Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem är en framgångsrik aktiesparare? Kopplingen mellan personlighet, intelligens och prestation i aktiehandel

Collin, Linnea LU and Merlo, Josefine LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Andelen privatpersoner som väljer att investera i aktier växer för varje år. Därför är det viktigt att öka förståelsen kring vilka faktorer som ligger bakom variationen i individers framgång. Den aktuella studien syftar till att undersöka huruvida personlighet respektive generell intelligens är relaterade till privatsparares ekonomiska framgång i aktiehandel. De 90 aktiesparare som studerades genomförde ett personlighetstest, ett intelligenstest samt en enkät med fokus på beteenden kring aktiehandel. Personlighetstestet utgick från femfaktorsteorin och intelligenstestet avsåg mäta den generella intelligensen. Framgång mättes med procentuell avkastning på deltagarnas aktieportföljer samt med måttet Sharpekvot som mäter avkastning justerat... (More)
Andelen privatpersoner som väljer att investera i aktier växer för varje år. Därför är det viktigt att öka förståelsen kring vilka faktorer som ligger bakom variationen i individers framgång. Den aktuella studien syftar till att undersöka huruvida personlighet respektive generell intelligens är relaterade till privatsparares ekonomiska framgång i aktiehandel. De 90 aktiesparare som studerades genomförde ett personlighetstest, ett intelligenstest samt en enkät med fokus på beteenden kring aktiehandel. Personlighetstestet utgick från femfaktorsteorin och intelligenstestet avsåg mäta den generella intelligensen. Framgång mättes med procentuell avkastning på deltagarnas aktieportföljer samt med måttet Sharpekvot som mäter avkastning justerat för risktagande. Testinformationen korrelerades mot ekonomisk prestationsdata, inhämtad från deltagarnas aktieportföljer över 19 månader. Resultaten visade att personlighetsskalan Balans var relaterad till högre procentuell avkastning och en högre Sharpekvot. Generell intelligens och övriga personlighetsskalor uppvisade inga signifikanta korrelationer. Regressionsanalyser visade att personlighetsfaktorer tillsammans kunde förklara en del av variationen i Absolut avkastning och Sharpekvot. Den förklarade variansen uppmättes till 12 % respektive 10 %. Det finns alltså en del av variansen i aktieframgång som kan tillskrivas personlighet. Fynden ger stöd åt den befintliga forskning som fokuserat på psykologiska egenskapers betydelse inom finans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Collin, Linnea LU and Merlo, Josefine LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
femfaktorsmodellen, g-faktor, beteendefinans, aktiehandel, prediktion, MAP, Adaptive Matrigma
language
Swedish
id
5435089
date added to LUP
2015-06-03 14:09:29
date last changed
2015-06-03 14:09:29
@misc{5435089,
 abstract   = {Andelen privatpersoner som väljer att investera i aktier växer för varje år. Därför är det viktigt att öka förståelsen kring vilka faktorer som ligger bakom variationen i individers framgång. Den aktuella studien syftar till att undersöka huruvida personlighet respektive generell intelligens är relaterade till privatsparares ekonomiska framgång i aktiehandel. De 90 aktiesparare som studerades genomförde ett personlighetstest, ett intelligenstest samt en enkät med fokus på beteenden kring aktiehandel. Personlighetstestet utgick från femfaktorsteorin och intelligenstestet avsåg mäta den generella intelligensen. Framgång mättes med procentuell avkastning på deltagarnas aktieportföljer samt med måttet Sharpekvot som mäter avkastning justerat för risktagande. Testinformationen korrelerades mot ekonomisk prestationsdata, inhämtad från deltagarnas aktieportföljer över 19 månader. Resultaten visade att personlighetsskalan Balans var relaterad till högre procentuell avkastning och en högre Sharpekvot. Generell intelligens och övriga personlighetsskalor uppvisade inga signifikanta korrelationer. Regressionsanalyser visade att personlighetsfaktorer tillsammans kunde förklara en del av variationen i Absolut avkastning och Sharpekvot. Den förklarade variansen uppmättes till 12 % respektive 10 %. Det finns alltså en del av variansen i aktieframgång som kan tillskrivas personlighet. Fynden ger stöd åt den befintliga forskning som fokuserat på psykologiska egenskapers betydelse inom finans.},
 author    = {Collin, Linnea and Merlo, Josefine},
 keyword   = {femfaktorsmodellen,g-faktor,beteendefinans,aktiehandel,prediktion,MAP,Adaptive Matrigma},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem är en framgångsrik aktiesparare? Kopplingen mellan personlighet, intelligens och prestation i aktiehandel},
 year     = {2015},
}