Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gruppbehandling av ungdomar med ångeststörningar. En utvärdering av Våga Mera på Första Linjen i Malmö.

Höjman, Annika LU (2015) PPTN76 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att utvärdera Våga Mera, en gruppbehandling för ungdomar med ångestproblematik, samt att samla erfarenheter inför fortsatt utvärdering av Våga Mera. Metod: Nio ungdomar med föräldrar ingick i studien och med hjälp av skattningsformulär skattades ungdomarnas symtom avseende ångest, oro, depression, intolerans för osäkerhet, sociala och emotionella symtom. Mätningar gjordes före behandlingsstart, i samband med behandlingsavslut och tre månader efter avslutad behandling. Resultat: Resultaten visade inga statistiskt signifikanta skillnader avseende ungdomarnas upplevda symtom efter genomgången behandling. Det fanns inte heller några signifikanta resultat gällande föräldrarnas skattningar av ungdomarnas problem. Slutsats:... (More)
Syftet med studien var att utvärdera Våga Mera, en gruppbehandling för ungdomar med ångestproblematik, samt att samla erfarenheter inför fortsatt utvärdering av Våga Mera. Metod: Nio ungdomar med föräldrar ingick i studien och med hjälp av skattningsformulär skattades ungdomarnas symtom avseende ångest, oro, depression, intolerans för osäkerhet, sociala och emotionella symtom. Mätningar gjordes före behandlingsstart, i samband med behandlingsavslut och tre månader efter avslutad behandling. Resultat: Resultaten visade inga statistiskt signifikanta skillnader avseende ungdomarnas upplevda symtom efter genomgången behandling. Det fanns inte heller några signifikanta resultat gällande föräldrarnas skattningar av ungdomarnas problem. Slutsats: Det kan inte fastställas att Våga Mera har någon ångestreducerande effekt, åtminstone inte på de grupper som undersöktes. (Less)
Abstract
The purpose of the study was to evaluate the group treatment programme ”Våga Mera” for children and adolescents with anxiety disorders and to gather information on how to further evaluate ”Våga Mera”. Method: Nine children together with parents were included in the study. The children and their parents evaluated the children´s symtoms before the treatment started, at post-treatment and also after a three month follow-up. Results: The results show no significant differences between children´s perceived symtoms measures on anxiety, worry, depression, intolerance for uncertainty, social or emotional symtoms. There were no significant results regarding the parent´s evaluations of the children´s problems either. It can not be determined that... (More)
The purpose of the study was to evaluate the group treatment programme ”Våga Mera” for children and adolescents with anxiety disorders and to gather information on how to further evaluate ”Våga Mera”. Method: Nine children together with parents were included in the study. The children and their parents evaluated the children´s symtoms before the treatment started, at post-treatment and also after a three month follow-up. Results: The results show no significant differences between children´s perceived symtoms measures on anxiety, worry, depression, intolerance for uncertainty, social or emotional symtoms. There were no significant results regarding the parent´s evaluations of the children´s problems either. It can not be determined that the programme has an anxiety reducing effect, at least not on the groups that were studied. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjman, Annika LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ångest, gruppbehandling, depression, Kognitiv Beteende Terapi, Våga Mera
language
Swedish
id
5435028
date added to LUP
2015-05-29 16:18:25
date last changed
2015-05-29 16:18:25
@misc{5435028,
 abstract   = {The purpose of the study was to evaluate the group treatment programme ”Våga Mera” for children and adolescents with anxiety disorders and to gather information on how to further evaluate ”Våga Mera”. Method: Nine children together with parents were included in the study. The children and their parents evaluated the children´s symtoms before the treatment started, at post-treatment and also after a three month follow-up. Results: The results show no significant differences between children´s perceived symtoms measures on anxiety, worry, depression, intolerance for uncertainty, social or emotional symtoms. There were no significant results regarding the parent´s evaluations of the children´s problems either. It can not be determined that the programme has an anxiety reducing effect, at least not on the groups that were studied.},
 author    = {Höjman, Annika},
 keyword   = {ångest,gruppbehandling,depression,Kognitiv Beteende Terapi,Våga Mera},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gruppbehandling av ungdomar med ångeststörningar. En utvärdering av Våga Mera på Första Linjen i Malmö.},
 year     = {2015},
}