gäller myndighetsutövningen tvångsomhändertaganden och ansökan om tvångsvård enligt LVU. Uppsatsen består av en deskriptiv del där gällande rätt avseende kommunal delegation utreds. Begrepp som behandlas är bland annat ren verkställighet, beslut, lekmannastyrning, kommunal självstyrelse och rättssäkerhet. Uppsatsen undersöker vidare vad förarbetena säger om utformningen av delegationsregleringen. I diskussion utvärderar uppsatsen gällande rätt och pekar på ett antal intressanta punkter. Resultatet av undersökningen analyseras slutligen med hjälp av ett protokoll för undersökning av formell rättssäkerhet.
... (More)
Uppsatsen behandlar kommunal delegation och speciellt den myndighetsutövning mot enskild som sker på socialrättens område. Framförallt gäller myndighetsutövningen tvångsomhändertaganden och ansökan om tvångsvård enligt LVU. Uppsatsen består av en deskriptiv del där gällande rätt avseende kommunal delegation utreds. Begrepp som behandlas är bland annat ren verkställighet, beslut, lekmannastyrning, kommunal självstyrelse och rättssäkerhet. Uppsatsen undersöker vidare vad förarbetena säger om utformningen av delegationsregleringen. I diskussion utvärderar uppsatsen gällande rätt och pekar på ett antal intressanta punkter. Resultatet av undersökningen analyseras slutligen med hjälp av ett protokoll för undersökning av formell rättssäkerhet.

För 150 år sedan utfördes alla uppgifter i kommunerna av förtroendevalda lekmän. Allteftersom kommunernas uppgifter har blivit fler och mer krav ställs på kommunalt beslutsfattande har kommunerna i ökande grad blivit tjänstemannaorganisationer. Trots att de svenska kommunerna anställer mer än 1 miljon personer förekommer de anställda nästan inte alls i kommunallagen. Istället för att lagfästa de anställdas arbete har lagstiftaren valt att låta tjänstemännen utföra sina uppgifter på delegation från de kommunala nämnderna. I lagen är det nämnden som står som ansvarig beslutsfattare i de flesta fall. Anledningen till denna konstruktion är att vi i Sverige har en viktig princip: det kommunala självstyret. Det innebär att kommunerna ska vara fria att utforma sina egna organisationer så som det passar dem bäst.

I undersökningen konstateras att den kommunala självstyrelsen är en mycket stark princip. Den gör att reglerna om delegation är mycket tillåtande. Det saknas formkrav. På området för myndighetsutövning mot enskild är det däremot hårdare regler. Delegation är då inte tillåten. Röstplikt råder. Ett fall av myndighetsutövning mot enskild enligt LVU ska alltid prövas av förvaltningsdomstol.

Rättssäkerhetsundersökningen kommer fram till att delegationsreglerna är rättssäkra bland annat på grund av att det är kollektivet som fattar beslut. Teorin är att ju fler som fattar beslut desto bättre rättssäkerhet har vi. Men det hade varit mer säkert om lagstiftaren uttalade hur han definierar rättssäkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hogevik Wilske, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Municipal delegation - in the field of social law
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Socialrätt, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
5435012
date added to LUP
2015-06-12 13:28:16
date last changed
2015-06-12 13:28:16
@misc{5435012,
 abstract   = {This thesis deals with municipal delegation and in particular the excercise of authority over individuals within the field of social law. Said exercise of authority primarily concerns compulsive preventive detention and applications for compulsory care under LVU. The thesis consists of a descriptive part where the applicable law regarding municipal delegation is investigated. Concepts covered include enforcement, decision making, layperson governance (lekmannastyre), local self-government and the rule of law. The essay examines what the legislative history says about the design of the regulation concerning delegation. In the discussion this paper evaluates existing law and points to a number of interesting points. The results of the survey are analyzed, finally, with the help of a protocol for the investigation of formal legal security.

150 years ago all tasks in municipalities were performed by laypeople. As the municipalities responsibilities has grown and more stringent requirements have been placed on municipal decision-making, municipalities have increasingly become servant organizations. Despite the fact that the Swedish municipalities employ more than 1 million people there is almost no mention of municipal public servants in municipal law. Instead of legislating the employees’ tasks, the legislator has opted to let the servants perform their duties on delegation by the municipal committees. The law names the committees as the responsible decision makers in most cases. The reason for this construction is that Sweden has an important principle of local self-government. This means that municipalities should be free to form their own organizations to suite their own needs.

The thesis has found that local self-government is a very strong principle. It makes the rules on delegation is very permissive. There are no formal requirements. In the area of authority against the individual, however, the regulations are stricter. Delegation is in this case not permitted. Compulsory voting prevails. A case of official authority against the individual under LVU must always be examined by the administrative court.

The legal survey concludes that delegation rules are properly secure, among other things because it is the collective that makes decisions. The theory is that the more people who make decisions, the better legal certainty we have. But it would have been more certain if the legislator was elaborate on what legal certainty is.},
 author    = {Hogevik Wilske, Anna},
 keyword   = {Socialrätt,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal delegation - särskilt inom socialrätten},
 year     = {2015},
}